Codzienne życie postulantów w Gitega…

Kochani, pytacie mnie czym zajmują się na codzień nasi postulanci w Gitega… Oto krótka foto-relacja. Praca fizyczna którą dobrze znają i na której się znają, modlitwa i nauka. Aktualnie od 7 maja jest 6 postualntów gdyż br. Pascal Tuyishimire powrócił do domu. Polecam go waszej modlitwie, tak samo jak nas wszystkich tutaj służących Bogu… o. Paweł Porwit.