IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY
Z okazji 50. rocznicy wydania dokumentu soborowego Ad gentes, 25 rocznicy ukazania się encykliki papieża Jana Pawła II Redemtoris Missio, przygotowujemy IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie w Warszawie, w dniach 12-14 czerwca 2015 roku. Kongres poprzedzi 1050 rocznicę Chrztu Polski oraz wizytę papieża Franciszka w Krakowie z okazji Światowych Dni Młodzieży. W roku 2015 przewidziana jest:
• 12 czerwca 2015 r.: konferencja naukowa na UKSW w Warszawie;
• 13 czerwca 2015 r.: spotkanie kongresowe dzieci, młodzieży i dorosłych;
• 14 czerwca 2015 r.: uroczysta Msza św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie oraz Msze św. we wspólnotach parafialnych. Celem Kongresu jest także ożywienie świadomości misyjnej wszystkich członków Kościoła w Polsce, „przebicie się” z problematyką misyjną do duszpasterzy i wiernych (animacja misyjna parafi i), budzenie powołań misyjnych, nawiązanie trwałej współpracy środowisk misyjnych oraz zintensyfikowanie form pomocy duchowej i materialnej dla misyjnej działalności Kościoła oraz polskich misjonarzy i misjonarek. Organizatorem Kongresu jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Patronem Kongresu jest św. Jan Paweł II, wyznawca. LOGO KONGRESU nawiązuje do drzwi kościoła, który jest otwarty dla wszystkich. Logo wieńczy krzyż Chrystusa; Tego, który jest zawsze głoszony jako Zbawiciel świata. Na środku logo napis: „IV Krajowy Kongres Misyjny” oraz data Kongresu. W centrum znajdują się zarysy kontynentów, na jakie zostają posłani polscy misjonarze. Po bokach, niczym skrzydła drzwi znajdują się karty Ewangelii. U dołu hasło Kongresu.
WIĘCEJ NA STRONIE:
http://www.misje.pl/kongres-misyjny-2015-3714