Zasady Adopcji Kleryka Karmelitańskiego (AdoKlerKa) 2020/2021

Seminaria duchowne nie są w stanie ich przyjąć…
W Afryce codziennie do drzwi Seminarium pukają 3 osoby! Większość z nich nie otrzyma szansy na rozeznanie powołania i jego realizację. Seminaria duchowne nie są w stanie ich przyjąć, wyżywić, wykształcić i wychować – bo brakuje środków.

Nowicjaty nie mogą ich przyjąć…
W krajach misyjnych nowicjaty zakonne nie mogą przyjmować kolejnych kandydatów lub kontynuować rozpoczętej już formacji z powodu braku środków…

Ci młodzi ludzie potrzebują zatem wsparcia…
Burundi i Rwanda, jako kraje misyjne bardzo potrzebują nowych, dobrze przygotowanych do duszpasterstwa kapłanów i zakonników. Droga do kapłaństwa w Zakonie karmelitańskim jest tam zazwyczaj długa i trwa dziewięć lat. Formacja odbywa się w trzech krajach, Rwandzie, Burundi i Tanzanii, w dwóch językach, francuskim i angielskim.

Ci młodzi ludzie potrzebują zatem wsparcia modlitewnego i konkretnej pomocy materialnej, aby była możliwa ich formacja. Niezbędne są środki na rozbudowę seminariów, ich remonty, sprzęt, książki, a także zorganizowanie seminaryjnego gospodarstwa.

Pomóż nam!
Co zrobić, aby pragnienie wielu młodych ludzi, chcących poświęcić się Bogu nie zostało zaprzepaszczone? Czy brak możliwości finansowych może stać się przeszkodą w formacji młodych, garnących się do kapłaństwa? Pomóż nam odpowiedzieć wielkodusznie na ten dar Boży, rosnącej ilości powołań w Kościele w Afryce. Choć w Rwandzie sierocińców już nie ma, to jednak wielu młodych ludzi potrzebuje pomocy, by odpowiedzieć na głos Jezusa…

Czym jest adopcja duchowa kleryka z Afryki?
Adopcja duchowa kleryka z Afryki to przyjęcie do swojego życia jednego z karmelitańskich KLERYKÓW w Burundi i Rwandzie, krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych i wspieranie go na drodze do złożenia wieczystych ślubów zakonnych oraz do kapłaństwa. Wsparcie ma dwojaki charakter: materialny i duchowy. Wsparcie materialne to w miarę regularnie składane ofiary na wszelkie wydatki związane z edukacją kleryka, a wsparcie duchowe, to regularna modlitwa za niego.

Kto może zostać objęty adopcją duchową kleryka z Afryki?
Adopcją duchową kleryka z Afryki mogą zostać objęci klerycy przynależący do misji Karmelitów Bosych krakowskiej Prowincji w Burundi i Rwandzie, założonej w 1971 i działającej do dnia dzisiejszego. Wszystkie środki złożone na cele ADOPCJI DUCHOWEJ KLERYKA Z AFRYKI zasilą całe dzieło formacji kapłańsko-zakonnej kleryków.

Jakie modlitwy są obowiązkowe?
Osoba podejmująca się adopcji otrzyma na początku list od wybranego kleryka, wiadomość z jego imieniem i nazwiskiem oraz list od niego. Od tej pory należy towarzyszyć mu swoją modlitwą. Nie ma przypisanych modlitw do adopcji. Każdy adoptujący ma swobodę wyboru formy modlitwy. Mogą one być różne (np. Różaniec, Eucharystia, Litania, Modlitwa za powołanych do kapłaństwa, post, itd.). Liczy się stałe towarzyszenie modlitwą adoptowanemu klerykowi.
Kto może objąć kleryka adopcją duchową?
Kleryka w Adopcję Duchową może wziąć rodzina, osoba indywidualna, firma, zakład pracy, uczelnia, szkoła, klasa, wspólnota Świeckiego Zakonu karmelitańskiego, Bractwo szkaplerzne, stowarzyszenie lub inna grupa pełnoletnich osób, która podejmie się uczestniczenia w jego formacji zakonno-kapłańskiej.
Jakie są koszty zaadoptowania jednego kleryka?
Roczny koszt utrzymania kleryka (studia, utrzymanie i wyżywienie) przekracza 3.000 euro czyli obecnie około 15. 000 zł. Rzadko się jednak zdarza, by adoptującego było stać na pokrycie całej tej kwoty. Dlatego adopcja ta przybiera formę współ-adopcji: kleryk bywa adoptowany przez wielu adoptujących. Najniższa kwota, jaką sugerujemy, to 30 zł miesięcznie (360 zł na rok). Wpłat można dokonywać w ratach.

W jaki sposób dokonujemy adopcji duchowej kleryka?
Należy wypełnić deklarację (link na dole strony) i przesłać ją na adres:
Biuro Misyjne Karmelitów Bosych
ul. Rakowicka 18
31-510 Kraków
Można to zrobić także drogą elektroniczną na adres: biuro@misjekarmel.pl

Adoptujący zobowiązuje się do adopcji kleryka na okres minimum jednego roku.

Czy jest możliwy kontakt z adoptowanym klerykiem?
Z uwagi na to, że klerycy są adoptowani przez wiele osób, nie praktykuje się korespondencji z poszczególnymi klerykami. Nie wszyscy klerycy dochodzą do kapłaństwa. Zdarza się, że czasem sami rezygnują z tej drogi, a czasem przełożeni komuś doradzą, by poszedł inną drogą. Dzieje się tak na całym świecie. Dlatego korespondencja ze strony kleryka do rodziny lub osoby adoptującej będzie mieć miejsce jedynie na początku roku akademickiego. Przesłana do Biura Misyjnego, zostanie przetłumaczona i rozesłana do rodzin adopcyjnych. Możliwy też będzie kontakt w sprawie adoptowanego kleryka z odpowiedzialnym za formację (w języku polskim, francuskim i angielskim) o. Maciejem Jaworskim – magistrem nowicjatu w Butare, który może udzielić informacji o stanie i sytuacji kleryków mieszkających w Bujumbura, Butare, Morogoro.

Oto jego email:
maciejocd@gmail.com

Wypełnioną Deklarację należy wysłać na poniższy adres pocztą tradycyjną, bądź elektroniczną.
Biuro Misyjne Karmelitów Bosych
ul. Rakowicka 18,
31-510 Kraków
e-mail:
biuro@misjekarmel.pl
http://misjekarmel.pl

Ofiary przeznaczone na adopcję kleryka należy przesyłać na poniższe konto z dopiskiem:
Adopcja kleryka

KONTO BANKOWE BIURA MISYJNEGO W PNB PARIBAS:
Konto ZŁ: 28 1600 1013 1844 4951 0000 0008
Konto USD: 82 1600 1013 1844 4951 0000 0006
Konto EURO: 55 1600 1013 1844 4951 0000 0007
Swift do kont walutowych: PPAB PL PK