Patronat nad tymi którzy posługiwali

Od początku istnienia naszych misji w Burundi i Rwandzie (1971r.), krócej lub dłużej pracowało więcej Ojców i Braci Karmelitów Bosych z Polski. Po zakończeniu misyjnego etapu w Afryce, powrócili do Polski i aktualnie pracują w którymś z naszych klasztorów prowincji warszawskiej lub krakowskiej, chyba że ich losy potoczyły się inaczej. Są wśród nich ci którzy pracują duszpastersko także w innych państwach (USA, Ukraina, Francja itd.). Do grupy misjonarzy którzy przez jakiś czas pracowali na misjach należą:

 1. o. Klaudiusz Spyrka (wyjazd na misje 1971 r., obecnie pracuje w Munster, USA)
 2. o. Sylwan Zieliński (wyjazd na misje 1971 r., obecnie pracuje w Krakowie)
 3. o. Jan Kanty Stasiński (wyjazd na misje 1971 r., obecnie pracuje w Poznaniu)
 4. br. Sylwester Szypowski (wyjazd na misje 1971 r., po powrocie do Polski po kilku latach opuścił Zakon, dalsze jego losy są nam nieznane)
 5. o. Nazariusz Kwiatkowski (wyjazd na misje 1976, obecnie pracuje jako kapłan diecezjalny w Szwajcarii)
 6. o. Emilian Bojko (wyjazd na misje 1981, obecnie pracuje w Argentynie)
 7. br. Ryszard Żak (wyjazd na misje 1981, obecnie pracuje w Kluszkowcach)
 8. o. Julian Ilwicki (wyjazd na misje 1985, obecnie pracuje jako kapłan diecezjalny we Francji)
 9. o. Damian Fedor (wyjazd na misje 1987, obecnie pracuje jako kapłan diecezjalny we Francji)
 10. o. Marek Gromotko (wyjazd na misje 1990, obecnie pracuje na Ukrainie)
 11. o. Jan Malicki (wyjazd na misje 1992, obecnie pracuje w Warszawie, Prowincjał warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych)
 12. o. Jan Ewangelista (wyjazd na misje 2001, obecnie pracuje w Krakowie)
 13. o. Paweł Bęben (wyjazd na misje 2005, obecnie pracuje w Niemczech)
 14. Br. Bogdan Król (wyjazd na misje 2005, obecnie przebywa na eksklaustracji)
 15. o. Tomasz Gajewski (wyjazd na misje 2007, obecnie pracuje w Lublinie)
 16. o. Paweł Urbańczyk (wyjazd na misje 2007, obecnie pracuje w Wadowicach)

Patronat misyjny nad nimi wyraża się w ofiarowaniu za ich dusze poniższej modlitwy, zamawianiu Mszy św. o potrzebne łaski na ich drodze powołania i opiekę Matki Bożej, a także ofiarowanie codziennych trudów, cierpień i czynów miłosierdzia na uproszenie dla nich łaski Bożej.

Modlitwa za misjonarzy którzy przez jakiś czas pracowali na misjach w Burundi i Rwanda

O Maryjo, Królowo Apostołów i kapłanów, otocz płaszczem swojej opieki Ojca (Brata) …… , broń go od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała oraz ratuj go od zasadzek szatańskich. Ukryj go w swoim Sercu i okaż mu się Matką, zwłaszcza gdy upada, chwieje się pod ciężarem utrapień i duchowych rozterek. Wspomóż go, by i on okazał się dla Ciebie godnym i dobrym synem. Wybawiaj go od ludzi przewrotnych i złych, którym brak wiary! Uproś mu taką moc Ducha Świętego aby pociągał wielu do miłości Jezusa Chrystusa, sam miłując Go ponad wszystko i we wszystkich. Niepokalana Dziewico, spraw, by z czystym i pokornym sercem przystępował do Najświętszej Eucharystii, by składał siebie Bogu w ofierze, w zjednoczeniu z Tobą i Twoim Boskim Synem. Błogosław jego dłonie kapłańskie, które dotykają Ciała Pańskiego by czyniły tylko dobro! Błogosław jego usta kapłańskie, by mówiły tylko słowa dobre i szlachetne, boże i życiodajne! Módl się za nim teraz a zwłaszcza w godzinę jego śmierci by wiara jego nie ustała, miłość do Jezusa płonęła a nadzieja nie zgasła; by w modlitwie był wytrwały, w ucisku cierpliwy a w godzinie śmierci ufny w Boże miłosierdzie. Z Synem Twoim go pojednaj! Synowi Twojemu go polecaj! Synowi Twojemu go oddawaj! O Łaskawa! O Litościwa! O słodka Panno Maryjo! Amen