II Kongres Wikariatu Regionalnego w Burundi

Drugi Kongres Wikariatu Regionalnego Burundi i Rwandy odbędzie się w Gitega (Burundi) w dniach 18-24 kwietnia 2021 r.

Z powodu trwających obostrzeń sanitarnych oraz związanych z tym utrudnień w podróżowaniu pomiędzy krajami, na Kongres nie przybędzie o. Prowincjał Piotr Jackowski i o. Piotr Henzel. 

W Burundi podróżowanie wewnątrz kraju odbywa się bez zakłóceń, w przeciwieństwie do Rwandy gdzie nadal istnieje zakaz przemieszczania się pomiędzy województwami. Granice lądowe państw nadal są zamknięte. Przybywający do Burundi z Rwandy drogą lotniczą muszą odbyć 7 dniową kwarantannę w hotelu, na własny koszt. Pięciu współbraci, którzy przylecą na Kongres do  Burundi będą zmuszeni poddać się kwarantannie. 

o. Jan Ewangelista