Bp. Jan Piotrowski nowym Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. misji

W czwartek, 18 listopada, podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Kielecki Jan Piotrowski został wybrany Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Na stanowisku zastąpi biskupa Jerzego Mazura, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Bp Jan Piotrowski został powołany na pierwszą, pięcioletnią kadencję.

Czytaj dalej…

Orędzie pap. Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 24.10.2021 r.

„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).

Drodzy bracia i siostry

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym, cośmy widzieli i usłyszeli. Relacja Jezusa z Jego uczniami, Jego człowieczeństwo, które objawia się nam w tajemnicy wcielenia, w Jego Ewangelii i w Jego tajemnicy paschalnej ukazują nam, jak bardzo Bóg miłuje nasze człowieczeństwo i czyni swoimi nasze radości i cierpienia, nasze pragnienia i niepokoje (por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast. Gaudium et spes, 22). Wszystko w Chrystusie przypomina nam, że świat, w którym żyjemy i jego potrzeba odkupienia nie są Mu obce, a także wzywa nas, byśmy poczuli, że jesteśmy aktywną częścią tej misji: „Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie” (Mt 22, 9). Nikt nie jest obcy, nikt nie może czuć się wyobcowany czy daleki od tej miłości współczucia.

Czytaj dalej…

Jubileusz 50-lecia Misji Karmelitańskich w Burundi i Rwandzie 03.10.2021 r.

Jubileusz 50-lecia Misji Karmelitańskich w Burundi i Rwandzie

W roku jubileuszowym 50- lecia misji Karmelitów Bosych w Burundi i Rwandzie, 3 października o godz. 12:30 w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18  odprawiona została uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bp Jana Zająca.

Zarówno przed jaki po Mszy Świętej każdy z uczestników otrzymał w prezencie pamiątkowy album jubileuszowy.

Czytaj dalej…