Warunki naturalne

Rwanda leży w strefie Wielkiego Rowu Zach., prawie całą powierzchnię stanowi wyżyna wzniesiona na zach. 2500-3000 m, opadająca stopniami ku wsch.; na pn.-zach. wulkan Karisimbi (4507 m), najwyższy w wulkanicznej grupie górskiej Wirunga; klimat podrównikowy wilgotny, odmiana górska; średnia temp. miesięczna od 17-18°C w czerwcu, lipcu, do 20-21°C we wrześniu, październiku; średnia roczna suma opadów wzrasta od 900-1000 mm na wsch. do 1300-1500 mm na zach. (w masywie Wirunga 2000 mm); pora deszczowa od września, października do maja, czerwca; gęsta sieć rzeczna; wsch. część kraju należy do dorzecza Nilu, zach. – do dorzecza Konga; główna rzeka – Kagera (źródłowa Nilu); na rzekach liczne progi i wodospady; na pn. i wsch. niewielkie jeziora, na zach. granicy – jeziora Kiwu; roślinność sawannowa, w górach piętra roślinne: do 2500 m wilgotne, wiecznie zielone lasy górskie, powyżej lasy i zarośla subalp. (złożone głównie z bambusów i wrzosowatych) oraz roślinność alp.; na pn.-wsch. Park Nararodowy Akagera.
Niestety, dzisiejsza Rwanda i Kongo stanowi krajobraz po bitwie, który powoli wielkim wysiłkiem jest przywracany do życia.

Na ewentualnych turystów stoi otworem zwłaszcza:

  • Narodowy Park Akagera i 21 jezior
  • Park Narodowy w rejonie Wulkanów, z pięcioma wulkanami i bardzo rzadkimi okazami goryli górskich
  • Jezioro Kivu z przejrzystą wodą, jedno z nielicznych w Afryce gdzie można się kąpać.
  • Muzea narodowe oraz liczne ośrodki, gdzie można zobaczyć i kupić dzieła sztuki ludowej wiernej narodowej tradycji Rwandy.