Jubileusz 60 lecia kapłaństwa o. Jana Kantego Stasińskiego z Poznania

W niedzielę 17 czerwca br. w Poznaniu świętowaliśmy jubileusz święceń kapłańskich o. Jana Kantego – misjonarza z pierwszej grupy misyjnej. W przeddzień jubileuszu przybyli z Krakowa o. Wiesław Kiwior – Radny Prowincji, o. Oktawian Stokłosa, o. Anastazy Gęgotek oraz wszyscy aktualnie przebywający w Polsce misjonarze: o. Sylwan Zieliński, o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz Trybała, o. Sylwester Potoczny, br. Ryszard Żak oraz o. Jana Ewangelista. W niedzielne przedpołudnie o godz. 10. 00 w kościele św. Józefa – Bazylice Mniejszej Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu – przy wypełnionej po brzegi świątyni, uroczyście dziękowaliśmy Bogu za 60 lat wytrwałej posługi kapłańskiej o. Kantego. Przy ołtarzu stanęli wraz z Czcigodnym Jubilatem kapłani – przyjaciele z Góry Karmel, Korei, Rzymu i oczywiście Ojcowie oraz Bracia z prowincji warszawskiej i krakowskiej. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Jan Malicki Prowincjał warszawski a przed błogosławieństwem list gratulacyjny od Wikariusza Rwandy i Burundi o. Zachariasza odczytał o. Wiesław Kiwior. Po Mszy św. w ogrodach karmelitańskich każdy mógł spotkać się z o. Janem, złożyć życzenia i okolicznościowe dary – przeznaczone na pomoc misjom karmelitańskim. Wspólne świętowanie zakończyło się późnym wieczorem.

 

O. JAN KANTY OD NAJŚW. SAKRAMENTU I ŚW. M. N. TERESY

Urodzony 27 czerwca 1933 w Luboniu k. Poznania. Rozpoczęcie nowicjatu w Czernej: 17 września 1951. Pierwsza Profesja zakonna: 18 września 1951 w Czernej. Profesja uroczysta: 19 września 1954 w Poznaniu. Święcenia diakonatu: 20 czerwca 1957 w Krakowie. Święcenia prezbiteratu: 17 czerwca 1958 w Krakowie. Kończył studnia teologiczne w Czernej (rok piąty, (1958 – 1959) a nastęnie podjął studia specjalistyczne z filozofii na KUL w Lublinie (1959 – 1962). Przez trzy lata wykładał filozofię dla naszych kleryków studentów filozofii w Poznaniu (1962 – 1971).

Czytaj dalej…

O. Zachariasz Igirukwayo Wikariusz Karmelitów Bosych w Burundi i Rwanda w Polsce 23-30 maja 2018

O. Zachariasz Igirukwayo, Wikariusz Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda przybył do Polski na zaproszenie o. Prowincjała Tadeusza Florka we środę 23 maja (Balice, Kraków). Po krótkim odpoczynku miało miejsce spotkanie robocze z o. Prowincjałem, O. Łukaszem Kasperkiem i o. Janem Ewangelistą Sekretarzem misji, dotyczące zasad funkcjonowania Wikariatu, finansowania i współdziałania z Biurem misyjnym.

Czytaj dalej…

Wizyta w Polsce o. Zachariasza Wikariusza Rwandy i Burundi

O. Zachariasz Igirukwayo przybędzie na spotkanie z Braćmi i Siostrami Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych dnia 23 maja (Balice – Kraków). Spotka się z Siostrami Karmelitankami Bosymi w Krakowie, Tarnowie i Przyjaciółmi misji karmelitańskich (24 maja). Weźmie udział w obradach Rady Prowincjalnej oraz spotkaniu z Zelatorami misji przy naszych klasztorach w Krakowie (25 maja, ul. Glogera 5). Będzie uczestniczył w Dniu Prowincji w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz odwiedzi Wadowice (26 maja). Odwiedzi wspólnotę w Czernej i spotka się z nowicjuszami oraz z klerykami w Krakowie (27 maja). Odwiedzi Sanktuarium Jasnogórskie, wspólnotę Karmelitów Bosych w Warszawie, spotka się z Prowincjałem (misjonarzem) o. Janem Malickim i odwiedzi Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (28 maja). Powróci do Afryki 30 maja (wylot z Balic).

Msze święte dla misjonarzy

Możesz pomóc misjonarzom poprzez zamówienie intencji Mszy świętych okolicznościowych i gregoriańskich.

Msze św. według podanych przez Ciebie intencji oraz Msze św. okolicznościowe z okazji imienin, urodzin, jubileuszu (zwłaszcza misjonarza objętego patronatem misyjnym) – będą odprawione przez misjonarzy w Burundi i Rwandzie. Prosimy o czytelne (najlepiej drukowanymi literami) napisanie w jakiej intencji ma być odprawiona Msza św. oraz wszelkie dane potrzebne do korespondencji: imię i nazwisko, ul. i nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy oraz nr. telefonu lub e-mail. Osoby zmarłe prosimy zaznaczyć + śp. Prosimy dostosować wielkość ofiary do zwyczaju przyjętego w parafii zamieszkania oraz do swoich możliwości. Wyślemy pisemne potwierdzenie przyjęcia ofiary i wysłania podanych intencji do misjonarzy w Afryce.

Czytaj dalej…

Niech ci się przyśni Bóg!

o.Paweł Porwit – misjonarz z Burundi

Urote Imana czyli sen o Bogu.
W Burundi przysłowiowe, wieczorne pożegnanie to nie tylko uprzejme życzenie dobrej nocy. W języku kirundi brzmi ono: Urote Imana. Mówi się tak, jak się pisze. Dosłowne tłumaczenie to: Aby przyśnił ci się Bóg. Czy może być piękniejsze wieczorne pożegnanie?

Intuicja o Bogu nieosiągalnym dla zmysłów znalazła tutaj swoją ciekawą, biblijną ekspresję. Bóg – Niedotykalny, Niewidzialny, nie podpadający w doświadczeniu pod żaden z pięciu zmysłów, staje się osiągalny w czasie snu. Jednocześnie człowiek, tak różny od swego Stwórcy staje się dyspozycyjny dla swego Boga, który nieustannie nad nim czuwa, …nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie (Ps 121).

W Gitega noc, to nie tylko ciemność, ale także chłód. Nasz nocny stróż o imieniu Pierre czuwa od zmierzchu aż po świt. To on zamyka i otwiera bramę. Zapala wieczorne światła i gasi je o poranku. Wieczorem rozpala ognisko, przy którym może się ogrzać. Czuwa nie tylko nad nami, ale także nad naszym dobytkiem (samochody, świnie, kury i krowa), gdyż prowizoryczne ogrodzenie z żywopłotu nie gwarantuje nam całkowitego bezpieczeństwa.

Czytaj dalej…

Życzenia wielkanocne kleryków karmelitańskich z Burundi i Rwanda 2018

Drodzy Dobrodzieje i Dobrodziejki naszych karmelitańskich misji! Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki naszych współbraci kleryków!

Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie zawsze z Wami! Zawsze składamy dzięki Bogu, który nas zjednoczył w tym dziele formacji kandydatów powołanych do życia zakonnego. Nie możecie sobie wyobrazić, jak bardzo wspieracie misję Chrystusa, przyciągającego do Siebie wszystkich ludzi. Chciałbym, w imieniu wszystkich braci zaangażowanych w formację początkową, wyrazić Wam naszą wdzięczność. To dzięki Waszej hojności możemy dzisiaj wypełnić naszą misję towarzyszenia przyszłym braciom karmelitom bosym.

Czytaj dalej…

Życzenia Wielkanoc 2018

„Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia *i dziękujemy, że nas wybrałeś, * abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli” (II modlitwa eucharystyczna)

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich!
Nasz Zbawiciel raz umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, ale milion razy jest krzyżowany w każdej bezinteresownej prawdzie i każdym czynie zbawicielskim. Ukrzyżowawszy Zbawiciela, umieszczono napis w trzech językach po łacinie, po grecku i po żydowsku.

 

I tak każdy czyn zbawicielski jest krzyżowany dziś po łacinie – przez prawo bezduszne, literę rzymską i suchość pogańską; po grecku – przez pustotę pięknej formy ateńskiej, przez styl dla stylu, pisanie dla pisania, polityczną poprawność, konwenanse socjalne, miękkość charakteru i nie traktowanie niczego na serio; po żydowsku – przez wiarę bez miłosierdzia i handel dla handlu, zysk dla zysku i pieniądze dla pieniędzy, a wreszcie przez pozór pobożności. Tak krzyżowany jest każdy moment zbawicielski w każdym, kto bezinteresownie służy Prawdzie! Bo apostolstwo nie jest dyplomacją i magią czy kabalistyką, ale szczerym proroctwem! (por. C.C. Norwid, Listy)

 

Dlatego On Zwycięzca, Jezus Zmartwychwstały przynosi nam POKÓJ. Pokój Chrystusowy to punkt wyjścia do walki, to pierwszy krok w szrankach, to podstawa z granitu, na której chrześcijanin jak gladiator, duchem wsparty – woła ku Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu: Morituri te salutant VERITAS! (Idący na śmierć pozdrawiają Cię PRAWDO!). Tak właśnie rozumie i nie tylko rozumie, ale tak przeżywa swój los w małym cyrku swego życia każdy, kto idzie na śmierć z powodu Jezusa! Bo taki był i jest ów pokój Chrystusowy – smutny i pogodny zarazem. Bo smutna była Jego dusza aż do śmierci, a przecież pełna pokoju i cichego szczęścia! I taki pokój jest dany Apostołom, z których każdy zginął śmiercią męczeńską(por. C. C. Norwid, Listy ).

Życzę Wam Drodzy Przyjaciele misji pokoju i wytrwania oraz błogosławieństwa w zamiarach. Szczęścia Wam nie życzę, bo zbyt wiele cierpień i doświadczeń jest Waszym udziałem, ale wiary w szczęście wieczne i niezmącone! Życzę Wam, abyście zawsze szli za Zbawicielem ze swoim krzyżem; abyście umieli odnaleźć swój krzyż, umieli go nieść za Zbawicielem i umieli na swoim grobie ten krzyż postawić!

 

Dziękuję Wam za przekazywane przez Was dary serca dla misjonarzy w formie: modlitwy, intencji Mszy Świętych, ofiarowanych cierpień, Patronatu Misyjnego, Adopcji Kleryka karmelitańskiego i darów materialnych dla sierot i dzieci z naszych parafii.
Niech dobry Bóg wynagrodzi hojnie wszelkie Wasze wsparcie, jakiego doświadczają od Was misjonarki i misjonarze. Maryja, która zawsze stała przy Chrystusie i Jemu samemu służyła, niech Was prowadzi po drogach wiary i uprasza łaskę głębokiego uczestnictwa w owocach Tajemnicy Paschalnej.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty +
Z wielkanocnym pozdrowieniem:
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
o. Jan Ewangelista OCD, Sekretarz misji karmelitańskich w Afryce,
misjonarze i misjonarki
oraz wolontariusze Biura Misyjnego w Krakowie

O. Sylwester choruje! Prośba o modlitwę…

Od kilku miesięcy o. Sylwester Potoczny przebywa w Polsce na leczeniu (Gdynia, Kraków, Katowice, Sosnowiec). Jest konwentualnym w naszym klasztorze w Zawoi. Pomimo dość poważnych problemów zdrowotnych (przechodził wiele razy amebioze, malarie i inne tropikalne choroby) pomaga w tłumaczeniu i przepisywaniu kronik misyjnych, dla jubileuszowego opracowania historii misji. Wkrótce czeka go poważna operacja i dlatego gorąco proszę Was Drodzy Przyjaciele misji o modlitwę za niego, by spełniła się wola Boża, a jeśli Bóg zechce za przyczyną NMP z Góry Karmel, by odzyskał pełnię sił i mógł powrócić do pracy misyjnej w Afryce. Kontakt z o. Sylwestrem Potocznym przez Biuro Misyjne lub bezpośrednio tel: 515 827 473.

o. Jan Ewangelista – Sekretarz misji

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC DLA DZIECI W GAHUNGA

Drodzy Koledzy, Przyjaciele i Profesorowie,
My, uczniowie z Centrum Szkolnego z GAKORO, bardzo dziękujemy Wam za wszystko, za to, że wybraliście nas jako przyjaciół i możemy z Wami dzielić się wiadomościami, stanem zdrowia i tym, czym żyjemy. Tę dobrą wiadomość przywiózł nam po swojej wizycie u Was w Polsce nasz Proboszcz, O. Jan Maria Vianney UWAMUNGU. Dziękujemy Wam także za pomoc, której udzieliliście nam, choć nas jeszcze nie znaliście. Ta pomoc rozradowała nas tak bardzo, że brak nam słów, by to wyrazić. Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

********************************************

Od ubiegłorocznej wizyty o. Proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Gahunga o. Jana Marii Vianneya Uwamungu w Piotrkowie Trybunalskim wydarzyło się wiele dobrego w szkołach prowadzonych przez Ojców Karmelitów Bosych w Gahunga, Gakoro i Gasiza.

==========================================

Z parafii Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Tryb. (dzięki życzliwości i hojności ks. Proboszcza Pawła Lipińskiego), po zorganizowaniu kilku kiermaszy misyjnych w parafii, szkoły otrzymały duże wsparcie finansowe na zakup nowych mundurków, dożywianie i wyposażenie klas.

==========================================

Od dzieci i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Tryb. (dzięki życzliwości i hojności P. Dyrektor Izabeli Winiarskiej) , po zorganizowaniu zbiórki odzieży dla dzieci, zeszytów i przyborów szkolnych oraz kilku kiermaszy misyjnych na terenie szkoły, dzieci w Gasiza i Gahunga otrzymały wszystkie te rzeczy i przyjęły je z nieukrywaną radością!

=======================================

Od młodzieży i grona pedagogicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb. (dzięki życzliwości i hojności P. Dyrektor Lidii Łopusiewicz), po zorganizowaniu kilku kiermaszy misyjnych na terenie szkoły i przyjaznych parafii, zorganizowaniu kilku zbiórek i darów w postaci zeszytów, plecaków i przyborów szkolnych, młodzież z Gakoro i Gahunga otrzymała wsparcie finansowe i materialne, które przyjęły z wielką radością i wdzięcznością. Od kilku miesięcy trwa wymiana listów, filmów i zdjęć pomiędzy młodzieżą z Gahunga-Gakoro a młodzieżą w ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb.

======================

 

 

 

 

 

Dzięki inicjatywie i hojności Pani Eweliny Neska Marketing and PR Menager w PGO S.A. dzieci z Gahunga otrzymały kilkanaście paczek zeszytów, długopisów i plecaków. To bardzo praktyczny dar!

================

Dzięki życzliwości i inicjatywie P. Marka Mazura Przewodniczącego Sejmiku województwa łódzkiego (oraz Ludowych Zespołów Sportowych) a także P. Stanisława Sipy Prezesa Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb. dzieci z Gahunga otrzymały kilkanaście nowych, dobrej jakości piłek. Już je używają i grają zwycięskie mecze z drużynami innych szkół północnego regionu Rwandy.

 

foto:

Publié par Marek Mazur sur lundi 22 mai 2017

foto: http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/stanislaw-sipa-ponownie-prezesem-ozpn,1360857,art,t,id,tm.html

Wszystkim Darczyńcom z całego serca dziękujemy za wsparcie udzielane naszym dzieciom i młodzieży z parafii Gahunga w Rwandzie. Niech Dobry Bóg hojnie Wam wszystkim błogosławi i wspiera w codziennym życiowym trudzie na drodze do nieba!

RAPPORT GASIZA

RAPPORT GAKORO