Duchu Boga przyjdź i prowadź nas!

Podczas trwającego od 20-23.06.2024 r. XI Kongresu Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej, w piątek 21.06 przed południem, delegaci na Kongres wysłuchali sprawozdania z działań ustępującej Rady Prowincjalnej, oraz sprawozdania koordynatorki Diakoni Misyjnej i Diakonii Przyjaciół Sł.B. Kunegundy Siwiec.

Był to czas podsumowania. Renata Luszowiecka koordynatorka zelatorów misyjnych Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych przedstawiła działania jakie podejmowali zelatorzy na rzecz misji Karmelu podczas trienium m.in. modlitwa, organizowanie kiermaszy, wykonywanie rękodzieła, organizowanie zbiórek rzeczy na kiermasz, czy głoszenie przez zelatorów o misjach karmelitańskich w grupach przy parafiach.
Powiedziała m.in : „Chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w każdy rodzaj działania na rzecz misji karmelu. Poprzez modlitwę, ofiarę, czy dzielenie się swoimi talentami i wykonywanie przedmiotów na kiermasz. Myślę, że jesteśmy świadkami tworzenia się czegoś nowego, co budujemy na latach ofiarnej współpracy na rzecz misji Karmelu wielu sióstr i braci z naszych wspólnot.
Kiedy św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża odnawiali Karmel były dylematy, czy udać się na misje by działać na rzecz misji, czy też pozostać w miejscu i modlić się. Nadal one pozostają. Jednak naszym zadaniem jako Świeckich Karmelitów jest umiejętne połączenie modlitwy i z niej wychodzącego działania.
Myślę, że w zmianach jakie zachodzą aktualnie w Kościele, ważne jest nasze bycie świadkami Chrystusa w Świeckim Zakonie i pokazywanie aktywności nie tylko w modlitwie, ale też w czynnej służbie bliźniemu.”

W tym dniu była też możliwość wsparcia projektu „Biblia dla Afryki” poprzez ofiarę na stoisku misyjnym w auli, gdzie odbywały się obrady.

Południową Mszę św. celebrował o. Delegat Adam Hrabia OCD, wraz z innymi kapłanami wśród których był misjonarz o. Bartłomiej Kurzyniec, który na zakończenie dziękował wszystkim za bycie misjonarzem, tj. życie zgodne z wiarą i w charyzmacie Karmelu. Powiedział: „Przywożę Wam wdzięczność i dziękuję Wam za to, że po bożemu przeżywacie życie i w Karmelu. I za wszelki dar jaki składacie, że się chcecie podzielić z drugim człowiekiem.”
Na zakończenie swojej przemowy w kościele, przepięknie zaśpiewał życzenia. Było to w języku kinyarwanda „Duchu Boga przyjdź i prowadź nas !” Ofiarował dla uczestników Kongresu symboliczne cztery obwarzanki pełne życzliwości korzystających z posługi misjonarzy afrykańczyków.