1,5 % od podatku -to „MAŁE RZECZY – WIELKIE NADZIEJE!”

Drodzy Przyjaciele misji,
Do 30 kwietnia trwa czas rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi. Każdy z nas ma możliwość przekazania 1,5% odpisu od podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Dzięki uprzejmości ks. Jerzego Limanówki, Prezesa Fundacji Pallotyńskiej Salvatti, z którą współpracujemy od wielu lat, będziecie mogli od dnia 25 lutego 2020r. przekazywać 1,5 % podatku na misje karmelitańskie w Burundi i Rwandzie.
Wasz 1,5 % przekazany na MISJE KARMEL, zostanie przeznaczony wyłącznie na dzieła pomocowe dla Pigmejów, edukacyjne dzieci i młodzieży w ITARA, medyczne, socjalne i ewangelizacyjne, jakie prowadzą nasi misjonarze w Burundi i Rwandzie.

Prosimy Was byście przekazali swój 1,5% podatku dla misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie. Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:
KRS: KRS 0000309499
oraz
CEL SZCZEGÓŁOWY: MISJE KARMEL

Prosimy również o zaznaczenie pola „wyrażam zgodę”. Dzięki temu Urząd Skarbowy będzie mógł wskazać nam osobę, która przekazała swój 1,5% naszym misjom. Osoby, które przekazując nam 1,5% zechcą udostępnić swoje dane adresowe, dwa razy w ciągu roku otrzymają Biuletyn Amahoro, zawierający informacje dotyczące misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie. Brak takiej zgody uniemożliwia kontakt z Wami, ponieważ przekazana wpłata jest anonimowa – nie znamy darczyńcy.
o. Jan Ewangelista
Sekretarz misji karmelitańskich.