Dziękczynienie za 45 lat misji karmelitańskich

Dnia 22 czerwca 1971 r. wyruszyło na misje „ad gentes” z Poznania do Burundi w Afryce centralnej, jedenastu polskich Karmelitów Bosych (9 kapłanów i dwóch braci zakonnych). Rozpoczęli od skromnej placówki Mpinga w Burundi. Obecnie delegaturę afrykańską w Burundi i Rwandzie tworzy 47 osób, z czego 10 misjonarzy z Polski, 1 Amerykanin, 8 kapłanów z Burundi, 5 kapłanów z Rwandy, 1 diakon , 2 studentów teologii, 8 studentów filozofii, 8 nowicjuszy i 3 postulantów. Poza granicami Burundi Rwandy, przebywa obecnie o. Zachariasz Irugwikayo w Rzymie, o.John Gibson – który w ramach współpracy z Delegaturą Prowincji Karnataka -Goa przebywa w Tanzanii – Morogoro i pracuje w domu formacyjnym wykładając na Jordan College University.

Z okazji 45 lecia naszych misji Karmelici Bosi obu Prowincji przybyli do Poznania aby podziękować Bogu za owoc tego trudu misyjnego i ofiarować Mszę św. o godz. 13.00 w Sanktuarium św. Józefa. Przewodniczył jej i Słowo Boże wygłosił o. Jan Piotr Malicki Prowincjał warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych – misjonarz z Rwandy, Burundi, Konga i RCA. Współcelebransami byli o. Jan Kanty Stasiński OCD –misjonarz z pierwszej grupy misyjnej, o. Bartłomiej Kurzyniec OCD – misjonarz aktualnie pracujący w Rwandzie, o. Franciszek Hanzel OCD – który 45 lat temu pomagał organizować wyprawę misyjną, oraz inni kapłani Karmelici bosi obu Prowincji. Modliliśmy się także za misjonarzy z pierwszej grupy misyjnej którzy już powrócili do Ojczyzny niebieskiej: o. Leonarda Kowalówkę – fundatora misji, br. Marcelego Ślusarczyka, o. Kasjana Dezora i o. Teofila Kapustę. Celebrację Mszy św. uświetnił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” pod dyr. Macieja Wielocha. Całość była transmitowana przez TVP Polonia. Po Mszy św. Celebransi stanęli do pamiątkowego zdjęcia pod tą samą figurą św. Józefa na dziedzińcu klasztornym, pod którą wykonano zdjęcie (w czerwcu 1971r.)  jedenastu naszym misjonarzom wraz z zapraszającym ich do Burundi ks. Bp. Józefem Martin – Ojcem Białym.

Na zakończenie miała miejsce prezentacja najnowszej książki o. Jana Kantego Stasińskiego OCD pt. „Kochani Przyjaciele”. Zgromadziło się około 100 osób w „Samotni św. Rafała”. Książa jest monografią Listów do Przyjaciół Misji jakie pisał o. Jan Kanty od 1971 do 2009r. Spotkanie autorskie poprowadził P. Przemysław Basiński – reżyser teatralny „Verba Sacra” z Poznania. Książkę o. Jana Kantego można nabyć w Wydawnictwie Flos Carmeli.