Aktualności spod Równika

Drodzy Przyjaciele Misji Karmelitańskich w Burundi i w Rwandzie

Całkiem niedawno (21 sierpnia 2021) świętowaliśmy Jubileusz 50-lecia naszych misji w Burundi i Rwandzie. Dzieliliśmy się z Wami radością młodych powołań i dzieł, które Pan nam powierza. W dzień celebracji Jubileuszu pięciu naszych braci złożyło swoje śluby wieczyste. To znak, że Pan z odwagą powierza nam konkretnych ludzi i konkretną misję. Aktualnie, jednym z głównym dzieł, jest budowa Sanktuarium Maryjnego w Musongati i przygotowanie zaplecza dla pielgrzymów. To jubileuszowe wotum – jak mówi o. Fryderyk Jaworski OCD, który będąc odpowiedzialny za projekt nie szczędzi energii i czasu, by nasza Siostra i Królowa Karmelu mogła przyjmować swych pielgrzymów – wiernych czcicieli Szkaplerza, w domu swego Syna.

Dzieląc się Wami wdzięcznością za towarzyszenie nam w naszej misji pragniemy przybliżyć Wam także bieżące wydarzenia poprzez które, Bóg nas zaprasza od odkrywania Jego dyskretnej obecności. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń w skrócie.

W POSZUKIWANIU BUKŁAKÓW NA MŁODE WINO

1 maja 2022, w naszym domu rekolekcyjnym w Butare, odbyły się święcenia diakonatu brata Vedasta od Dzieciątka Jezus. 33 letni Rwandyjczyk jest członkiem wspólnoty w Gitega, w Burundi, gdzie pełni posługę ekonoma domu i duszpasterza młodzieży. Swoją formację początkową odbywał w Rwandzie (postulat i nowicjat), następnie w Burundi (studia filozoficzne) oraz w Tanzanii (studia teologiczne). To zwyczajna droga kilku etapów, którą przechodzi większość braci.

W naszym Wikariacie formuje się jest obecnie 8 studentów teologii, 9 studentów filozofii, 3 nowicjuszy, 2 Postulantów i 5 Aspirantów. W sumie na różnych etapach formacji towarzyszymy 27 młodym Rwandyjczykom (11) i Burundyjczykom (16). Młodzi odbywający formację początkową stanowią liczebną większość w porównaniu z braćmi już w pełni zaangażowanymi i pracującymi w naszych 5 wspólnotach. W Wikariacie pracuje 20 braci w tym 5 Polskich misjonarzy i jeden Amerykanin.

Przygotowanie młodego pokolenia karmelitów bosych w Burundi i Rwandzie to jeden z głównych wysiłków i aktualnych priorytetów naszej misji w Rejonie. Chcemy im przekazać charyzmat, który już od 50 lat jest wkomponowany w wielobarwną mozaikę Kościoła lokalnego.

Dziękujemy Wam za regularne wspieranie dzieła: Adopcja Kleryka Karmelitańskiego. To dzięki Waszej modlitwie i ofiarności możemy przyjmować kandydatów do życia zakonnego w Karmelu, który zapuszcza swoje korzenie u wybrzeży jezior Tanganika i Kivu. Dziękujemy także za materialne wsparcie na rzecz budowy domu formacyjnego w Gitega

2 maja 2022, dzień po święceniach diakonatu brata Vedasta odbyło się spotkanie wychowawców i animatorów powołaniowych. Praca był skoncentrowana na wypracowaniu dyrektorium formacyjnego, które stanowić będzie narzędzie pomocnicze dla formatorów pracujących na różnych etapach formacji początkowej. Dyrektorum będzie opracowywane progresywnie uwzględniając każdy etap z osobna: od animacji powołaniowej, aż po przygotowanie do ślubów wieczystych. Na pierwszym spotkaniu wymieniliśmy nasze spostrzeżenia, doprecyzowaliśmy kryteria rozeznawnia lokalnych powołań próbując uwzględnić aktualne realia i możliwości młodych osób, które myślą o Karmelu.

Wszystko to, jest zaledwie wprowadzeniem w drogę formacji stałej, gdzie każdy z braci uczy się na co dzień, jak dać się prowadzić Słowu, wydarzeniom, wspólnocie i misji. Proces dojrzewania wina, nigdy się nie kończy, jego smak staje się szlachetniejszy z każdym dniem, trzeba jednak zadbać o sposób i miejsce jego leżakowania.

5 maja 2022 w dzień poprzedzający spotkanie wszystkich braci z Burundi i Rwandy, udaliśmy się do Kigali, gdzie w ostatnich tygodniach udało nam się zakupić teren pod nową placówkę. Jest to obszar wielkości 1,3 hektara nabyty z myślą o nowej fundacji. Jego lokalizacja to przedmieścia stolicy Rwandy, gdzie chcemy rozwinąć duszpasterstwo młodzieży i towarzyszenie osobom świeckim zainteresowanym duchowością karmelitańską. To szczególny moment w historii naszych misji, który wymaga nie tylko wysiłku w poszukiwaniu źródła finansowania budowy nowego domu, ale także przygotowania braci, którzy będą budować nową wspólnotę.

Dziękujemy wszystkim, którzy wparli nas w inwestycji zakupu terenu. Szczególnie wyrazy wdzięczności kierujemy do Zarządu naszej Prowincji. Urakoze cyane!

6 maja 2022, Ojciec Zachariasz Igirukwayo OCD – wikariusz regionalny w Burundi i Rwandzie, podzielił się ze wszystkimi braćmi owocami spotkania wychowawców i wprowadził nas w plan wizyty definitorów generalnych w Burundi i w Rwandzie. Obecnie gościmy w naszych progach ojca Filberta Namphande (Malawi), oraz ojca Jean-Baptiste Pagabeleguem (Burkina-Faso). Ich wizyta ma na celu zapoznanie się z naszą misją i towarzyszenie nam w rozeznawaniu kierunków rozwoju. Goście zachęcili nas do włączenia się we wspólną i pogłębioną refleksję na temat naszego charyzmatu.

Po wizycie braterskiej naszych współbraci z zarządu generalnego rozpoczniemy przygotowania do wizyty o. Prowincjała, który po raz pierwszy postawi swoje stopy na ziemi afrykańskiej. Jego przylot jest zaplanowany na 14 czerwca 2022. Czekamy z radością na spotkanie z braćmi : o. Piotrem Jackowskim OCD – prowincjałem i o. Piotrem Henslem OCD – pierwszym radnym Prowincji. Bracia odwiedzą nasze wspólnoty, parafie, spotkają się z karmelitankami bosymi oraz członkami Świeckiego Karmelu

Młody Karmel w Burundi i w Rwandzie potrzebuje towarzyszenia. Waszej modlitwie powierzamy młode powołania do Karmelu i perspektywę nowej fundacji w Rwandzie. Bóg daje nam nowe bukłaki, byśmy pielęgnowali młode wino i czuwali nad procesem jego dojrzewania.

Waszej modlitwie powierzamy także pionierów naszych misji, którzy zapoczątkowali proces, a którzy z powodów zdrowotnych musieli powrócić już do Polski: brat Ryszrd Żak, o. Sylwan Zieliński, o. Bartłomiej Kurzyniec, ojcowie Józef i Eliasz Trybała, o. Sylwester Potoczny oraz o. Jan Krawczyk – który posługuje w burze misyjnym w Krakowie.

Paweł Porwit OCD