Idźcie i głoście !!!

(Kol 3, 1-4)
„Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.”

Wszystkim wspierającym Misje Karmelu życzymy otwartości na Bożą Miłość płynącą z Krzyża Chrystusowego. Bądźmy otwarci i gotowi na to, by swoim życiem świadczyć o Zmartwychwstałym Chrystusie !
Kamień odrzucony przez budujących stał sie kamieniem węgielnym. Na Nim, na Chrystusie budujmy swoje życie. Widząc już otwarte niebo, dążmy do tego by żyć tu na ziemi tak, by nie zmarnować więcej żadnej okazji do czynienia dobra bliźnim.

Niech Zmartwychwstały Jezus obficie błogosławi nam, obdarza swoją łaską i Miłością, która zwycięża wszystko !!!
Chrystus Zmartwychwstał Prawdziwie !!! Alleluja !!!