Wspomnienie o św. o. Rafale Kalinowskim OCD

W dniu 20 listopada w Karmelu czcimy św. o. Rafała Kalinowskiego, który łączy w sobie trzy gałęzie naszego Zakonu. Był ojcem Karmelitą Bosym, odnowicielem polskiego Karmelu, ofiarnie posługiwał siostrom Karmelitankom i odnowił Świecki Zakon Karmelitów Bosych. Tak kochał Pana Boga, Matkę Bożą i bliźnich, że pragnął dzielić się dobrem jakim jest Szkaplerz. Można określić to jako misję, gdyż rozsyłał po całym świecie szkaplerze w listach, głównie do Rosji, na Syberię, na Węgry i do Rumunii. Zachęcał też swoich penitentów w konfesjonale do poznawania świętych. W imię tej jego myśli przypomnijmy sobie jaki był św. O. Rafał Kalinowski.