Wielki Piątek…misyjny Krzyż…

Patrz na Niego! (obraz z klasztoru Karmelitów Bosych w Butare)

Stań i zapłacz razem z nami:

Był tu! – Kto? – Niebiosów Król.

Wybrał! – Co? – Człowieczy ból.

Zbawił! – Jak? – Zbawieniem win.

Zmarł! – Kim był? – To Boży Syn.

Nagrodzony gradem drwin,

Poniżeniem, cierpieniami

Stań i zapłacz razem z nami:

Był tu! – Kto?- Niebiosów Król.

Wybrał! – Co? – Człowieczy ból…

Najmilszy Jezu, mów, za jakie zbrodnie

Wydanyś jest na męki tak niegodne?

Za jakie zło, za jakie niecne czyny?

Za jakie winy?

To ja, to moja wina-

Pochłonie mnie głębina

I dotknę piekieł dna.

Na rózgi i kajdany

Na mękę i na rany

Nie Tyś zasłużył, ale ja.

Opieką mnie ogarnij,

Pasterzu ludzkich dusz.

Pod dachem Twej owczarni

Nie doznam szkody już.

Chcę stać u Twego boku-

Nie pogardź kimś jak ja.

Niech w jednym chociaż oku

Zabłyśnie szczera łza.

Przy Tobie czuwam Jezu Chryste

By nasze grzechy zmorzył sen.

Przy Tobie czuwam Jezu,

Przy Tobie, Chryste Panie,

Przy Tobie moje dziś czuwanie.

Przy Tobie czuwam Jezu Chryste

By nasze grzechy zmorzył sen.

By nasze grzechy zmorzył sen.

Mroki zmień

Zgonem swoim w wieczny dzień

A strata zyskiem nam się stanie!

Cierpienie Jego i stroskanie

To słodka gorycz, jasny dzień!

Niech poznam, co to Boża moc,

Niech Pan mój bunt uśmierzy.

Nie zbłądzi w najczarniejszą noc,

Kto duszę Mu powierzy.

W najgłębszą toń

Zanurzy dłoń,

Wybawi mnie, gdy tonę.

Kto ufa Mu,

Ten dzień po dniu

Ma broń w Nim i osłonę.

W najgorszej serca biedzie

I najzawilszą z dróg

Za rękę Cię powiedzie

Twój pasterz, Pan i Bóg.

Kto wichrom i obłokom

Wyznacza tor i ruch,

Ten nie da gęstnieć mrokom,

Gdy słabnie ludzki duch.

(Fragmenty Pasji według św. Mateusza w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka; por. Stanisław Barańczak słucha arcydzieł, Kraków 2016, s.9-14)

Biskup/celebrans: Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, Wszechmogący Boże, racz pobłogosławić ten krzyż misyjny, aby stał się znakiem zbawienia ludzi. Niech utwierdza wiarę, pomnaża dobre czyny, pociesza w cierpieniach, strzeże i broni przed złem i przyczynia się do zbawienia dusz. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wierni: Amen.

Biskup/celebrans trzyma krzyż w prawej ręce i mówi:

Ukochany bracie (Ukochana siostro), Bóg wybrał cię, abyś szedł (szła) i owoc przynosił (przynosiła), i aby owoc twój trwał. Idź więc i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto twój przewodnik na apostolskich drogach. Oto twoja pomoc w każdym niebezpieczeństwie. Oto twoja pociecha w życiu i przy śmierci.

Misjonarz: Amen.

Biskup/celebrans podaje krzyż do pocałowania i nakłada go misjonarzowi na szyję.

Krzyż rodzinny – wielu pokoleń. U stóp Jezusa znoszone szkaplerze rodzinne-znak opieki Maryi.

Życzenia Wielkanocne od misjonarzy…

Drodzy Przyjaciele misji!

Tegoroczna Wielkanoc to kolejna okazja, by odkryć światło nadziei wokół nas i w nas samych. Skoro śmierć nie ma ostatniego słowa, to nic nie jest w stanie oderwać nas od Chrystusa, jedynej nadziei.

W Rwandzie w tym czasie wielkanocnym przeżywamy podwójną rocznicę. Z jednej strony, 25-lecie krwawych masakr i ludobójstwa, a z drugiej 100 lecie życia zakonnego w lokalnym Kościele. To połączenie, z jednej strony jest wyrzutem, a z drugiej wyzwaniem. Mimo wielkiego zaangażowania Kościoła i osób konsekrowanych, nie udało się zatrzymać machiny manipulacji propagandy i agresji, a w końcu masakr. Z drugiej, pokazuje to nam kierunek misji, którą życie zakonne powinno realizować. Być na wskroś ewangelizujące, by zranione osoby i grupy społeczne, nie tylko wstrzymały się od zemsty, ale znalazły ukojenie i pokój serca w posłannictwie ewangelicznych błogosławieństw.

W Burundi zaś sytuacja jest bardzo napięta. Pod wpływem międzynarodowej presji, ekonomia kraju upada z dnia na dzień, co napędza coraz bardziej chaotyczne decyzje rządu, by ratować sytuację. Embargo na kraj uderza jednak nie tyle w grube ryby, ile płotki. Biznes pada, ponieważ kraj odcięty został od dewiz. Ostatnio międzynarodowe organizacje pomocowe zostały albo z kraju wyrzucone, albo ich działalność jest ograniczona. Zostaje Kościół. Jednak i nasze inicjatywy są pod coraz większą presją ze strony autorytarnego rządu. Brutalność wobec ludności jest oznaką ich bezradności. Między oboma krajami nasila się coraz głębszy konflikt polityczny, a momentami i zbrojny. Wzajemne prowokacje nie wróżą najlepiej. Módlmy się o pokój, by nie rozpętała się kolejna wojna.

Mimo tak trudnego kontekstu polityczno-społecznego, wierni trwają przy Bogu, ostatniej nadziei. Tam, gdzie lud przeżywa cierpienie i niesprawiedliwość, tam wiara rośnie, bo ludzie uciekają się do Boga, a w Kościele widzą przestrzeń prawdy. Pamiętamy to z polskiej niedawnej historii, a starsi znają to z własnego doświadczenia. Nasze kościoły są pełne. Powstają kolejne parafie, biskupi święcą kolejnych młodych kapłanów.

Prosimy o modlitwę, byśmy potrafili umiejętnie rozeznać powołania które Bóg nam przysyła i je mądrze formować, co nie jest łatwą misją. Tym bardziej cieszy nas coraz bardziej rozpowszechniana w Polsce akcja Adopcji Kleryka Karmelitańskiego. Ta modlitwa i wsparcie finansowe pomaga nam odpowiedzieć na ten afrykański znak czasów i oznakę nadziei dla Kościoła Powszechnego.

Boża Opatrzność postawiła na naszej drodze misyjnej z jednej strony Was, z Waszą wrażliwością na potrzebujących, z drugiej strony ubogich, często w sytuacjach bez wyjścia. Wiemy, że za każdą ofiarowaną złotówką kryje się również żywa historia i twarz ofiarodawcy. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie listy i zapytania. Ale bądźcie pewni, że jesteście obecni w naszym misyjnym życiu, tworząc wspólną historię. Każda ze wspólnot Wikariatu wyznacza co miesiąc dni, by ofiarować na Eucharystii Wasze intencje i intencje Waszych bliskich. Mam nadzieję przy okazji tegorocznego pobytu w Polsce, spotkać wielu z Was, choćby na misyjnych rekolekcjach w Czernej (27-29.09), w ostatni weekend września. Zapraszam całym sercem! Dziękuję za wszystko i do zobaczenia. Niech Zmartwychwstały Pan będzie dla Was niegasnącą nadzieją na każdy dzień i darzy Was swoją łaską Miłosierdzia!

o. Maciej Jaworski – misjonarz

NIESPODZIANKA! KIERMASZ MISYJNY W CZERNEJ JEDNAK SIĘ ODBĘDZIE!

Drodzy Przyjaciele misji! Cuda jednak się zdarzają i marzenia się spełniają!

Dzięki życzliwości i wielkoduszności O. Krzysztofa Dyrektora Domu Pielgrzyma i O. Leszka Przeora klasztoru, NIECO KRÓTSZY

KIERMASZ MISYJNY W CZERNEJ koło Krzeszowic

ODBĘDZIE SIĘ

w DNIACH 15-21 LIPCA 2019r.

Biuro Misyjne Karmelitów Bosych oraz Przyjaciele Misji Karmelitańskich ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH KTÓRZY KOCHAJĄ MISJE KARMELITAŃSKIE DO WSPÓŁPRACY w zgromadzeniu odpowiednich przedmiotów.

Chętnie przyjmiemy – jako dar na misje: rękodzieło, drobne rzeczy użytkowe, obrazy, rzeźby z drzewa, ozdoby, wyroby własne, książki (religijne, historyczne, naukowe, powieści ), albumy, egzemplarze Pisma św., obrazy, pamiątki itp.

Rzeczy wydobyte z domowych archiwów, strychów i bibliotek, w stanie dobrym i oczyszczone i odnowione z radością przyjmiemy. W sprawie odbioru w/w rzeczy prosimy o kontakt osobiście z Sekretarzem misji (tel. 600 967 636).

W tym roku wszelkie złożone ofiary zostaną przeznaczone na FUNDUSZ ADOPCJI KLERYKÓW NASZYCH KARMELITAŃSKICH MISJI W RWANDZIE I BURUNDI.

PODCZAS KIERMASZU POMAGAĆ NAM BĘDĄ DWAJ BRACIA KLERYCY Z AFRYKI: BR. OMER NISHIMIRIMANA I BR. JAN CHRZCICIEL MUTABARUKA (którzy już mówią po polsku).

W imieniu Misjonarzy Karmelitów Bosych pracujących w Burundi i Rwandzie składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie złożone dary materialne. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli przyjąć, wyżywić, wychować i wykształcić przyszłych kapłanów dla ludu Burundi i Rwandy, a mamy nadzieję że także przyszłych misjonarzy dla innych narodów!

Bóg zapłać za wszelkie dary! Zapraszamy na misyjny kiermasz DO CZERNEJ!

Niech Dobry Bóg Wam błogosławi, niech obdarzy Was łaską i miłosierdziem!

o. Jan Ewangelista OCD

Pracowity odpoczynek misjonarzy w Polsce 2019r.

O. Józef Trybała przybywa do Polski na swój zasłużony odpoczynek i podreperowanie zdrowia po Wielkanocy 2019 r., o. Paweł Porwit 23 lipca br, o. Maciej Jaworski pod koniec sierpnia br. a o. Bartłomiej Kurzyniec 21 września 2019 r. Niezaplanowane dotąd spotkania z misjonarzami w parafii lub niedziele misyjne przez nich prowadzone można uzgadniać za pośrednictwem Biura Misyjnego (600 836 826; 600 967 636).

KARMELITAŃSKA PIELGRZYMKA DO WŁOCH

„W ramionach dobrego Boga – Jezu ufam Tobie”

KARMELITAŃSKA PIELGRZYMKA

DO WŁOCH

śladem św. Jana Pawła II, św. Ojca Pio i ks. Dolindo

12.X – 20. X.2019r.

Organizator i przewodnik: Bożenna Maderak

Opiekun duchowny pielgrzymki: o. Jan Ewangelista OCD

1.Dzień  12.10 sob. 5.00 Zbiórka przy kościele Ojców Karmelitów Bosych ul. Rakowicka 18, błogosławieństwo na drogę. Przejazd  przez  Czechy do Austrii. Przyjazd do Wiednia wyjazd na Kahlenberg, gdzie w Kościele Św. Józefa 14.00 rozpoczniemy Mszą Św. Pielgrzymkę, przypominając o Glorii Wiedeńskiej Polaków. Wyjazd w dalszą  drogę do Włoch  obiadokolacja  i nocleg k/ Tarvisio

2.Dzień  13.10 niedz. Po śniadaniu jedziemy do Padwy Msza Św. w Bazylice św. Antoniego, spacer po mieście: Uniwersytet Padewski, Targ owoców i warzyw itd. Nocleg w okolicach Rimini. Zakwaterowanie w hotelu *** pokoje 2,3 os z łazienką, obiadokolacja, nocleg.

Czytaj dalej…

Rekolekcje misyjne 27-29 września 2019 r.

REKOLEKCJE MISYJNE W CZERNEJ (27-29 września 2019r.).

Temat: „W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”.

Miejsce:

Dom Macierzysty Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego „Elianum” Czerna 210, Krzeszowice 32-065

Rozpoczynamy w piątek 27 września o godz. 17.00.

Kończymy w niedzielę o godz. 15.30.

W sobotę 28 września weźmiemy udział we Mszy św. jubileuszowej o. Bartłomieja Kurzyńca i o. Oktawiana Stokłosy (50 lecia profesji zakonnej) oraz o. Macieja Jaworskiego i o. Pawła Bębna (25 lecie profesji), Sanktuarium Matki Bożej w Czernej o godz. 11.00.

GOŚĆMI rekolekcji będą: O. MACIEJ JAWORSKI OCD – misjonarz z Burundi i O. BARTŁOMIEJ KURZYNIEC – misjonarz z Rwandy. Obaj są jubilatami.

ZAPISY NA REKOLEKCJE u Pani MARIOLI MICHALDO:

BIURO MISYJNE ul, Rakowicka 18, Kraków (tel. 600 836 826).

Koszt pobytu (27-29 IX) od osoby: 140 zł (nocleg+wyżywienie).  Gdyby ktoś pragnął wziąć udział w rekolekcjach lecz miał trudności w pokryciu kosztów pobytu, proszę o tym poinformować P. Mariolę przy zapisie i uzgodnić warunki przed przyjazdem. Rodzaj pokoju (jedna, dwie lub więcej osób)  proszę także uściślić przy zapisie.

 Ramowy program rekolekcji:

Rozpoczęcie: 27 września – piątek:

Kolacja – 17. 00

Konferencja wprowadzająca – 18.00

Msza św. – 18. 30

Apel maryjny w Sanktuarium – 20. 00 (z Elianum 10 min pieszo)

28 września – sobota:

7.30 – modlitwa poranna

8.00 – Śniadanie

9. 00 – Konferencja

11.00- Msza św. jubileuszowa o. Bartłomieja Kurzyńca i o. Oktawiana Stokłosy oraz o. Macieja Jaworskiego 

Obiad – (Elianum)

16.00 Konferencja w Muzeum misyjnym Domu Pielgrzyma

18.00 – Kolacja

20.00 – Apel maryjny

21.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu (Elianum)

Niedziela 29 – września

7. 30 – Jutrznia wspólna

8.00 – Śniadanie

10.00 – Msza św. wspólna z Instytutem Elianum

12.00 – Różaniec misyjny

12.30 – Obiad

15.00 Koronka do Miłosierdzia. Błogosławieństwo. Rozesłanie.

Zapraszają misjonarze i o. Jan Ewangelista OCD!

Do zobaczenia w Czernej!

Rekolekcje misyjne w Czernej 27-28 września 2019r.

Zapraszam wszystkich Przyjaciół misji, rodziny naszych misjonarzy oraz wszystkich którzy pragną zaczerpnąć ducha misyjnego na REKOLEKCJE MISYJNE W CZERNEJ w dniach 27-29 września 2019r. Temat rekolekcji: „W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”.

Miejsce: Dom Macierzysty Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego „Elianum” Czerna 210 Krzeszowice 32-065

Rozpoczęcie rekolekcji w piątek 27 września o godz. 17.00. Zakończenie o godz. 15.30 po Koronce do Miłosierdzia Bożego.

o.Bartłomiej Kurzyniec

W sobotę 28 września weźmiemy udział we Mszy św. jubileuszowej o. Bartłomieja Kurzyńca i o. Oktawiana Stokłosy (50 lecia profesji zakonnej) oraz o. Macieja Jaworskiego (25 lecie profesji), Sanktuarium Matki Bożej w Czernej o godz. 11.00.

GOŚĆMI NASZYCH REKOLEKCJI BĘDĄ W TYM ROKU – O. MACIEJ JAWORSKI OCD – misjonarz z Burundi i O. BARTŁOMIEJ KURZYNIEC – misjonarz z Rwandy. Obaj są jubilatami. 

ZAPISY NA REKOLEKCJE do dnia 1 września 2019r. u PANI MARIOLI MICHALDO – BIURO MISYJNE ul, Rakowicka 18, Kraków (tel. 600 836 826).

o. Jan Ewangelista ocd

Misyjny opłatek – podziękowania i refleksje

„Łamiąc się opłatkiem z przyjaciółmi…”

W sobotę, 19 stycznia 2019, przy klasztorze Ojców Karmelitów Bosych w Krakowie odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Przyjaciół i Dobrodziejów misji karmelitańskich w Afryce. Z powodu ogólnie panującej grypy i różnych wirusów wielu zaproszonym nie udało się przybyć. Łączyli się z nami duchowo… Mimo tych przeszkód, na wspólne świętowanie przybyło i tak około 70 osób, w tym grupa pielgrzymów Pani Marioli z Olkusza.

Wśród nas znaleźli się misjonarze: O. Sylwan Zieliński, O. Paweł Urbańczyk i Br. Ryszard Żak. Po raz pierwszy w historii spotkań opłatkowych gościliśmy karmelitańskich braci Afrykańczyków: Omera i Jana Chrzciciela, którzy aktualnie przebywają w Lublinie, poznając tam arkana języka polskiego i przygotowując się w ten sposób do studiów teologicznych, które rozpoczną w Krakowie od nowego roku akademickiego. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 14.30. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił O. Prowincjał Tadeusz Florek. W czasie Mszy św. oraz całego spotkania modlił się wspólnie z nami chór z parafii Bł. Anieli Salawy, pod dyrekcją Pana Andrzeja. Piękny, a równocześnie doskonale wykonany śpiew kolęd wytworzył niezapomnianą atmosferę, pełną rodzinnego ciepła, zwłaszcza podczas życzeń i łamania się opłatkiem. W drugiej części spotkania Bracia z Afryki podzielili się z nami swymi wrażeniami z pobytu w Polsce, a największą atrakcją okazał się śpiew Br. Omera w jego ojczystym języku.

Czytaj dalej…

Zaproszenie na opłatek misyjny – 19 stycznia 2019 r.

Opłatek Przyjaciół misji!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Przyjaciół Misji na coroczne spotkanie opłatkowe w dniu 19 stycznia 2019r.

Rozpoczniemy je kolędowaniem chóru z parafii bł. Anieli Salawy pod dyrekcją P. Andrzeja. Następnie Msza św. o godzinie 14.30 (w Krakowie, kościół Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18) pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Tadeusza Florka.

Po Mszy św. zapraszamy wszystkich na wigilijny opłatek misyjny (w sali Karmelitańskiego Instytutu Duchowości), podczas którego będziemy wspólnie kolędować, następnie pomodlimy się za misjonarzy a wreszcie nastąpią życzenia i tradycyjne łamanie się opłatkiem.

Jak zawsze przed kawiarenką kiermasz misyjno-świąteczny: książek misyjnych, pamiątek przywiezionych z Afryki, kawy i herbaty z Burundi i Rwanda. Wszelkie ofiary zostaną przeznaczone na Adopcję kleryka karmelitańskiego. 

Podczas misyjnego opłatka spodziewamy się odwiedzin naszych misjonarzy o. Sylwana Zielińskiego, o. Sylwestra Potocznego, o. Pawła Urbańczyka i br. Ryszarda Żaka. Być może odwiedzą nas bracia klerycy z Lublina br. Omer i Jan Chrzciciel.

Nie udało się nam wydrukować zapowiadanych wspomnień br. Ryszarda Żaka i Marcelego Szlósarczyka, postaramy się je wydać na Wielkanoc.

Zapraszamy wszystkich którzy misje kochają i pragną je wspierać, do wspólnej modlitwy i kolędowania!

O. Jan Ewangelista i Biuro Misyjne