IJAMBO

Aktualności karmelitów bosych z misji w Gitega

Drogie Karmelitanki Bose nasze Siostry w powołaniu.

Inaurgurujemy pierwszy numer IJAMBO newsletter. Na łamach tego biuletynu pragniemy dzielić się z Wami tym, czym żyjemy w naszej posłudze apostolskiej, którą realizujemy w Centrm Duchowości pod patronatem Królowej Karmelu.

Nasza misja jest usytuowana w środkowej części Burundi – Gitega, która jest drugim pod względem wielkości miastem po stolicy. Nasz dom znajduje się 1,5 km od katedry na obrzeżach miasta.

Dzieło to zostało zapoczątkowane w 2011 roku. Jego celem jest apostolstwo życia duchowego, dzielenie się tradycją Karmelu oraz towarzyszenie na drogach przyjaźni z Bogiem. Staramy się być blisko tych, którzy szukają możliwości dojrzewania i formacji w swoim powołaniu: kapłani, osoby konsekrowane, osoby świeckie: małżonkowie, młodzież, liderzy grup parafialnych, ruchy, wspólnoty oraz osoby indywidualne.

Naszym pierwszym powołaniem na tym miejscu jest pielęgnacja stylu życia, poprzez który chcemy tworzyć uprzywilejowaną przestrzeń modlitwy i spotkania z Bogiem w ciszy. Tak, aby, Słowo mogło przemawiać do serca. To właśnie Słowo staje się dla nas inspiracją w naszym rozeznawaniu wspólnotowym i w apostolacie życia duchowego.

Słowo w języku kirundi to Ijambo. Tym Słowem, które stało się Ciałem, chcemy się dzielić proponując naszym braciom i siostrom regularne medytacje biblijne udostępniane w postaci nagrań audio w języku lokalnym. Medytacje są przygotowywane według klasycznej metody Lectio divina w cyklu tygodniowym. Proponowana formacja biblijana jest również ubogacona wprowadzeniem do lektury Pisma Świętego (osobny cykl nagrań audio także raz w tygodniu). Montaże (narracja z muzyką w tle), są realizowane w naszym mini-studio istniejącym od 8 miesięcy. Daje nam ono możlowość duszpasterstwa poprzez internet.

Pełna treść Newsletter’a można pobrać z linku poniżej:

Pobierz: Newslettre grudzień 2020