Projekt nr 3 – Klasztor w Gitega

Klasztor w Gitega: Budowa klasztoru dla Karmelitów Bosych w Gitega (Centrum rekolekcyjnym) – odpowiedzialny o. Amadeusz Przeor w Gitega

Dom rekolekcyjny w Gitega powoli zaczyna spełniać swoją rolę oddziaływania duchowego na miejscowy Kościół. Od połowy października 2017 został umieszczony tam postulat. Obecnie wymagane jest dokończenie budowy klasztoru, rozpoczętej przez niestrudzonego o. Sylwana. Pierwsze propozycje planów architektonicznych klasztoru zostały już przygotowane przez niezawodnych Przyjaciół misji – Pana Zbigniewa Brach wraz z małżonką. Jesteśmy na etapie szukania funduszy na tę bardzo dużą inwestycję.