Projekt nr 2 – Sieroty w Bużumbura

     Sieroty w Bużumbura – odpowiedzialny za realizację o. Gallican Nduwimana

Projekt pomocy dzieciom osieroconym istnieje od 2000 roku. Powodem była wojna domowa w Rwandzie i Burundi 1993 roku. Pochłonęła ona wiele ludzkich istnień.

Projekt został zainicjowany przez O. Jana Kantego, ówczesnego misjonarza w Burundi. Na początku nie obejmował więcej niż 50 dzieci. W większości byli to uczniowie szkoły średniej. W miarę jak wojna trwała, liczba sierot stale się powiększała. W 2005 roku było ponad 250 dzieci, które otrzymały podstawową pomoc na kształcenie się. Te dzieci zostały adoptowane na odległość przez rodziny z Polski, które im towarzyszą. W imieniu dzieci, które korzystają z tej pomocy wyrażamy naszą wdzięczność. Oby Pan wynagrodził Wam stokrotnie.

Kim są dzieci, którym pomagamy?

Dzieci, którym pomagamy pochodzą z ubogich rodzin. Wszystkie są sierotami, bez ojca i bez matki. Te dzieci pozostają w rodzinach, które pomagają nam czuwać nad nimi, aby mogły otrzymać dobre wykształcenie. Pomoc ta pozwala dzieciom korzystać z nauczania szkolnego, opieki lekarskiej i innych form działalności, które pozwolą im żyć godnie w społeczeństwie.

Z tego powodu szukamy rodzin, które zgodzą się je przyjąć i są gotowe czuwać nad ich kształceniem się. Ponieważ jest trudno znaleźć zamożne rodziny, które przyjęłyby pod swój dach te sieroty, jesteśmy zmuszeni udzielać pomocy materialnej ubogim rodzinom, które wspaniałomyślnie decydują się współdziałać z nami w tym dziele miłosierdzia.

O. Gallican Nduwimana, który zajmuje się tym dziełem, musi przynajmniej raz na kwartał wizytować te dzieci, w różnych środowiskach, w których żyją.

Pomoc tym dzieciom nie ogranicza się do elementarnych potrzeb. Raz w roku Ojcowie Karmelici organizują różne spotkania dla dzieci, np. sportowe, modlitewne lub warsztaty pracy ręcznej przy klasztorze lub w innej rodzinie potrzebującej pomocy.

Sytuacja aktualna.

W roku szkolnym 2016/17, z pomocy 6.000,00 $, które otrzymaliśmy, mogliśmy wesprzeć 43 dzieci. Wśród nich jest 7 w szkole podstawowej, 35 w szkole średniej i 1 uczeń na drugim roku uniwersytetu. Dwoje zakończyło z powodzeniem studia humanistyczne.

W tym roku szkolnym 2017/2018 mamy 41 dzieci, które potrzebują pomocy: 9 jest w szkole podstawowej (80$), 31 w szkole średniej i 1 student na uniwersytecie(368$).

Suma całkowita to 448 $ na miesiąc. Do tej sumy musimy dodać jeszcze 52 $ na materiały szkolne, opiekę zdrowotną i inne.

Z powodu kryzysu politycznego kraju wielu ludzi nie ma możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Tym bardziej wyrażamy naszą wdzięczność względem wszystkich Dobroczyńców, którzy pozwalają nam wspierać te dzieci. Niech Pan Bóg Was obdarzy Swym Błogosławieństwem.

O. Gallican Nduwimana – odpowiedzialny za pomoc Sierotom w Bujumbura

Pomoc przez pośrednictwo Biura Misyjnego z dopiskiem: Sieroty Bujumbura