O. Zbigniew Nobis, Misjonarz zawsze patrzy w przyszłość z nadzieją…

Pracuję w Burundi jako misjonarz od 1991 r. Karmelici Bosi Prowincji Polskiej w 1971r. przyjechali tam ewangelizować. Poszli za nakazem Chrystusa Pana „nauczajcie wszystkie narody”. Tak więc od ponad 50 lat jesteśmy w Burundi, w jednym z najmniejszych państw świata, aby nauczać tych ludzi żyć według Ewangelii tak, jak nauczał Jezus Chrystus. Mamy trzy placówki: w Musongati 168 km od stolicy i w Bużumburze, stolicy kraju oraz w Gitega.

Czytaj dalej…

DRUGI DAR JUBILEUSZOWY – SANKTUARIUM MUSONGATI

o. Fryderyka Jaworski, Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Musongati – dar złotego jubileuszu odpowiedzią na potrzeby Kościoła burundyjskiego

„Trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga.” (św. Jan Paweł II, Homilia, Łagiewniki, 2002 r.)

Drodzy Przyjaciele Misji Karmelitańskich w Burundi i Rwandzie!

Amahoro ya Kristu! Pokój Chrystusa!

 

Ilekroć przylatuje do Burundi, zawsze wpadam w jakiś jubileusz. Mój pierwszy pobyt i posługa duszpasterska delegata prowincjała rozpoczęła się od małego jubileuszu 40 lat obecności karmelitów bosych w Burundi. Centralnym punktem tego dość spontanicznego jubileuszu była uroczysta Eucharystia dziękczynna sprawowana w Mpinga, gdzie „wszystko się zaczęło”. Ale złoty jubileusz to nie to samo. To wydarzenie o wiele bardziej zobowiązujące. Jego obchody, choć utrudnione epidemią, są bogate i wielowymiarowe, o czym w sposób bardzo sugestywny pisze O. Maciej Jaworski w artykule: Dar jubileuszowy dla kościoła w Burundi na 50 – lecie misji karmelitańskich.

Czytaj dalej…

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W MUSONGATI…

Drugi dar jubileuszowy – SANKTUARIUM MUSONGATI

Jubileusz to więcej niż celebracja i dziękczynna msza z biskupem. To wydarzenie wielowymiarowe. Karmel w Burundi przeżywa jubileusz w różnych jego wymiarach. Pierwszy to wdzięczność wyrażana w radości (Festiwal młodzieżowy w Gitega). Drugi to wykupywanie niewolników z ciążących okowów przeszłości – przeżywamy to w budowaniu domów dla Pigmejów, by mogli wyrwać się z niestabilności przeszłości (projekt Bujumbura – 50 domów na 50 lecie Karmelu). Trzeci wymiar to również wysiłek upamiętnienia przebytych lat w różnych formach wydawniczych (publikacje po polsku: album i książki i po francusku, jak i audycje radiowe, tak w Polsce jak i w krajach misyjnych, podobnie i montaże video na temat historii i aktualnej obecności).

Obok powyższych inicjatyw typowo jubileuszowych, tworzy się coś, co ma szansę na trwale pozostawić pozytywny ślad w Kościele w Burundi. To tworzące się Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Musongati.

Czytaj dalej…

50 DOMÓW DLA PIGMEJÓW NA 50 LECIE KARMELU W BURUNDI

Oto pierwszy dar jubileuszowy – 50 domów dla Pigmejów na 50 lecie Karmelu w Burundi

Jako Karmelici Bosi prowadzimy misję w Burundi od 1971 roku. Struktura społeczna tego kraju, kształtuje się następująco: 80% Hutu, 18% Tutsi, 1-2% Batwa (Pigmeje), odrzucone plemię. Często mówi się o wojnach między Hutu i Tutsi, a Pigmeje zostają zupełnie zapomniani. Wykluczenie społeczne mniejszości Pigmejów dramatycznie się pogłębia, prowadząc do licznych przypadków niewolnictwa. Dwie wiodące grupy etniczne mimo powszechnej biedy, powoli rozwijają się, Pigmeje zaś pozostają coraz bardziej marginalizowani i wykluczani. Jako Karmelici bosi i ich współpracownicy, pracujemy w terenie od 50 lat, znając kulturę i język, mamy animatorów, którzy znają problematykę i mentalność społeczności Pigmejów.

W ramach stowarzyszenie ABATWA, podejmujemy się zadania stopniowej reintegracji wykluczonych Pigmejów. Stopniowa reintegracja obejmuje wyzwanie alfabetyzacji dzieci, podstawowych zagadnień z rolnictwa, budowy domów dla wielodzietnych rodzin mieszkających w szałasach. Wśród Pigmejów mało kto ukończył szkołę podstawową, większość to analfabeci. Po wyrzuceniu z kraju różnych organizacji pomocowych jako karmelici, objęliśmy opieką 12 takich wiosek, gdzie mieszka 920 rodzin, żyjących w następujących osadach: Nyagatobe (60), Nyenharange (40), Mubuga (120), Gifugwe (60), Musenyi (120), Kukabami (45), Kabezi (35), Kiyenzi (130), Giko (50), Busekera (70) Cani (150), Gahwazi (40).

Czytaj dalej…

Zaangażowanie karmelitów bosych w Burundi na rzecz Pigmejów.

W Burundi lud Batwa (Pigmejów) jest uznawany za trzecią grupę etniczną obok Hutu i Tutsi. Szacuje się, że stanowią 1% populacji. Żyją z dala od innych w skrajnym ubóstwie. W powszechnej mentalności krąży wokół nich wiele uprzedzeń. Są zmarginalizowani. Zazwyczaj nikt nie raczy się z nimi dzielić jedzeniem lub piciem. Są dyskryminowani we wszystkich dziedzinach: edukacji, zatrudnieniu, ochronie zdrowia, reprezentacji i zaangażowaniu w życie publiczne. Żyją w warunkach, które obrażają godność ludzką w zakresie pożywienia, domów, higieny, odzieży i edukacji. Co gorsza, od dawna pogodzili się z tą społeczną pogardą.

Czytaj dalej…

Wydarzenia jubileuszowe 2021-2022

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich, 

50 lat temu wyruszyła z Poznania do Burundi (dnia 23 czerwca 1971 r.) grupa 11 polskich karmelitów bosych pod kierunkiem o. Leonarda Kowalówki. Samodzielna misja w Burundi była dziełem jednej wówczas prowincji polskiej karmelitów bosych, podział nastąpił dopiero w 1993r. 

Dlatego też obie prowincje karmelitów bosych w Polsce rozpoczną obchody złotego jubileuszu misji dnia 20 czerwca 2021 r. w Poznaniu, mszą św. o godz. 13. 00. Przewodniczyć jej będzie prowincjał warszawskiej prowincji karmelitów bosych o. Jan Malicki – misjonarz. Kazanie okolicznościowe wygłosi misjonarz z pierwszej grupy misyjnej o. Jan Kanty Stasiński, a modlitwę zawierzenia misji św. Józefowi poprowadzi prowincjał krakowskiej prowincji karmelitów bosych o. Piotr Jackowski. Po mszy św. oraz uroczystym obiedzie, w Piwnicy Duchowej klasztoru będzie mieć miejsce spotkanie panelowe z misjonarzami oraz promocja książki o. Sylwana Zielińskiego a także albumu jubileuszowego misji o. Macieja Jaworskiego.

Dwa tygodnie przed tą uroczystością zainstalowana będzie w kościele wystawa misyjna z okazji jubileuszu a 19-20 czerwca przed kościołem kiermasz misyjnych pamiątek.

Główne uroczystości jubileuszowe 50 lecia misji planujemy w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k/ Krzeszowic, dnia 17 lipca 2021r podczas Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej, pod hasłem „Z Maryją na krańce świata”.

Mszę św. jubileuszową z kazaniem celebrować będzie ks. Bp Jerzy Mazur misjonarz, pasterz diecezji ełckiej oraz przewodniczący misyjnej komisji Episkopatu Polski. Wraz z prowincjałem krakowskiej prowincji karmelitów bosych o. Piotrem Jackowskim zawierzy on misje i misjonarzy Matce Bożej Szkaplerznej.

Przez cały tydzień (15-25 lipca 2021r.) trwać będzie kiermasz misyjny. Zapraszamy także do zwiedzania muzeum misyjnego w Domu pielgrzyma w Czernej.

Trzecie wydarzenie jubileuszowe organizowane przy współudziale wydziału misyjnego archidiecezji krakowskiej będzie mieć miejsce 3 października br. w Krakowie. Mszy św. o 12. 30 w kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej 18, przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi ks. biskup Jan Zając. Przez cały dzień trwać będzie kiermasz misyjnych pamiątek z możliwością obejrzenia wystawy misyjnej. 

Po mszy św. zapraszamy wszystkich na piknik w ogrodzie klasztornym oraz spotkanie z misjonarzami.

Zakończenie roku złotego jubileuszu misji karmelitańskich planujemy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie dnia 18 czerwca 2022 r. podczas mszy św. o godz. 12. 00, której przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi ks. biskup Robert Chrząszcz – misjonarz. Po mszy św. zapraszamy gości na obiad. Będzie także możliwość obejrzenia wystawy misyjnej w hallu dolnej bazyliki oraz nabycia pamiątkowego albumu o misjach karmelitańskich.

W ramach roku jubileuszowego każda wspólnota karmelitów bosych zorganizuje także własną formę jubileuszu misji o czym poinformuje wiernych. Będzie to także okazja do wspólnej modlitwy za misje i wsparcia dzieł misyjnych.

Przy organizacji takich wydarzeń we wspólnotach lub parafiach można zaprosić na spotkanie misjonarzy którzy aktualnie przebywają w kraju. (o. Sylwan Zieliński – Kraków śródmieście; o. Eliasz Trybała – Kraków Glogera 5; o. Klaudiusz Spyrka – Wadowice, o. Józef Trybała – Czerna; o. Sylwester Potoczny – Przemyśl; br. Ryszard Żak – Kluszkowce).

Biuro misyjne także służy pomocą w organizacji takich wydarzeń. Na tę okazję zostały przygotowane:

  • Jubileuszowe wydanie biuletynu Amahoro
  • Album jubileuszowy o misjach – o. Maciej Jaworski ,
  • Plakaty jubileuszowe 
  • Patronaty misjonarzy
  • Zakładki misyjne
  • Wystawa jubileuszowa 
  • Filmy i prezentację o misjach 
  • Książki o misjach i broszury misyjne
  • Eksponaty do mobilnego muzeum misyjnego

Pozostałe wydarzenia oraz inicjatywy jubileuszowe będą podane na stronie karmel.pl; misjekarmel.pl oraz w biuletynie Amahoro.

Wszystkie te wydarzenia organizowane będą przy uwzględnieniu zmieniających się zarządzeń i obostrzeń sanitarnych rządu. Trudno dziś przewidzieć jakie one będą na jesieni lub w roku przyszłym. Cała nasza nadzieja w Bogu, który jest Bogiem dziejów i ludzkiej historii. 

o. Jan Krawczyk Prowincjalny Sekretarz misji karmelitańskich  w uzgodnieniu z o. Piotrem Jackowskim Prowincjałem krakowskiej prowincji karmelitów bosych oraz o. Janem Malickim Prowincjałem warszawskiej prowincji karmelitów bosych.    

Półwiecze misji…

Z okazji jubileuszu 50 lecia misji karmelitańskich, poprosiłem o napisanie wspomnień o. Szczepana Praśkiewicza, który przez 10 lat pełnił posługę sekretarza generalnego misji w Rzymie i jest dla nas świadkiem tamtych wydarzeń oraz dziejów misji nie tylko polskich lecz także misji całego Zakonu. Poza tym początki misji afrykańskich polskiego Karmelu zbiegają się z początkami jego przygody z Zakonem.

Wątek misyjny szczególnie wpisany był w jego karmelitańską tożsamość. Jakkolwiek nigdy nie był misjonarzem w dosłownym tego słowa znaczeniu i nie było mu dane bezpośrednio pracować „in terra missionum” to przecież przez dziesięć lat pracował pełnoetatowo dla misji „zza biurka”. Oddajmy mu glos:

 o. Szczepan Praśkiewicz, Półwiecze misji – półwieczem mojej „karmelitańskości”.

*****

Wyjazd pierwszej grupy misjonarzy do Burundi miał miejsce w 1971 r., ale przygotowania do tego wyjazdu rozpoczęły się oczywiście wcześniej. Było to światłe trzechlecie (1969-1972) posługi prowincjalnej śp. o. Remigiusza Czecha (zm. 1988), który podjął decyzję nie tylko wysłania misjonarzy do Afryki, ale i o rok wcześniejszej (1970) fundacji klasztoru w moich rodzinnych Piotrkowicach. Te dwie zbiegające się w czasie inicjatywy były dla polskiego Karmelu Terezjańskiego wielkim wyzwaniem i zakonnicy nosili je w sercu i na ustach.

Czytaj dalej…

Orędzie pap. Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 17 października 2021

„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).

Drodzy bracia i siostry

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym, cośmy widzieli i usłyszeli. Relacja Jezusa z Jego uczniami, Jego człowieczeństwo, które objawia się nam w tajemnicy wcielenia, w Jego Ewangelii i w Jego tajemnicy paschalnej ukazują nam, jak bardzo Bóg miłuje nasze człowieczeństwo i czyni swoimi nasze radości i cierpienia, nasze pragnienia i niepokoje (por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast. Gaudium et spes, 22). Wszystko w Chrystusie przypomina nam, że świat, w którym żyjemy i jego potrzeba odkupienia nie są Mu obce, a także wzywa nas, byśmy poczuli, że jesteśmy aktywną częścią tej misji: „Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie” (Mt 22, 9). Nikt nie jest obcy, nikt nie może czuć się wyobcowany czy daleki od tej miłości współczucia.

Czytaj dalej…

ITARA – pomoc dla ubogich Venerandy…

Drodzy Przyjaciele misji,

Itara to forma ewangelicznej pomocy dla grup społecznie i kulturowo wykluczonych w Burundi. Karmelitańska droga pomocy osobom chorym psychicznie przechodziła różne fazy. Projekt został zapoczątkowany w roku 1995 przez panią Venerandę, związaną z Karmelem już wcześniej. Wystartował dzięki pomocy Anne Marie, szwajcarskiej byłej karmelitanki bosej, przybyłej do Rwandy w roku 1962. Służba rozwijała się pod duchowymi auspicjami sióstr klarysek z Kamonyi, uratowanymi podczas ludobójstwa w Butare i dzięki pomocy finansowej przekazywanej regularnie przez belgijskiego prałata, ks. Adelina Verdonicka, misjonarza fidei donum w Rwandzie.

W 2006 roku, w projekt poszerzony o adopcję i wykształcenie sierot, zaangażowali się karmelici bosi z Butare. Od 2015 roku regularna pomoc została opatrzona nazwą ITARA, tzn. lampa. W projekcie tym uczestniczyli początkowo parafianie z Lipinek, diecezji toruńskiej, a później coraz szersze grono dobrodziejów z Polski. Ofiary pieniężne przeznaczone są na wykup corocznego ubezpieczenia dla około 800 członków rodzin osób psychicznie chorych. Pomoc obejmuje również: comiesięczne wykupywanie lekarstw dla 147 chorych, towarzyszenie chorym w ich cierpieniu, uświadamianie obowiązków spoczywających na rodzinie, interwencje w przypadkach kryzysowych i obowiązkowe wizyty w szpitalu psychiatrycznym w Ndera, nieopodal Kigali.

Czytaj dalej…

O. Gallican prosi o modlitwę…

Drodzy Przyjaciele misji,

O. Gallican został przyjęty na operację do szpitala w Kigali w ubiegły piątek. Zabieg przebiegł pomyślnie. Powoli wraca do zdrowia i czeka go dłuższy czas rehabilitacji. Odwiedzają go jego bliscy z rodziny oraz br. Audace który przyjeżdża z Butare i mieszka u Sióstr Karmelitanek w Nyamirambo w Kigali. Wszystkich serdecznie prosimy o modlitwę za niego aby Bóg obdarzył go zdrowiem i przywrócił pełnię sił do pełnienia jego obowiązków.

O. Zachariasz – wikariusz regionalny Burundi i Rwanda