A jednak nie w Polsce lecz we Francji…

Drodzy Przyjaciele misji! Szczególnie ci którzy adoptowali br. Omera i Jana!

Br. Omer i Jan przybyli do Polski aby studiować teologię na UPJP II w Krakowie. Po 8 miesięcznym kursie języka polskiego na KUL w Lublinie zdali celująco egzamin ze znajomości języka polskiego na poziomie A1. Po przyjeździe do Krakowa rozpoczęli naukę w szkole językowej Accent i po 3 miesiącach zdali egzamin z poziomu A2 w stopniu niemal doskonałym (94% i 96%). Było to jednak zbyt mało aby mogli studiować w naszym języku. Wymagany jest stopień B1 a najlepiej B2. Od lipca do września  2019 r. uczestniczyli w kiermaszach misyjnych oraz pomagali naszym misjonarzom o. Pawłowi Porwitowi i o. Bartłomiejowi. Pomimo wielkiego wysiłku jaki włożyli w naukę języka, dostosowania się do odmiennej kultury i zwyczajów, pomimo szalonej determinacji i pokonania licznych barier biurokracyjnych, nasi bracia nie mogli studiować teologii w Polsce i z przyczyn od nich niezależnych musieli udać się do Francji. Nasze Ministerstwo Edukacji Narodowej od kilku lat podniosło wymagania stawiane obcokrajowcom pragnącym studiować w Polsce. Nie zdołaliśmy zgromadzić żądanych dokumentów w ciągu dwóch miesięcy. Choć z tymi jakie już posiadali zostali przyjęci na studia teologiczne w Tuluzie w ciągu 15 minut. Od czwartku 10 października nasi Bracia Omer i Jan żyją we wspólnocie Karmelitów Bosych w Tuluzie i kontynuują studia. Jest to klasztor po-kapucyński. Żył w nim i pracował sługa Boży o. Maria-Antoni Beaulieu. Jego nazwisko mówi: PIĘKNE MIEJSCE! I rzeczywiście klasztor w Tuluzie to piękne miejsce, otoczone ogrodem bogatym w figowce, oliwki, cytrusy i palmy. Bracia zostali życzliwie przyjęci przez wspólnotę Karmelitów Bosych.

Polecamy ich waszej modlitwie i przesyłamy od nich gorące pozdrowienia.

Jeśli ich Przełożeni wyrażą zgodę, to nasi bracia przybędą do Polski w lipcu i sierpniu 2020r i będą z nami uczestniczyli w kiermaszu misyjnym w Czernej.
Niech Bóg im błogosławi i ich strzeże.
Bóg zapłać każdemu kto wspierał i wspiera ich w drodze do kapłaństwa i ślubów wieczystych.
o. jan

Adres: 

Couvent des Carmes,
33 Avenue Jean Rieux,

31500 Toulouse, France

Niedziele misyjne z Braćmi Omerem i Janem

„ Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana ! ” (św. Jan Paweł II, Redemptoris Missio ).

Przez kilku miesięcy współpracowaliśmy z Bratem Omerem z Burundi i Bratem Janem z Rwandy, od pierwszego wyjazdu na niedzielę misyjną. Nasi Bracia brali aktywny udział w dziele apostolskim, ukierunkowanym na adopcję kleryka karmelitańskiego. Wyprawy misyjne, podjęte przez nich z entuzjazmem, były odpowiedzią na nowe wezwania stojące przed Kościołem misyjnym. To właśnie świadectwo ich pokornej służby misjom napełniało mnie radością. Przyjechali do Polski po to, żeby studiować teologię, a otrzymali jeszcze więcej! Otrzymali wielu nowych Przyjaciół, rodzin adopcyjnych, spotkali się z tymi którzy im pomagali z imienia, nie znając wcześniej!


Te kilka miesięcy wspólnie podjętego wysiłku dla dobra misji karmelitańskich, były przede wszystkim z pożytkiem dla Kościoła. Był to czas, który stał się sprzyjającym czasem ewangelizowania. Pukanie do Parafii, które podjęłyby odpowiedzialność za Kościół misyjny był najpierw dziełem ewangelizowania Pasterzy, którzy budzili się do tego, aby pomóc wspólnocie wierzących stać się co raz bardziej misyjną. Owoce były bardzo dobre. Bóg błogosławił każdej wyprawie. Pomoc materialna ze strony wiernych, była dużo większa niż wtedy jak posługiwali sami misjonarze i Przyjaciele misji. Doświadczyliśmy też wielu wzruszających chwil – radości ze spotkania z rodzinami adopcyjnymi naszych Braci Omera i Jana !

Czytaj dalej…

Jubileusz życia zakonnego misjonarzy…

Dnia 27 września 2019r. świętowaliśmy jubileusz 50 lecia życia w zakonie karmelitańskim dwóch naszych misjonarzy o. Bartłomieja Kurzyńca i o. Emiliana Bojko oraz o. Oktawiana Stokłosy. Wśród jubilatów nieco młodszych obchodzących jubileusz 25 lecia byli o. Maciej Jaworski i o. Paweł Bęben. Na uroczystą Mszę św. celebrowaną przez o. Prowincjała Tadeusza Florka przybyli nie tylko bracia z różnych klasztorów, proboszczowie i reprezentanci zgromadzeń zakonnych lecz także grupa 151 pielgrzymów z Targanic (parafia o. Bartłomieja) i 13 pielgrzymów z Lipinek koło Brodnicy (od o. Macieja) oraz 30 osobowa grupa przyjaciół misji uczestniczących w rekolekcjach misyjnych w Czernej. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Benedykt Belgrau. Dziękując Bogu za powołanie do życia zakonnego każdego z naszych Jubilatów – uwielbialiśmy Go szczególnie za powołanie do życia misyjnego czterech naszych współbraci których Bóg posłał do Rwandy, Burundi, Litwy i Łotwy. Polecamy ich Waszej modlitwie i hojności serca. A oto krótkie biogramy każdego z nich:

Czytaj dalej…