Jubileusz życia zakonnego misjonarzy…

Dnia 27 września 2019r. świętowaliśmy jubileusz 50 lecia życia w zakonie karmelitańskim dwóch naszych misjonarzy o. Bartłomieja Kurzyńca i o. Emiliana Bojko oraz o. Oktawiana Stokłosy. Wśród jubilatów nieco młodszych obchodzących jubileusz 25 lecia byli o. Maciej Jaworski i o. Paweł Bęben. Na uroczystą Mszę św. celebrowaną przez o. Prowincjała Tadeusza Florka przybyli nie tylko bracia z różnych klasztorów, proboszczowie i reprezentanci zgromadzeń zakonnych lecz także grupa 151 pielgrzymów z Targanic (parafia o. Bartłomieja) i 13 pielgrzymów z Lipinek koło Brodnicy (od o. Macieja) oraz 30 osobowa grupa przyjaciół misji uczestniczących w rekolekcjach misyjnych w Czernej. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Benedykt Belgrau. Dziękując Bogu za powołanie do życia zakonnego każdego z naszych Jubilatów – uwielbialiśmy Go szczególnie za powołanie do życia misyjnego czterech naszych współbraci których Bóg posłał do Rwandy, Burundi, Litwy i Łotwy. Polecamy ich Waszej modlitwie i hojności serca. A oto krótkie biogramy każdego z nich:

Czytaj dalej…

Jubileusze i pierwsza profesja zakonna w Wikariacie Burundi i Rwanda

15 sierpnia 2019 r. był dniem, w którym przypadały różne święta. Było to przede wszystkim uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To święto od dłuższego czasu w Wikariacie Regionalnym w Burundi-Rwandy naznaczone jest ślubami zakonnymi naszych młodych braci, którzy w tym dniu kończą nowicjat.
Ponadto na ten rok dodano do tego obchody złotych i srebrnych jubileuszy dla naszych współbraci: O. Kamil Ratajczak, jeden z pierwszych misjonarzy, którzy założyli Karmel w Burundi w 1971 roku. On był Delegatem Prowincjalnym przez wiele lat, a obecnie jest przełożony wspólnoty w Butare. Świętował 50 lat kapłaństwa;
O. Bartłomiej Kurzyniec, misjonarz, który pracuje od wielu lat w parafii Gahunga. Parafia ta jest powierzona Karmelitom i leży na Północy Rwandy. On świętował 50 lat życia konsekrowanego;
a Ojcowie: Libère Marie Saruye, z parafii Mpinga (Burundi), gdzie założenie Karmelitów Bosych w Burundi-Rwandzie rozpoczęło się, posługuje w Butare;
Jean François Nkunzimana, który jako pierwszy Rwandyjczyk wstąpił do zakonu Karmelu, jest obecnie proboszczem w parafii Musongati , położonej w południowo-wschodniej Burundi i dowodzonej przez Karmelitów; Maciej Jaworski, jeden z młodszych misjonarzy, posługuje w Bujumburze i jest członkiem Rady Wikariatu. Ci trzej ojcowie dziękowali Bogu za 25. rocznicę konsekracji zakonnej.
W międzyczasie uczestniczyliśmy w innych nie mniej znaczących ceremoniach: w przeddzień Wniebowzięcia, czyli 14 sierpnia, podczas nieszporów uczestniczyliśmy w obłóczynach pięciu nowych nowicjuszy. Tym samym weszli w okres przygotowujący ich bezpośrednio do złożenia ślubów po roku. A potem, następnego dnia, podczas jutrzni nasi bracia, którzy jeszcze nie złożyli ślubów wieczystych, odnowili swoje śluby zakonne. Było to czterech braci studiujących filozofię w Bujumburze i pięciu braci studiujących w Tanzanii.

Czytaj dalej…

Trzy pozorne argumenty przeciw misjom…

„Trzy pozorne argumenty przeciwko podejmowaniu misji:

ARGUMENT PIERWSZY.
Twierdzą niektórzy, że ważniejszą od misji jest w duchowości naszego Zakonu samotność i kontemplacja.
Tym odpowiadamy:
I. Reguły Zakonu która zobowiązywała do zachowania samotności i życia w klasztorze, nie przekraczał św. Bernard ani przed nim św. Benedykt, skoro tak wiele miejsc odwiedzali, by zakładać nowe klasztory. Również sławny św. Anioł, męczennik, skoro na Zachód przeszczepił Karmel i wiele krajów przewędrował. Pomijam innych, którzy na samotności czy w klasztorze nie tak bardzo ściśle prawa własnego zakonu przestrzegali, np. św. Dominik i św. Franciszek oraz inni późniejsi.
II. Wiadomo, że na podstawie listu papieskiego możemy budować klasztory naszej Kongregacji na całym świecie, z wyjątkiem Hiszpanii. Dlaczego więc nie we Francji, Niemczech czy Polsce? Dlaczego nie w Persji, Armenii czy na całym Wschodzie?
III. Jeżeli trudy i podróże po Włoszech w celu zakładania klasztorów nie są sprzeczne z naszym Zakonem, chociaż zakłócają samotność i praktykę kontemplacji, dlaczego [za takie uznawane są] żegluga i podróż na przykład do Persji, gdzie udajemy się w celu szerzenia naszego Zakonu, chociaż nie dołącza się do tego trud o zbawienie dusz i głoszenie Ewangelii? Te sprawy bowiem są nam dozwolone w Europie, dlaczego więc nie w Azji?
IV. Samotność i modlitwa są nakazane, chyba że istnieją jakieś słuszne przyczyny dla których trzeba je opuszczać. Czyż dla karmelity bosego nie jest przyczyną do wyjścia z klauzury ta, która była powodem dla Jezusa Chrystusa, że opuścił łono Ojca: zstąpił, aby zdobyć sobie ludzkość?.

ARGUMENT DRUGI.

Czytaj dalej…

Wyjątkowe rekolekcje misyjne w nadzwyczajnym miesiącu misyjnym 2019

+

Drodzy Przyjaciele misji!

Zapraszam Was wszystkich wspomagąjacych nasze misje, szczególnie rodziny naszych misjonarzy, bliskich i wolontariuszy na REKOLEKCJE MISYJNE W CZERNEJ w dniach 27-29 września 2019r.

Temat rekolekcji: „W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”.
Miejsce: Dom Macierzysty Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego „Elianum” Czerna 210, Krzeszowice 32-065.

Rozpoczęcie rekolekcji w piątek 27 września o godz. 17.00. Zakończenie o godz. 15.30 po Koronce do Miłosierdzia Bożego.

W sobotę 28 września weźmiemy udział we Mszy św. jubileuszowej w Sanktuarium Matki Bożej w Czernej o godz. 11.00.
GOŚĆMI NASZYCH REKOLEKCJI BĘDĄ W TYM ROKU – O. MACIEJ JAWORSKI OCD – misjonarz z Burundi i O. BARTŁOMIEJ KURZYNIEC – misjonarz z Rwandy. Obaj są jubilatami.

ZAPISY NA REKOLEKCJE do dnia 1 września 2019r. u PANI MARIOLI MICHALDO – BIURO MISYJNE ul, Rakowicka 18, Kraków (tel. 600 836 826).

Ramowy program rekolekcji:
Rozpoczęcie: 27 września (piątek):
Kolacja – 17. 00
Konferencja wprowadzająca: 18.00
Msza św. 18. 30
Apel maryjny w Sanktuarium – 20. 00 (z Elianum 10 min pieszo)
28 września – sobota
7.30 – modlitwa poranna
8.00 – Śniadanie:

9. 00 – Konferencja
11.00- Msza św. jubileuszowa o. Bartłomieja Kurzyńca, O. Emiliana Bojko i o. Oktawiana Stokłosy (50 lecia profesji zakonnej).
16.00 Konferencja w Muzeum misyjnym Domu Pielgrzyma
18.00 – Kolacja
20.00 – Apel maryjny
21.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
Niedziela 29 września:

7. 30 – Jutrznia wspólna

8.00 – Śniadanie

10.00 – Msza św. wspólna z Instytutem Elianum

12.00 – Różaniec misyjny
12.30 – Obiad
15.00 Koronka do Miłosierdzia. Błogosławieństwo. Rozesłanie

o. Jan Ewangelista Krawczyk – Prowincjalny Sekretarz misji

Nadzwyczajny miesiąc misyjny – październik 2019!

ROZWAŻANIA DO CZYTAŃ MSZALNYCH OD 1 DO 6.10. 2019r. 

1 Października Wtorek

26 Tydzień Okresu Zwykłego

Uroczystość Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Za 8:20-23 Ps 87:1b-7 Łk 9:51-56

Proroctwo Zachariasza 8, 20-23 ożywia nadzieję Ludu Bożego, który wyczekuje na jego wypełnienie w powszechnej pielgrzymce ludów do Jeruzalem na końcu czasów (zob. Za 8, 22). Księga Zachariasza, umieszczona na przedostatnim miejscu wśród 12 Proroków, jest przypisywana jednemu z ostatnich czynnie działających proroków wraz z Aggeuszem. Powstała ona po niewoli babilońskiej w czasie religijnej i społecznej odbudowy społeczności judzkiej na „ziemi przodków” i w czasie, gdy została ukończona odbudowa świątyni jerozolimskiej. Obietnica prorocza pojawia się w trzeciej części księgi (zob. Za 8, 12-14), ale jest już wyczekiwana w pierwszej części księgi w Za 2, 11-14. Mieści się ona w tradycji proroczej, która wyczekuje spokojnego pielgrzymowania wszystkich narodów do Jeruzalem, jak widzimy to w Iz 2, 1-4, tekście prawie całkowicie identycznym do Mi 2, 1-4. Jest to przede wszystkim tradycja szkoły Izajaszowskiej, by rozwinąć temat tej nadziei, w kierunku której Judaizm niezaprzeczalnie patrzy wraz z przyjściem Mesjasza na końcu czasów (zob. Iz 49, 22-23) Jeśli chodzi o ostateczne nawrócenie się wszystkich narodów do Pana, to prorocza tradycja jest jednomyślna w przekonaniu, iż nie będzie ona wynikiem działalności misyjnej prowadzonej przez Izrael. Takie nawrócenie będzie odpowiedzią na działanie samego Pana w sercach wszystkich ludów na końcu czasów. Czytanie z Ewangelii opisujące podróż Jezusa do Jeruzalem rzuca nowe światło na słowa proroków dotyczące nawrócenia się wszystkich ludów do Pana zobrazowanego jako wielka pielgrzymka do Jeruzalem na końcu czasów.

Czytaj dalej…

Miesiąc misyjny 2019 – koncert w Łagiewnikach 12 X godz. 18.00

KONCERT Z REDUKCJI JEZUICKICH

12 października 2019 r., godz. 18.00 (sobota) Kraków, Sanktuarium Św. Jana Pawła II

Opis programu koncertu chóru Dysonans – z kolekcji muzyki i śpiewu z byłych redukcji jezuickich w Ameryce Południowej.

Muzyka pochodząca z archiwów z Nowego Świata była do połowy XX wieku w Europie ignorowana lub traktowana jako niższej rangi. Prawie nigdzie nie wykonywano dzieł kompozytorów amerykańskich: Hiszpanów, Metysów, Indian i innych, których utwory niczym nie ustępują kreacjom przodujących kompozytorów Starego Kontynentu. Systematyczne badania naukowe z dziedziny muzykologii udostępniły muzykę strzeżoną w katedrach, misjach i archiwach Ameryki – w szczególności Ameryki Hiszpańskiej – ukazując jej ogromny rozmiar, kunszt, atrakcyjność, różnorodność i tożsamość własną. Msze polifoniczne, nieszpory, lamentacje, antyfony, opery sakralne (niektóre z tekstami w językach Indian), hymny, koncerty i sonaty barokowe – by wymienić tylko niektóre z form literacko-muzycznych zachowanych w archiwach Ameryki – zaczęły być wykonywane w najbardziej prestiżowych katedrach i salach koncertowych wszystkich kontynentów. Boliwia zachowała jedne z największych kolekcji muzyki minionych wieków w całej Ameryce. Ale to, co najbardziej wyróżnia Boliwię spośród innych krajów Ameryki, to fakt, że jedynie w Boliwii społeczności Indian Chiquitos i Indian Moxos zachowały muzykę z byłych redukcji (misji) jezuickich, która stosowana była przez misjonarzy jako narzędzie ewangelizacji Indian i która była komponowana przez Indian. Prawie 13 tysięcy stron muzyki barokowej strzeżonej, stosowanej w liturgiach i kopiowanej przez indiańskich muzyków aż do początku XXI w. – ostatnia kopia muzyki barokowej z dżungli Boliwii nosi datę, rok 2005 – jest jedynym na świecie świadectwem i miejscem, gdzie muzyka barokowa nigdy nie wyszła z użycia. Dziś ta muzyka podbija świat, zaś na terenie gdzie ona powstała, co dwa lata odbywa się jeden z największych festiwali muzyki dawnej na świecie, Festiwal Misji Indian Chiquitos, w którym uczestniczą muzycy z czterech kontynentów i ponad 20 krajów świata. Repertuar koncertu skupi się głównie na kompozycjach pochodzących z archiwów amerykańskich, wydanych przez misjonarza i muzykologa, ks. prof. Piotra Nawrota. Poza muzyką komponowaną dla wielkich katedr Ameryki Południowej, w programie znajdą się kompozycje których tekst pisany był w językach Indian: nahuatl, quechua, guarani oraz chiquitano.

Czytaj dalej…