Mój Brat Pigmej

Mój brat Pigmej – wywiad Magdaleny Dobrzyniak z O. Maciejem Jaworskim OCD

Głód, brak dachu nad głową, niewolnicza praca, utrudniony dostęp do edukacji, to tragiczna codzienność pigmejskich rodzin żyjących w Burundi. Praca Misyjna w tak bardzo dotkniętym nędzą i wyzyskiem kraju jest więc prawdziwym wyzwaniem. Prócz głoszenia Słowa Bożego i posługiwania sakramentami, ważne jest także wypełnianie nakazu Jezusa – „wy dajcie im jeść”. W ramach pomocy mającej na celu poprawę jakości życia, prócz prowadzenia projektów edukacyjnych i zdrowotnych, od kilku lat realizowany jest również program „Dom dla Pigmeja”.
O trudach ale i radościach pracy na Misji w Burundi w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego opowiada o. Maciej Jaworski OCD.

Czytaj dalej…

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Paweł O. Zachariasz O. Celestin

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021

II Kongres Kapitularny Wikariatu Regionalnego Rwanda – Burundi

20 kwietnia 2021, Wikariat Regionalny karmelitów bosych w Burundi i Rwandzie rozpoczął swój II Kongres kapitularny. Odbył się on dopiero rok po Kapitule Prowincjalnej ze względu na trudności związane z pandemią. Zamiast w Butare (Rwanda), co było przewidziane na początku, Kongres odbywa się w konwencie, w Gitega (Burundi). Podjęto wszelkie niezbędne starania, aby podróż lotnicza braci z Rwanady do Burundi mogła się odbyć przy uwzględnieniu niezbędnych procedur (test i czterodniowa kwarantanna). Wszyscy uczestnicy Kongresu dotarli do Gitega wieczorem 19 kwietnia 2021. Zakwaterowanie i wspólne Nieszpory poprzedziły braterską agapę.

Czytaj dalej…

IJAMBO Aktualności karmelitów bosych z misji w Gitega

IJAMBO – Aktualności karmelitów bosych z misji w Gitega

Drodzy Przyjaciele naszej misji

Wypełnieni radością paschalną, odnajdujemy Was przy źródle, gdzie tętni nasza wiara i nowe życie. Zanurzeni w tym źródle, mamy udział w śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Błogosławione dni Paschalnych Świąt odnawiają nas od wewnątrz. Pascha Chrystusa staje się prawdziwym przymierzem, ponieważ to On w swoim człowieczeństwie niesie w sobie tajemnicę każdego człowieka. Każdy z nas został w Jezusie zbawiony, usynowiony i w ten sposób stworzony na nowo.

Czytaj dalej…

Życzenia wielkanocne

Raduj się, ziemio, oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa, od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów… (Exultet) 

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich,

Gdy cały świat pogrążony jest w mroku śmierci, lęku i obawie przed wirusem – Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do nas, przez zamknięte drzwi i mówi: „Pokój wam! Nie bójcie się! To Ja jestem!”. Oto nasza radość, nasza siła i nadzieja – Chrystus Zmartwychwstały!

Radujmy się Nim i poczujmy, że wolni jesteśmy od „mroku, co świat okrywa, od zepsucia pogańskiego życia i od ciemności grzechów” (Exultet). Nie tylko poczujmy, że wolni jesteśmy ale stańmy się prawdziwie wolnymi. Bo oto Król tak wielki odnosi zwycięstwo nad szatanem, grzechem, chorobą i śmiercią! Jest nadzieja! Nie trzeba się lękać! Trzeba przyjść do Jezusa, do Niego się zwrócić i Jemu powierzyć swoje życie!

Na nadchodzące dni wielkanocnej radości, życzymy Wam i sobie także, wielkiej wiary w Jezusa Żyjącego i Jego boskiej cierpliwości! Nasza niecierpliwość niszczy ten świat! Cierpliwość Boga zbawia nas! Oby Bóg dał nam żywą wiarę i serdeczną modlitwę pośród codzienności! Oby dał nam poczucie Jego obecności i łaskę wielkiego miłosierdzia! Oby nas zawsze ratował i wyciągał z najtrudniejszych sytuacji! Oby nam nigdy nie odmawiał swojej pomocy i prostował drogi życia. Oby nam nie zabrakło odwagi i siły do pracy nad sobą by zmartwychwstawać każdego dnia do nowego życia. „Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, bo piękno na to jest by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało (C.C. Norwid). Obyśmy stawali się światłonośni, dobroczynni i życiodajni.

Niech Matka Boża Pani Aniołów zawsze ma Was w swojej opiece i prowadzi do Jezusa. Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze Was błogosławi i wspiera w każdym dobrym dziele! Tego Wam z serca życzy, w imieniu wszystkich naszych misjonarzy, współpracowników misyjnych i naszych parafian z Burundi i Rwandy.

o. Jan Ewangelista Krawczyk

Prowincjalny Sekretarz misji karmelitańskich