Jubileusz 60 lecia kapłaństwa o. Jana Kantego Stasińskiego z Poznania

W niedzielę 17 czerwca br. w Poznaniu świętowaliśmy jubileusz święceń kapłańskich o. Jana Kantego – misjonarza z pierwszej grupy misyjnej. W przeddzień jubileuszu przybyli z Krakowa o. Wiesław Kiwior – Radny Prowincji, o. Oktawian Stokłosa, o. Anastazy Gęgotek oraz wszyscy aktualnie przebywający w Polsce misjonarze: o. Sylwan Zieliński, o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz Trybała, o. Sylwester Potoczny, br. Ryszard Żak oraz o. Jana Ewangelista. W niedzielne przedpołudnie o godz. 10. 00 w kościele św. Józefa – Bazylice Mniejszej Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu – przy wypełnionej po brzegi świątyni, uroczyście dziękowaliśmy Bogu za 60 lat wytrwałej posługi kapłańskiej o. Kantego. Przy ołtarzu stanęli wraz z Czcigodnym Jubilatem kapłani – przyjaciele z Góry Karmel, Korei, Rzymu i oczywiście Ojcowie oraz Bracia z prowincji warszawskiej i krakowskiej. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Jan Malicki Prowincjał warszawski a przed błogosławieństwem list gratulacyjny od Wikariusza Rwandy i Burundi o. Zachariasza odczytał o. Wiesław Kiwior. Po Mszy św. w ogrodach karmelitańskich każdy mógł spotkać się z o. Janem, złożyć życzenia i okolicznościowe dary – przeznaczone na pomoc misjom karmelitańskim. Wspólne świętowanie zakończyło się późnym wieczorem.

 

O. JAN KANTY OD NAJŚW. SAKRAMENTU I ŚW. M. N. TERESY

Urodzony 27 czerwca 1933 w Luboniu k. Poznania. Rozpoczęcie nowicjatu w Czernej: 17 września 1951. Pierwsza Profesja zakonna: 18 września 1951 w Czernej. Profesja uroczysta: 19 września 1954 w Poznaniu. Święcenia diakonatu: 20 czerwca 1957 w Krakowie. Święcenia prezbiteratu: 17 czerwca 1958 w Krakowie. Kończył studnia teologiczne w Czernej (rok piąty, (1958 – 1959) a nastęnie podjął studia specjalistyczne z filozofii na KUL w Lublinie (1959 – 1962). Przez trzy lata wykładał filozofię dla naszych kleryków studentów filozofii w Poznaniu (1962 – 1971).

Czytaj dalej…

O. Zachariasz Igirukwayo Wikariusz Karmelitów Bosych w Burundi i Rwanda w Polsce 23-30 maja 2018

O. Zachariasz Igirukwayo, Wikariusz Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda przybył do Polski na zaproszenie o. Prowincjała Tadeusza Florka we środę 23 maja (Balice, Kraków). Po krótkim odpoczynku miało miejsce spotkanie robocze z o. Prowincjałem, O. Łukaszem Kasperkiem i o. Janem Ewangelistą Sekretarzem misji, dotyczące zasad funkcjonowania Wikariatu, finansowania i współdziałania z Biurem misyjnym.

Czytaj dalej…

Wizyta w Polsce o. Zachariasza Wikariusza Rwandy i Burundi

O. Zachariasz Igirukwayo przybędzie na spotkanie z Braćmi i Siostrami Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych dnia 23 maja (Balice – Kraków). Spotka się z Siostrami Karmelitankami Bosymi w Krakowie, Tarnowie i Przyjaciółmi misji karmelitańskich (24 maja). Weźmie udział w obradach Rady Prowincjalnej oraz spotkaniu z Zelatorami misji przy naszych klasztorach w Krakowie (25 maja, ul. Glogera 5). Będzie uczestniczył w Dniu Prowincji w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz odwiedzi Wadowice (26 maja). Odwiedzi wspólnotę w Czernej i spotka się z nowicjuszami oraz z klerykami w Krakowie (27 maja). Odwiedzi Sanktuarium Jasnogórskie, wspólnotę Karmelitów Bosych w Warszawie, spotka się z Prowincjałem (misjonarzem) o. Janem Malickim i odwiedzi Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (28 maja). Powróci do Afryki 30 maja (wylot z Balic).

Msze święte dla misjonarzy

Możesz pomóc misjonarzom poprzez zamówienie intencji Mszy świętych okolicznościowych i gregoriańskich.

Msze św. według podanych przez Ciebie intencji oraz Msze św. okolicznościowe z okazji imienin, urodzin, jubileuszu (zwłaszcza misjonarza objętego patronatem misyjnym) – będą odprawione przez misjonarzy w Burundi i Rwandzie. Prosimy o czytelne (najlepiej drukowanymi literami) napisanie w jakiej intencji ma być odprawiona Msza św. oraz wszelkie dane potrzebne do korespondencji: imię i nazwisko, ul. i nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy oraz nr. telefonu lub e-mail. Osoby zmarłe prosimy zaznaczyć + śp. Prosimy dostosować wielkość ofiary do zwyczaju przyjętego w parafii zamieszkania oraz do swoich możliwości. Wyślemy pisemne potwierdzenie przyjęcia ofiary i wysłania podanych intencji do misjonarzy w Afryce.

Czytaj dalej…

Niech ci się przyśni Bóg!

o.Paweł Porwit – misjonarz z Burundi

Urote Imana czyli sen o Bogu.
W Burundi przysłowiowe, wieczorne pożegnanie to nie tylko uprzejme życzenie dobrej nocy. W języku kirundi brzmi ono: Urote Imana. Mówi się tak, jak się pisze. Dosłowne tłumaczenie to: Aby przyśnił ci się Bóg. Czy może być piękniejsze wieczorne pożegnanie?

Intuicja o Bogu nieosiągalnym dla zmysłów znalazła tutaj swoją ciekawą, biblijną ekspresję. Bóg – Niedotykalny, Niewidzialny, nie podpadający w doświadczeniu pod żaden z pięciu zmysłów, staje się osiągalny w czasie snu. Jednocześnie człowiek, tak różny od swego Stwórcy staje się dyspozycyjny dla swego Boga, który nieustannie nad nim czuwa, …nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie (Ps 121).

W Gitega noc, to nie tylko ciemność, ale także chłód. Nasz nocny stróż o imieniu Pierre czuwa od zmierzchu aż po świt. To on zamyka i otwiera bramę. Zapala wieczorne światła i gasi je o poranku. Wieczorem rozpala ognisko, przy którym może się ogrzać. Czuwa nie tylko nad nami, ale także nad naszym dobytkiem (samochody, świnie, kury i krowa), gdyż prowizoryczne ogrodzenie z żywopłotu nie gwarantuje nam całkowitego bezpieczeństwa.

Czytaj dalej…

Życzenia wielkanocne kleryków karmelitańskich z Burundi i Rwanda 2018

Drodzy Dobrodzieje i Dobrodziejki naszych karmelitańskich misji! Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki naszych współbraci kleryków!

Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie zawsze z Wami! Zawsze składamy dzięki Bogu, który nas zjednoczył w tym dziele formacji kandydatów powołanych do życia zakonnego. Nie możecie sobie wyobrazić, jak bardzo wspieracie misję Chrystusa, przyciągającego do Siebie wszystkich ludzi. Chciałbym, w imieniu wszystkich braci zaangażowanych w formację początkową, wyrazić Wam naszą wdzięczność. To dzięki Waszej hojności możemy dzisiaj wypełnić naszą misję towarzyszenia przyszłym braciom karmelitom bosym.

Czytaj dalej…

Życzenia Wielkanoc 2018

„Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia *i dziękujemy, że nas wybrałeś, * abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli” (II modlitwa eucharystyczna)

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich!
Nasz Zbawiciel raz umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, ale milion razy jest krzyżowany w każdej bezinteresownej prawdzie i każdym czynie zbawicielskim. Ukrzyżowawszy Zbawiciela, umieszczono napis w trzech językach po łacinie, po grecku i po żydowsku.

 

I tak każdy czyn zbawicielski jest krzyżowany dziś po łacinie – przez prawo bezduszne, literę rzymską i suchość pogańską; po grecku – przez pustotę pięknej formy ateńskiej, przez styl dla stylu, pisanie dla pisania, polityczną poprawność, konwenanse socjalne, miękkość charakteru i nie traktowanie niczego na serio; po żydowsku – przez wiarę bez miłosierdzia i handel dla handlu, zysk dla zysku i pieniądze dla pieniędzy, a wreszcie przez pozór pobożności. Tak krzyżowany jest każdy moment zbawicielski w każdym, kto bezinteresownie służy Prawdzie! Bo apostolstwo nie jest dyplomacją i magią czy kabalistyką, ale szczerym proroctwem! (por. C.C. Norwid, Listy)

 

Dlatego On Zwycięzca, Jezus Zmartwychwstały przynosi nam POKÓJ. Pokój Chrystusowy to punkt wyjścia do walki, to pierwszy krok w szrankach, to podstawa z granitu, na której chrześcijanin jak gladiator, duchem wsparty – woła ku Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu: Morituri te salutant VERITAS! (Idący na śmierć pozdrawiają Cię PRAWDO!). Tak właśnie rozumie i nie tylko rozumie, ale tak przeżywa swój los w małym cyrku swego życia każdy, kto idzie na śmierć z powodu Jezusa! Bo taki był i jest ów pokój Chrystusowy – smutny i pogodny zarazem. Bo smutna była Jego dusza aż do śmierci, a przecież pełna pokoju i cichego szczęścia! I taki pokój jest dany Apostołom, z których każdy zginął śmiercią męczeńską(por. C. C. Norwid, Listy ).

Życzę Wam Drodzy Przyjaciele misji pokoju i wytrwania oraz błogosławieństwa w zamiarach. Szczęścia Wam nie życzę, bo zbyt wiele cierpień i doświadczeń jest Waszym udziałem, ale wiary w szczęście wieczne i niezmącone! Życzę Wam, abyście zawsze szli za Zbawicielem ze swoim krzyżem; abyście umieli odnaleźć swój krzyż, umieli go nieść za Zbawicielem i umieli na swoim grobie ten krzyż postawić!

 

Dziękuję Wam za przekazywane przez Was dary serca dla misjonarzy w formie: modlitwy, intencji Mszy Świętych, ofiarowanych cierpień, Patronatu Misyjnego, Adopcji Kleryka karmelitańskiego i darów materialnych dla sierot i dzieci z naszych parafii.
Niech dobry Bóg wynagrodzi hojnie wszelkie Wasze wsparcie, jakiego doświadczają od Was misjonarki i misjonarze. Maryja, która zawsze stała przy Chrystusie i Jemu samemu służyła, niech Was prowadzi po drogach wiary i uprasza łaskę głębokiego uczestnictwa w owocach Tajemnicy Paschalnej.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty +
Z wielkanocnym pozdrowieniem:
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
o. Jan Ewangelista OCD, Sekretarz misji karmelitańskich w Afryce,
misjonarze i misjonarki
oraz wolontariusze Biura Misyjnego w Krakowie

O. Sylwester choruje! Prośba o modlitwę…

Od kilku miesięcy o. Sylwester Potoczny przebywa w Polsce na leczeniu (Gdynia, Kraków, Katowice, Sosnowiec). Jest konwentualnym w naszym klasztorze w Zawoi. Pomimo dość poważnych problemów zdrowotnych (przechodził wiele razy amebioze, malarie i inne tropikalne choroby) pomaga w tłumaczeniu i przepisywaniu kronik misyjnych, dla jubileuszowego opracowania historii misji. Wkrótce czeka go poważna operacja i dlatego gorąco proszę Was Drodzy Przyjaciele misji o modlitwę za niego, by spełniła się wola Boża, a jeśli Bóg zechce za przyczyną NMP z Góry Karmel, by odzyskał pełnię sił i mógł powrócić do pracy misyjnej w Afryce. Kontakt z o. Sylwestrem Potocznym przez Biuro Misyjne lub bezpośrednio tel: 515 827 473.

o. Jan Ewangelista – Sekretarz misji