Wsparcie projektu „Biblia dla Afryki”

„Gdy bierzemy do ręki świętą Księgę, aby ją czytać, otwiera się niebo nad nami i Bóg patrzy na nas z miłością, z nadzieją, z wiarą. Gdy czytamy Słowo Boga – On mówi do nas. Jeśli Go słuchamy – przemówimy do niego z głębi serca. (…) Czytanie, słuchanie i zachowanie Bożego Słowa to nie tylko dobra rada, zachęta, ale nakaz Boga! .. A nie można wierzyć, jeśli się nie zna Jego Słowa, gdyż „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17)”…Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Bożych czynów, dzieł, myśli, planów, pragnień i obietnic!…
Nieznajomość Pisma prowadzi do niewiedzy o faktach, które Bóg czynił w historii ludu wybranego. Na nich opiera się wiara.
Nieznajomość Pisma jest nieświadomością potęgi Bożej, Bożych czynów, Jego cudów wspaniałych dzieł. …”

Zapraszamy do nabywania książki „Codziennik Biblijny” autorstwa o. Jana Ewangelisty Krawczyka OCD, która pomaga usystematyzować i pomóc w regularnej lekturze Pisma Świętego.

Całkowity dochód z książki przeznaczony jest na wsparcie projektu i zakup Biblii dla Afryki. Książkę można nabywać w cenie 35 zł w Biurze Misyjnym, lub na stronie Wydawnictwa Flos Carmeli w cenie 37,80zł. Oto link :

http://floscarmeli.pl/produkt-codziennik-bibliny–modlitewna-lektura-calej-biblii-w-1000-dni,68126436