Peregrynacja Relikwii św. Teresy w Rwandzie i Burundi

BIEG OLBRZYMA
Trwa peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rwandzie i Burundi. W ciągu 49 dni Patronka misji przemierzyła 10 diecezji Rwanda a w ciągu 40 dni przemierzy 9 diecezji w Burundi. To prawdziwy bieg olbrzyma, który podejmuje Mała Tereska odwiedzając dwa małe afrykańskie kraje znajdujące się w Obszarze Wielkich Jezior.
Peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus od Najświętszego Oblicza to długo oczekiwany i skrzętnie przygotowywany moment.

Czytaj dalej…

Otwarcie nowego muzeum misyjnego w Czernej

W uroczystość MB Szkaplerznej 16 VII 2018 r. w Czernej w pomieszczeniach Domu Pielgrzyma poświęcono nowo otwarte Muzeum Misyjne. Poświęcenia dokonał J. Ex. Ks. bp Kazimierz Górny z Rzeszowa. Celebransowi towarzyszyli również prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Tadeusz Florek i kustosz sanktuarium o. Leszek Stańczewski. Obecni byli również misjonarze pracujący długie lata w Afryce o. Sylwan Zieliński, o. Kamil Ratajczak i br. Ryszard Żak.
Muzeum ma charakter narracyjny. Jest nie tylko zbiorem eksponatów przywiezionych z Afryki, ale w sposób nowoczesny opowiada o prawie pięćdziesięcioletniej pracy duszpasterskiej polskich misjonarzy – karmelitów bosych w Rwandzie i Burundi. Multimedia i wystawa przybliżają nam historię misji polskich karmelitów w Afryce, ukazują misyjny trud, a także warunki życia codziennego naszych ojców i miejscowej ludności. W muzeum można również posłuchać muzyki i pieśni w języku kirundi i kiniarwanda, a także wypowiedzi karmelitów bosych o ich pracy.
Muzeum jest udostępnione do zwiedzania codziennie w godz. 9.00 – 17.00 (sb., ndz. do godz. 19.00).

Zwiedzanie jest bezpłatne. 

Dobrowolną ofiarę na misje karmelitańskie można złożyć do skarbonki przy wyjściu z muzeum.

Wielki Kiermasz Misyjny w Czernej 15-23 lipca 2018

„Szczęśliwa wymiana“!

Już za 10 dni rusza w Czernej Wielki Kiermasz Misyjny “Szczęśliwa Wymiana”. Rozpoczynamy 15 lipca. Kończymy 23 lipca. Istotą i celem tegorocznego przedsięwzięcia jest wsparcie wykształcenia kleryków karmelitańskich w Burundi i Rwandzie.

Będziemy mogli pomóc na kilka sposobów:
Adoptować jednego kleryka, zobowiązując się do systematycznej pomocy.
Nabyć oferowane przedmioty afrykańskie oraz publikacje misjonarzy.
Wziąć udział w losowaniu rękodzieła, bibelotów i innych przedmiotów – składajac ofiarę na w/w cel.
Uwiecznić na fotografii dzieci z w stroju afrykańskim i z oryginalnymi rekwizytami.
Dzieci mogą wziąć udział w zabawach i zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych, inspirowanych kulturą ludów Burundi i Rwandy.

Przed nami cały tydzień w domu Matki Bożej Szkaplerznej.

 

Czytaj dalej…

Jubileusz 60 lecia kapłaństwa o. Jana Kantego Stasińskiego z Poznania

W niedzielę 17 czerwca br. w Poznaniu świętowaliśmy jubileusz święceń kapłańskich o. Jana Kantego – misjonarza z pierwszej grupy misyjnej. W przeddzień jubileuszu przybyli z Krakowa o. Wiesław Kiwior – Radny Prowincji, o. Oktawian Stokłosa, o. Anastazy Gęgotek oraz wszyscy aktualnie przebywający w Polsce misjonarze: o. Sylwan Zieliński, o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz Trybała, o. Sylwester Potoczny, br. Ryszard Żak oraz o. Jana Ewangelista. W niedzielne przedpołudnie o godz. 10. 00 w kościele św. Józefa – Bazylice Mniejszej Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu – przy wypełnionej po brzegi świątyni, uroczyście dziękowaliśmy Bogu za 60 lat wytrwałej posługi kapłańskiej o. Kantego. Przy ołtarzu stanęli wraz z Czcigodnym Jubilatem kapłani – przyjaciele z Góry Karmel, Korei, Rzymu i oczywiście Ojcowie oraz Bracia z prowincji warszawskiej i krakowskiej. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Jan Malicki Prowincjał warszawski a przed błogosławieństwem list gratulacyjny od Wikariusza Rwandy i Burundi o. Zachariasza odczytał o. Wiesław Kiwior. Po Mszy św. w ogrodach karmelitańskich każdy mógł spotkać się z o. Janem, złożyć życzenia i okolicznościowe dary – przeznaczone na pomoc misjom karmelitańskim. Wspólne świętowanie zakończyło się późnym wieczorem.

Czytaj dalej…

O. Zachariasz Igirukwayo Wikariusz Karmelitów Bosych w Burundi i Rwanda w Polsce 23-30 maja 2018

O. Zachariasz Igirukwayo, Wikariusz Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda przybył do Polski na zaproszenie o. Prowincjała Tadeusza Florka we środę 23 maja (Balice, Kraków). Po krótkim odpoczynku miało miejsce spotkanie robocze z o. Prowincjałem, O. Łukaszem Kasperkiem i o. Janem Ewangelistą Sekretarzem misji, dotyczące zasad funkcjonowania Wikariatu, finansowania i współdziałania z Biurem misyjnym.

Czytaj dalej…

Wizyta w Polsce o. Zachariasza Wikariusza Rwandy i Burundi

O. Zachariasz Igirukwayo przybędzie na spotkanie z Braćmi i Siostrami Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych dnia 23 maja (Balice – Kraków). Spotka się z Siostrami Karmelitankami Bosymi w Krakowie, Tarnowie i Przyjaciółmi misji karmelitańskich (24 maja). Weźmie udział w obradach Rady Prowincjalnej oraz spotkaniu z Zelatorami misji przy naszych klasztorach w Krakowie (25 maja, ul. Glogera 5). Będzie uczestniczył w Dniu Prowincji w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz odwiedzi Wadowice (26 maja). Odwiedzi wspólnotę w Czernej i spotka się z nowicjuszami oraz z klerykami w Krakowie (27 maja). Odwiedzi Sanktuarium Jasnogórskie, wspólnotę Karmelitów Bosych w Warszawie, spotka się z Prowincjałem (misjonarzem) o. Janem Malickim i odwiedzi Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (28 maja). Powróci do Afryki 30 maja (wylot z Balic).

Msze święte dla misjonarzy

Możesz pomóc misjonarzom poprzez zamówienie intencji Mszy świętych okolicznościowych i gregoriańskich.

Msze św. według podanych przez Ciebie intencji oraz Msze św. okolicznościowe z okazji imienin, urodzin, jubileuszu (zwłaszcza misjonarza objętego patronatem misyjnym) – będą odprawione przez misjonarzy w Burundi i Rwandzie. Prosimy o czytelne (najlepiej drukowanymi literami) napisanie w jakiej intencji ma być odprawiona Msza św. oraz wszelkie dane potrzebne do korespondencji: imię i nazwisko, ul. i nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy oraz nr. telefonu lub e-mail. Osoby zmarłe prosimy zaznaczyć + śp. Prosimy dostosować wielkość ofiary do zwyczaju przyjętego w parafii zamieszkania oraz do swoich możliwości. Wyślemy pisemne potwierdzenie przyjęcia ofiary i wysłania podanych intencji do misjonarzy w Afryce.

Czytaj dalej…

Niech ci się przyśni Bóg!

o.Paweł Porwit – misjonarz z Burundi

Urote Imana czyli sen o Bogu.
W Burundi przysłowiowe, wieczorne pożegnanie to nie tylko uprzejme życzenie dobrej nocy. W języku kirundi brzmi ono: Urote Imana. Mówi się tak, jak się pisze. Dosłowne tłumaczenie to: Aby przyśnił ci się Bóg. Czy może być piękniejsze wieczorne pożegnanie?

Intuicja o Bogu nieosiągalnym dla zmysłów znalazła tutaj swoją ciekawą, biblijną ekspresję. Bóg – Niedotykalny, Niewidzialny, nie podpadający w doświadczeniu pod żaden z pięciu zmysłów, staje się osiągalny w czasie snu. Jednocześnie człowiek, tak różny od swego Stwórcy staje się dyspozycyjny dla swego Boga, który nieustannie nad nim czuwa, …nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie (Ps 121).

W Gitega noc, to nie tylko ciemność, ale także chłód. Nasz nocny stróż o imieniu Pierre czuwa od zmierzchu aż po świt. To on zamyka i otwiera bramę. Zapala wieczorne światła i gasi je o poranku. Wieczorem rozpala ognisko, przy którym może się ogrzać. Czuwa nie tylko nad nami, ale także nad naszym dobytkiem (samochody, świnie, kury i krowa), gdyż prowizoryczne ogrodzenie z żywopłotu nie gwarantuje nam całkowitego bezpieczeństwa.

Czytaj dalej…