Informacje ogólne

Rwanda, Republika Rwandyjska, to niewielki kraj śródlądowy w środkowo-wschodniej Afryce, położony pomiędzy dwoma potężnymi sąsiadami, Demokratyczną Republiką Kongo (Zairem) na zachodzie i Tanzanią na wschodzie. Oprócz tego graniczy z Ugandą na północy i Burundi na południu. Na początku XX wieku Rwanda była przez krótki czas kolonią niemiecką by po przegranej przez Niemcy I wojnie światowej, przejść na rzecz koloni belgijskiej. Niepodległość uzyskała (razem z sąsiednim Burundi) w 1962 r. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kraj ten, mimo waśni etnicznych, stanowił jedno z bogatszych państw czarnej Afryki. Podstawowym problemem stało się przeludnienie terenu i brak ziemi uprawnej (301 mieszkańców na 1 km² w 1991r.). Jednak w latach dziewięćdziesiątych kraj ten stał się miejscem jednej z najkrwawszych w historii Afryki wojen domowych, pomiędzy dwoma głównymi plemionami, Hutu i Tutsi. Kraj niezwykły, niezapomniany, łatwo dostępny (ok.10 godzin lotu z Polski, 8 godzin z Brukseli), otwarty dla turystyki masowej, umożliwiający bezpośredni i bezkonfliktowy kontakt z naturą, dzięki umiarkowanym i stabilnym warunkom Rwanda jest członkiem ONZ.