Rekolekcje na Wielki Post 2018

Drogie siostry i bracia w Karmelu!
Pozdrawiam Was z Wiednia
Piszę do Was, by zaproponować Wam nowe “rekolekcje online”, jakie współbracia z Paryża napisali na Wielki Post, a my z Austrii (z pomocą o. Giacomo Gubert z Rzymu) rozpowszechniamy w różnych językach (niemiecki, angielski, chorwacki, hiszpański i polski [z pomocą współbraci Prowincji Warszawskiej]). Rekolekcje te są darmowe i w tegorocznym Wielkim Poście odbędą się w oparciu o teksty Brata Wawrzyńca od Zmartwychwstania na temat praktyki obecności Bożej. Zapisy są darmowe i można ich dokonywać na stronie www.rekolekcje-online.karmel.at gdzie znajdziecie szczegółowe informacje.
Jeśli możecie, proszę Was o rozpowszechnienie tej inicjatywy:
*) przesyłając tego maila do zainteresowanych osób (na przykład do braci czy mniszek Prowincji);
*) dystrybuując adres strony internetowej, na której można się zapisywać www.rekolekcje-online.karmel.at
*) drukując i wieszając plakat, który przesyłam w załączniku;
*) wystawiając w kościele/klasztorze ulotki, także znajdujące się w załączniku;
*) Pokazując i “linkując” inicjatywę na Waszych stronach internetowych.
Każdy kto się zapisze otrzyma każdego piątku (począwszy jednak od Środy Popielcowej) maila zawierającego medytację na temat Ewangelii niedzielnej oraz krótkie myśli na każdy dzień tygodnia. Teksty można będzie czytać bezpośrednio na urządzeniu lub po wydrukowaniu w innym czasie.
Dziękuję Wam za pomoc i życzę już teraz błogosławionego Wielkiego Postu!
P. Roberto Maria (Pirastu) OCD

plakat reklamowy (Download):
https://gallery.mailchimp.com/7c9d2aa0ecc1fde64fd44bc67/files/c2e97219-70f5-4840-b09e-67c1c615bd1f/A6_polen.pdf

https://gallery.mailchimp.com/7c9d2aa0ecc1fde64fd44bc67/files/b11e63f0-77f1-4ff1-9a2d-b2d784154422/A4_polen.pdf

 

 

Misyjne spotkanie opłatkowe 2018

Tegoroczne spotkanie opłatkowe dnia 13 stycznia, zgromadziło około 30 przyjaciół i dobrodziejów misji karmelitańskich z Krakowa i okolic. W sobotnie popołudnie, Mszą św., której przewodniczył O. Sylwan Zieliński, w koncelebrze z O. Sylwestrem Potocznym i O. Janem, rozpoczęliśmy dziękczynienie za misjonarzy oraz tych wszystkich którzy byli, są i będą ich pomocnikami. W homilii o. Sylwan wspominał jak prawie 50 lat temu, Słowa Jezusa „ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”, usłyszało jedenastu Braci Karmelitów Bosych; jak pierwsi Ojcowie, stanęli w obecności Boga i poważnie potraktowali Jego wezwanie, wypełniając Jego wolę, stając na ziemi afrykańskiej na początku września 1971 roku; jak odpowiadali na nowe wyzwania Kościoła w Rwandzie i Burundi czyniąc to, czego oczekiwał od nich Bóg na polu misyjnym, w samym sercu Afryki; jak pomoc humanitarna, edukacyjna i zdrowotna ofiarowana tamtejszym ludziom, kształtowała ich w powołaniu do tego, kim mieli się stać w oczach Boga, czyniąc dobro i rozdając miłość najuboższym.
Po wyjściu z Karmelitańskiego Wieczernika, wszyscy przeszliśmy do sali św. Anny na drugą część spotkania, gdzie w rodzinnej atmosferze, łamiąc się opłatkiem, mogliśmy doświadczyć wspólnoty serc rozpalonych miłością i jednością pragnień dla których nas zebrał Bóg, w ten sobotni wieczór.
Za kilka lat będziemy świętować 50 lecie naszych misji w Burundi i Rwanda, a niektórzy z uczestników naszego spotkania opłatkowego wspierają misjonarzy od 1971r. O trudzie misjonarzy wiemy wiele z książek o. Teofila Kapusty, o. Macieja Jaworskiego czy o. Bartłomieja Kurzyńca. Natomiast o tym jak wygląda współpraca z misjonarzami osób świeckich, wolontariuszy i przyjaciół misji – wiemy niewiele. O. Jan poprosił wszystkich o pisemną odpowiedź, każdego z obecnych oraz każdego kto pomaga naszym karmelitańskim misjom, na pytanie:
• Od kiedy pomagam misjom karmelitańskim?
• W jaki sposób pomagam misjonarzom?
• Dlaczego pomagam misjonarzom?
Odpowiedzi na te pytania poprosił by nadsyłać pisemnie na adres Biura Misyjnego lub pocztą elektroniczną na adres sekretarz@misjekarmel.pl.

Czytaj dalej…

Zaproszenie na misyjny opłatek Przyjaciół misji karmelitańskich

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich!

Serdecznie zapraszamy wszystkich na misyjne spotkanie opłatkowe w sobotę, 13 stycznia 2018 r., które rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 14.00 (kościół OO. Karmelitów Bosych, przy ul. Rakowickiej 18) pod przewodnictwem Ojca Sylwana Zielińskiego, naszego misjonarza. Po niej odbędzie się wigilijny opłatek misyjny w sali św. Anny. Wszystkich uczestników opłatkowego spotkania zapraszamy – jak w roku ubiegłym – do wspólnego kolędowania, modlitwy za misjonarzy, łamania się opłatkiem oraz podsumowania całorocznej pracy misyjnej w rodzinnej atmosferze… Będzie możliwość nabycia pamiątek misyjnych, a także kawy i herbaty z Rwandy i Burundi. 

Zapraszamy!
Ojcowie Misjonarze i Biuro Misyjne.