Ustrój polityczny

Burundi jest republiką od 28 XI 1966. Obowiązuje tymczasowa konstytucja z 6 VI 1998, która częściowo przywróciła zasady konstytucji z 13 III 1992. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu – Tymczasowego Zgromadzenia Narodowego, liczącego 117 osób (81 z wyboru wg konstytucji z 1996 oraz 36 mianowanych przez prezydenta, spikera Zgromadzenia Narodowego i Radę Starszych). Władzą wykonawczą jest rząd powoływany przez prezydenta. Na terenie Burundi działa kilkanaście partii polit., wśród których główną rolę odgrywają: Partia Jedności i Rozwoju Narodowego (UPRONA), utworzona 1959, od 1988 podzielona na 2 frakcje, oraz Front na Rzecz Demokracji w Burundi (FRODEBU), zalegalizowany 1992.