Orędzie papieskie na miesiąc misyjny!

Papieskie orędzie na Światowy Dzień Misyjny

„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”.

Drodzy bracia i siostry,

Poprosiłem cały Kościół o przeżywanie w październiku 2019 r., nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej, aby uczcić setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Maximum illud Papieża Benedykta XV (30 listopada 1919 r.). Prorocza dalekowzroczność jego propozycji apostolskiej potwierdziła, jak ważne jest dzisiaj odnowienie pracy misyjnej Kościoła, ewangeliczne przekwalifikowanie jego misji głoszenia Ewangelii i zaniesienie światu zbawienia Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.

Czytaj dalej…

Codzienne życie postulantów w Gitega…

Kochani, pytacie mnie czym zajmują się na codzień nasi postulanci w Gitega… Oto krótka foto-relacja. Praca fizyczna którą dobrze znają i na której się znają, modlitwa i nauka. Aktualnie od 7 maja jest 6 postualntów gdyż br. Pascal Tuyishimire powrócił do domu. Polecam go waszej modlitwie, tak samo jak nas wszystkich tutaj służących Bogu… o. Paweł Porwit.

Wizyta o. Galicana w Polsce

Z wizytą braterska przybędzie do Polski po raz pierwszy O. Galican Nduwimana, który jest radnym Wikariatu. W drodze do Krakowa (gdzie przybędzie 16 maja 2019r.) wziął udział w czuwaniu fatimskim w parafii Bad Neustadt w diecezji Wurzburg (Niemcy) animowanym przez ks. Andrzeja Kreffta – założyciela fundacji Abana Baseka. Fundacja współpracuje z naszą parafią w Gahunga realizując wiele projektów pomocowych. Kończy obecnie szkoły dla 1500 dzieci. Wybudowała dla szkół toalety.

W adopcji serca jest 80 dzieci, wielu chłopców i dziewcząt ukończyło już szkoły zawodowe dzięki pomocy tej fundacji. Przygotowywane są kolejne projekty takie jak: budowa przedszkola i kompleks sportowy dla młodzieży w Gahunga.

Czytaj dalej…

Nasi postulanci pośród niepełnosprawnych.

Pierwsza niedziela miesiąca to dzień wypełniony spotkaniami. Jest to apostolat naszych Postulantów z Gitega, którzy odwiedzają uczniów w centrum dla niewidomych, chorych w szpitalu oraz młodzież w centrum dla niepełnosprawnych. Ośrodki te są prowadzone przez lokalne zgromadzenia. Postulanci przygotowują krótkie animacje, wprowadzenia do dzielenia się Słowem Bożym oraz rozmawiają z tymi, którzy tego potrzebują. Swoje sprawności interpersonalne zdobywają pośród niepełnosprawnych.

Kalectwo, czy też choroba to ciężar i cierpienie. Dla tych dzieci i młodzieży marzeniem jest to, co dla większości stanowi oczywistą codzienność. Kontemplacja w Karmelu, to nie tylko modlitwa. To każde spotkanie z Jezusem, którego oblicze rozpoznaję w ubogich tego świata.

Paweł Porwit, ocd

Formacja duchowa młodzieży akademickiej w Gitega!

Populacja Burundi w 65% składa się z młodych osób, których wiek nie przekracza 30 lat. Sytuacja polityczna kraju nie daje zbyt wielu perspektyw rozwojowych dla młodego pokolenia. Niski poziom edukacji  i tym samym formacji chrześcijańskiej powoduje, że wiele młodych osób jest podatnych na manipulację stając się w efekcie łatwym łupem dla sekt.   Centrum duchowe karmelitów bosych znajduje się w środkowej części Burundi, w Gitega. To drugie pod względem wielkości miasto w tym kraju. Ponadto, jest to miasto akademickie, gdzie mieści się Universitet Plitechnique, Institut Superiure d’Agronomie, Instytut de Santé Publique. Mieszka tu codziennie około 3000 studentów. 

W Gitega nie ma innego ośrodka, które dysponowałoby odpowiednią infrastrukturą dla przyjęcia większej grupy młodzieży, która zainteresowana jest rozwojem duchowym i szuka miejsc sprzyjających modlitwie. Obserwujemy wzrost zainteresowania młodych ludzi, którzy szukają towarzyszenia duchowego  i doświadczenia wspólnoty chrześcijańskiej. Codzienne spotykamy się z licznymi prośbami kierowanymi pod naszym adresem ze strony studentów.   Dysponujemy odpowiednim miejscem: przystosowana kuchnia, pokoje, jadalnia, kaplica, ogród, sala spotkań. Centrum jest także wyposażone w sprzęt multimedialny (projektor) oraz nagłośnienie. Na miejscu pracuje ekipa młodych karmelitów bosych, Burundyjczyków, którzy prowadzą zajęcia w ojczystym języku: kirundi. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to wezwanie. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby przyjąć maksymalną liczbę osób minimalizując koszty. Cykl formacyjny dla młodzieży akademickiej w Gitega obejmuje cztery trzy-dniowe sesje organizowane w czasie weekendów. Zajęcia są połączone z warsztatami prowadzonymi  w języku lokalnym kirundi dla młodzieży pochodzenia Tutsi oraz Hutu. W czasie organizowanych sesji młodzież uczestniczy w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi (animatorzy) mając możliwość zadawania pytań  i prowadzenia otwartego dialogu. Sesje są organizowane za pomocą metod inter-aktywnych i integracyjnych : dialog, pantomima, grupy dzielenia, film, wieczór kulturowy, sport, debata…  Podejmowane tematy to: poznawanie Boga i świata duchowego, spotkania i relacje które nas kształtują, misja, służba i powołanie.  W programie jest czas na czuwanie modlitewne, medytację Słowa Bożego, adorację, spowiedź oraz kierownictwo duchowe. Celem takich sesji jest rozwój duchowy, formacja katolicka młodych animatorów grup duszasterskich • promocja bogactwa duchowego Kościoła w kontekście zagrożeń młodych ze strony licznych sekt • rozeznanie w realizacji powołania chrześcijańskiego  • ukazanie młodzieży potrzeby i wartości relacji społecznych  • rozwój kompetencji społecznych  • poznanie i kształtowanie własnej osobowości  • dążenie młodego pokolenia do integracji z innymi (Tutsi – Hutu) • edukacja w dziedzinie leadership i pomoc w aktywnym uczestnictwie w procesie pojednania (Tutsi – Hutu). Maksymalna grupa studentów to  40 osób, studenci w wieku: 18 – 30 lat.

Realizacja takich sesji będzie w przyszłości kontynuowana jako kompleksowy program młodzieżowy realizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem ambasadora Polski rezydującego w Tanzani.

o. Paweł Porwit

PASIKA NZIZA OD BRACI Z GAHUNGA W RWANDZIE!

Jezus Żyje! Alleluja! Widzimy Was Drodzy Przyjaciele i ślemy Wam gorące pozdrowienia spod wulkanu Muhabura! Niech w Święto Miłosierdzia, Pan Jezus przytuli każdego z Was do swego miłosiernego Serca i uleczy! Niech ze zdrojów Miłosierdzia popłyną dziś strumienie łaski do każdego z Was! Błogosławimy Wam i modlimy się za Was szczególnie dziś, w naszej parafii pw. Miłosierdzia Bożego! Z Bogiem i do zobaczenia w Czernej.

o. Przeor i Bracia misjonarze z Gahunga