NIE ODBĘDZIE SIĘ W TYM ROKU KIERMASZ MISYJNY W CZERNEJ…

Pragnę z przykrością poinformować, że z przyczyn niezależnych od Biura misyjnego i wolontariuszy (brak pomieszczeń w klasztorze na składowanie rzeczy i noclegów w Domu Pielgrzyma), tradycyjny kiermasz misyjny, planowany w dniach 12-22 lipca 2019 r. NIE ODBĘDZIE SIĘ!      

Dziękuję tym wszystkim którzy pragnęli pomóc w jego organizacji i przeprowadzeniu. Zapraszam do animacji misyjnej i prowadzenia kiermaszy na rzecz misji karmelitańskich w innych miastach i parafiach do których jesteśmy z radością zapraszani. W tym roku pomagać będziemy aż pięciu naszym misjonarzom o. Józefowi, o. Pawłowi, o. Maciejowi i o. Bartłomiejowi, w różnych częściach Polski. 

O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD