Patronat nad tymi którzy zmarli

Spośród misjonarzy pracujących na misjach w Burundi i Rwandzie

  1. O. Leonard Kowalówka (+zmarł 17 lutego 1990 r.)
  2. O. Kasjan Dezor ( +zmarł 14 czerwca 2013 r.)
  3. Br. Marceli Szlósarczyk (+zmarł 14 lipca 1996r)
  4. O. Teofil Kapusta (+ zmarł 29 czerwca 2015 r.)
  5. Ks. Jan Wołek (który jako ksiądz diecezjalny, otrzymał pozwolenie od ks. Bp Karola Wojtyły, wstąpił do naszego Zakonu i wyjechał na misje w 1974r. Powrócił jednak do Polski w roku 1980, został inkardynowany do diecezji krakowskiej, pracował jako kapłan diecezjalny przez jakiś czas w kraju a następnie aż do śmierci w roku 1991, w Kazachstanie)
  6. O. Marcin Sałaciak (+zmarł 23 listopada 2016r.)
  7. O. Edmund Wrzesiński (+10 marca 2017r.)

Patronat misyjny nad nimi wyraża się w ofiarowaniu za ich duszę poniższej modlitwy, Mszy św. o zbawienie ich duszy a także ofiarowanie codziennych trudów, cierpień i czynów miłosierdzia za ich dusze.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH OJCÓW I BRACI MISJONARZY

Psalm 130

Z głębokości wołam do ciebie Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Panie, niech nie będą zawstydzeni na wieki

Ci, którzy w Tobie pokładają nadzieję

Okaż im Panie Twoje miłosierdzie

I daj im Twoje zbawienie.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj swoim zmarłym sługom, misjonarzom, którzy oddali swoje życie, realizując nakaz Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, wszystkich Aniołów i Świętych Twoich, dopuścił naszych zmarłych Braci i Siostry, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Modlitwy do Matki Bożej za dusze w czyśćcu cierpiące

Najświętsza Panno Maryjo, Gwiazdo Morza, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach miłości czyśćcowej. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż odeszły z tego świata w stanie Jego łaski, tęsknią za oglądaniem Jego oblicza i nie mogą same siebie oczyścić z wszelkich pozostałości po przebaczonych grzechach. Świętość Jego wymaga, aby całkowicie upodobniły się do Boga w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Okaż żeś jest im Matką, skoro przyjęłaś je za swoje dzieci. Bądź im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia swym potężnym wstawiennictwem i nie zwlekaj z ich wybawieniem. O łaskawa! O litościwa! O słodka Panno Maryjo. Amen.