Nadzwyczajny miesiąc misyjny – październik 2019!

ROZWAŻANIA DO CZYTAŃ MSZALNYCH OD 1 DO 6.10. 2019r. 

1 Października Wtorek

26 Tydzień Okresu Zwykłego

Uroczystość Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Za 8:20-23 Ps 87:1b-7 Łk 9:51-56

Proroctwo Zachariasza 8, 20-23 ożywia nadzieję Ludu Bożego, który wyczekuje na jego wypełnienie w powszechnej pielgrzymce ludów do Jeruzalem na końcu czasów (zob. Za 8, 22). Księga Zachariasza, umieszczona na przedostatnim miejscu wśród 12 Proroków, jest przypisywana jednemu z ostatnich czynnie działających proroków wraz z Aggeuszem. Powstała ona po niewoli babilońskiej w czasie religijnej i społecznej odbudowy społeczności judzkiej na „ziemi przodków” i w czasie, gdy została ukończona odbudowa świątyni jerozolimskiej. Obietnica prorocza pojawia się w trzeciej części księgi (zob. Za 8, 12-14), ale jest już wyczekiwana w pierwszej części księgi w Za 2, 11-14. Mieści się ona w tradycji proroczej, która wyczekuje spokojnego pielgrzymowania wszystkich narodów do Jeruzalem, jak widzimy to w Iz 2, 1-4, tekście prawie całkowicie identycznym do Mi 2, 1-4. Jest to przede wszystkim tradycja szkoły Izajaszowskiej, by rozwinąć temat tej nadziei, w kierunku której Judaizm niezaprzeczalnie patrzy wraz z przyjściem Mesjasza na końcu czasów (zob. Iz 49, 22-23) Jeśli chodzi o ostateczne nawrócenie się wszystkich narodów do Pana, to prorocza tradycja jest jednomyślna w przekonaniu, iż nie będzie ona wynikiem działalności misyjnej prowadzonej przez Izrael. Takie nawrócenie będzie odpowiedzią na działanie samego Pana w sercach wszystkich ludów na końcu czasów. Czytanie z Ewangelii opisujące podróż Jezusa do Jeruzalem rzuca nowe światło na słowa proroków dotyczące nawrócenia się wszystkich ludów do Pana zobrazowanego jako wielka pielgrzymka do Jeruzalem na końcu czasów.

Czytaj dalej…

Miesiąc misyjny 2019 – koncert w Łagiewnikach 12 X godz. 18.00

KONCERT Z REDUKCJI JEZUICKICH

12 października 2019 r., godz. 18.00 (sobota) Kraków, Sanktuarium Św. Jana Pawła II

Opis programu koncertu chóru Dysonans – z kolekcji muzyki i śpiewu z byłych redukcji jezuickich w Ameryce Południowej.

Muzyka pochodząca z archiwów z Nowego Świata była do połowy XX wieku w Europie ignorowana lub traktowana jako niższej rangi. Prawie nigdzie nie wykonywano dzieł kompozytorów amerykańskich: Hiszpanów, Metysów, Indian i innych, których utwory niczym nie ustępują kreacjom przodujących kompozytorów Starego Kontynentu. Systematyczne badania naukowe z dziedziny muzykologii udostępniły muzykę strzeżoną w katedrach, misjach i archiwach Ameryki – w szczególności Ameryki Hiszpańskiej – ukazując jej ogromny rozmiar, kunszt, atrakcyjność, różnorodność i tożsamość własną. Msze polifoniczne, nieszpory, lamentacje, antyfony, opery sakralne (niektóre z tekstami w językach Indian), hymny, koncerty i sonaty barokowe – by wymienić tylko niektóre z form literacko-muzycznych zachowanych w archiwach Ameryki – zaczęły być wykonywane w najbardziej prestiżowych katedrach i salach koncertowych wszystkich kontynentów. Boliwia zachowała jedne z największych kolekcji muzyki minionych wieków w całej Ameryce. Ale to, co najbardziej wyróżnia Boliwię spośród innych krajów Ameryki, to fakt, że jedynie w Boliwii społeczności Indian Chiquitos i Indian Moxos zachowały muzykę z byłych redukcji (misji) jezuickich, która stosowana była przez misjonarzy jako narzędzie ewangelizacji Indian i która była komponowana przez Indian. Prawie 13 tysięcy stron muzyki barokowej strzeżonej, stosowanej w liturgiach i kopiowanej przez indiańskich muzyków aż do początku XXI w. – ostatnia kopia muzyki barokowej z dżungli Boliwii nosi datę, rok 2005 – jest jedynym na świecie świadectwem i miejscem, gdzie muzyka barokowa nigdy nie wyszła z użycia. Dziś ta muzyka podbija świat, zaś na terenie gdzie ona powstała, co dwa lata odbywa się jeden z największych festiwali muzyki dawnej na świecie, Festiwal Misji Indian Chiquitos, w którym uczestniczą muzycy z czterech kontynentów i ponad 20 krajów świata. Repertuar koncertu skupi się głównie na kompozycjach pochodzących z archiwów amerykańskich, wydanych przez misjonarza i muzykologa, ks. prof. Piotra Nawrota. Poza muzyką komponowaną dla wielkich katedr Ameryki Południowej, w programie znajdą się kompozycje których tekst pisany był w językach Indian: nahuatl, quechua, guarani oraz chiquitano.

Czytaj dalej…

Nadzwyczajny miesiąc misyjny – październik 2019

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY PAŹDZIERNIK 2019

PROGRAM

1 X 2019 godz. 18.00 – (wtorek) Kraków, Kościół oo. Karmelitów w Krakowie, Msza święta w intencji misji z udziałem sióstr zakonnych, Mszy świętej przewodniczy ks. bp Jan Zając.

7 X 2019 godz. 9.00 – (niedziela) Dzień św. Franciszka, Plac przed Bazyliką oo. Franciszkanów, animacja misyjna

12 X – godz. 17.00 – (sobota) Msza Święta, Kraków, Sanktuarium św. Jana Pawła II godz. 18.00 – Koncert chóru Dysonas, muzyka z Redukcji Jezuickich w Ameryce Południowej

12 X – godz. 19.00 – (sobota) Kraków-Łagiewniki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Wieczór Uwielbienia w intencji misji

20 X – godz. 7.00 – (niedziela) Kraków-Łagiewniki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Msza święta w intencji misji transmitowana przez TVP 1

4 X – godz. 10.00 – 20.00 (czwartek) Kraków-Łagiewniki, Aula św. Jana Pawła II – Festiwal filmów misyjnych

25 X – godz. 18.00 – (piątek) Kraków, Kościół Wszystkich Świętych, Msza Święta w intencji misji dla kleryków krakowskich seminariów.

28 X – godz. 10.00 – (poniedziałek) Kraków-Łagiewniki, Gala, Aula św. Jana Pawła II, Quiz Misyjny, śpiew animuje Wspólnota Jaspis Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji misji – w każdą środę października w Bazylice oo. Franciszkanów oraz w Kościele SS. Klarysek (na przemian)

2 X godz. 17.00 – Bazylika oo. Franciszkanów, adoracja i różaniec

9 X godz. 17.00 – Kościół Sióstr Klarysek, ul Grodzka, adoracja i różaniec 16 X godz. 16.30 – Bazylika oo. Franciszkanów, Msza święta wotywna o męczennikach w intencji dobroczyńców misji, po Mszy Świętej adoracja i różaniec

23 X godz. 17.00 – Kościół Sióstr Klarysek, ul Grodzka, adoracja i różaniec 30 X godz. 16.30 – Bazylika oo. Franciszkanów, Msza Święta na zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, adoracja i różaniec.

Wystawy Misyjne – na plantach oraz w Bazylice oo. Franciszkanów przez cały miesiąc październik

Kościół w Potrzebie, Kraków, ul. Stradom: Wystawy, filmy o prześladowaniu chrześcijan, spotkania ze świadkami

Wszystkie Niedziele Października w parafiach Archidiecezji Krakowskiej odbywać się będzie animacja misyjna prowadzona przez misjonarzy i wolontariaty misyjne osób świeckich.

29 XI (listopad) – Kalwaria Zebrzydowska, oo. Bernardyni, Sympozjum misjologiczne.

Szczegółowy program Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Archidiecezji Krakowskiej będzie dostępny w pierwszych dniach września 2019 r.

Misje są dziełem miłosierdzia…

„Jezus Chrystus, najsłodszy Bóg i nasz Odkupiciel, ogłosił: ‚Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią’ (Mt 5, 7). Tym którzy pragną być szczęśliwi, wskazał miłosierdzie jako nośnik osiąganego szczęścia. Wśród nieszczęść ludzi śmiertelnych istnieje największe nieszczęście jakim jest nieznajomość Chrystusa i płynące stąd udręczenie z powodu grzechów oraz nic bardziej żałosnego jak niezliczona ilość odchodzących od Chrystusa ludzi i rzesz ginących śmiercią wieczną. Największym miłosierdziem względem bliźniego wiara która daje życie wieczne, wolność od grzechu i życie łaski. Głównie z tego powodu jednorodzony Syn Boży głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby (por. Hbr 5, 7) oraz prowadził życie w obcej ziemi, rodzącej ciernie i osty. Trudził się i doświadczał nędzy ludzi, aby stać się miłosiernym i wiernym Arcykapłanem. Myśl o tym nie opuszczała nigdy Jego ducha, lecz pobudzała Go do głośnego wołania wśród ludów. Tak więc, mając przed oczyma godny opłakania widok przyjaciół Chrystusa, nie wiem, jaką mogą znaleźć wymówkę, aby z Apostołem nie dopełniać braków udręk Chrystusa dla wzrostu Jego Ciała, którym jest Kościół (por. Kol 1, 24), na którego barkach spoczywa tak wielu grzeszników. Przyjaciele Chrystusa na pewno mogą dać jedną z trzech odpowiedzi:

Czytaj dalej…

O. Paweł Porwit już w Polsce na pracowitych wakacjach…

Już od 24 lipca br. o. Paweł Porwit – nasz misjonarz z Burundi przebywa w Polsce na pracowitym odpoczynku. Pozostanie z nami do 24 września.
Możecie się z nim skontaktować pod numerem: 578123773 a spotkać podczas niedzieli misyjnych które poprowadzi w następujących parafiach:
10-11 sierpnia parafia św. Jadwigi w Chorzowie,
14-18 sierpnia parafia MB Kościoła w Jastrzębiu Zdroju
24 -25 sierpnia parafia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach
31 sierpnia – 1 września odpust w parafii św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach
7-8 września parafia św. Stanisława w Żorach
14-15 września parafia św. Krzysztofa w Tychach
21-22 września parafia św. Rodziny w Chrzanowie
W niedzielach misyjnych pomagać mu będą Ela i Gabrysia z Tychów, dwaj siostrzeńcy o. Pawła oraz dwaj nasi Bracia z Afryki br. Omer i Jan Chrzciciel.
Polecamy posługę o. Pawła Waszej modlitwie i hojności Waszych serc. Wszystkie ofiary jakie składacie o. Pawłowi w tym czasie będą przeznaczone na budowę kaplicy i domu postulatu karmelitańskiego w Gitega w Burundi. Bóg zapłać Wam za wszelką okazaną mu w tym czasie pomoc.
o.Jan – sekretarz biura misyjnego 

Kiermasz Misyjny w Czernej

Kiermasz misyjny
Kiermasz misyjny

15 – 21 LIPCA 2019 ROKU

MISJONARZE MOCĄ DUCHA

         Tegoroczny kiermasz misyjny zorganizowany przez Biuro Misyjne Ojców Karmelitów Bosych i ich Przyjaciół, odbędzie się w dniach od 15 – 21 lipca pod hasłem : MISJONARZE MOCĄ DUCHA !

         Celem tegorocznego kiermaszu jest adopcja kleryków karmelitańskich z Burundi i Rwandy, których dzięki Waszej pomocy, będziemy mogli wychować i wykształcić na przyszłych kapłanów i misjonarzy.

Czytaj dalej…