Kultura

Chociaż kulturę pojmuje się popularnie jako sposób odnoszenia się do siebie i w relacji do innych, to zasadniczo składa się na nią zespól zwyczajów, tradycji, instytucji społeczno-politycznych, wierzeń, sztuki i nauki, w których to wyraża się kultura narodu i jego zasady moralne. Rwanda posiada bogaty dorobek kulturalny w postaci muzyki i tańca, często ściśle złączonych z poezją i pieśnią; kilka tysięcy zebranych przysłów, mitów i legend; istnieją liczne zespoły pieśni i tańca tradycyjnego, a żadna Msza Święta nie odbędzie się bez głosu bębnów i innych instrumentów muzycznych oraz tańca religijnego. Zwłaszcza w stolicy działają: teatr, centrum kultury rwandyjskiej, kina, kilka rozgłośni radiowych, biblioteki, księgarnie, kawiarenki internatowe w każdym mieście, kilka tytułów prasy codziennej i pasm zagranicznych, wypożyczalnie filmów i liczne sklepy z wyrobami sztuki tradycyjnej oraz bogatym wyborem muzyki i pieśni rwandyjskiej.

W Butare istnieje od 1989r. Narodowe Muzeum Rwandy, w którym zgromadzono bogate zbiory historyczne, etnograficzne, artystyczne, archeologiczne dotyczące tego kraju.