Br. ERIC od Bożego Miłosierdzia i od Męki Chrystusa TWAGIRAMUNGU