O. MARCIN SAŁACIAK O MISJACH U KARMELITÓW W PRZEMYŚLU

m_1620_1
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), pod takim wezwaniem u progu Wielkiego Postu, w dniach 9 – 10.02. 2013 r. w klasztorze i kościele Ojców Karmelitów bosych w Przemyślu, o. Marcin Sałaciak dzielił się swoim 27-letnim doświadczeniem misyjnym. Z bogatych wspomnień zapisanych w pamięci Ojca i zarejestrowanych na zdjęciach fotograficznych, płytach CD, dzielił się z uczestnikami spotkań tym co stanowi życie naszą wiarą. W szczególny sposób Ojciec Marcin podkreślał znaczenie sakramentu chrztu. Udzielił tego sakramentu, jak sam pamięta, ponad ośmiu tysiącu katechumenom. Zauważył, że ten sakrament, wpływa w szczególny sposób na tożsamość ludzi

przyjmujących go i zmienia nawet charakter zachowania nowoochrzczonych. Zaznaczył także takie cechy w wierze Afrykańczyków jak: żywiołowość w liturgii, gorliwość w uczęszczania na katechezę, częste i ochotne przystępowanie do sakramentu pokuty, nabożeństwo do Matki Bożej. Szczególne miejsce w wystąpieniach misjonarza miało Kibeho w Rwandzie, gdzie Maryja w swych objawieniach dawała młodym afrykankom zapał do modlitwy i umacniała ich wiarę a przez nie innych, na mające nastąpić wydarzenia wojenne. Ojciec Marcin Sałaciak przebywa obecnie w Polsce w klasztorze w Krakowie, czuje się dobrze i dalej pogłębia swoją formację kapłańską, min. na kursie spowiedników prowadzonym przez Ojców Kapucynów, ale pragnie jeszcze stanąć na ziemi afrykańskiej, aby dalej kontynuować głoszenie Ewangelii.

2013-03-13_174413
2013-03-13_174426