Jubileusz 25 lecia kapłaństwa

O. Antoni Maria Zachariasz Igirukwayo będzie obchodził 29 czerwca 2020r. jubileusz 25 lecia kapłaństwa. Msza św. jubileuszowa zostanie odprawiona w Gitega w Burundi w naszym Domu rekolekcyjnym. Ani o. Zachariasz ani o. Dieudonne, prawdopodobnie nie będą mogli przybyć na Kapitułę Prowincjalną w Wadowicach z powodu panujących międzynarodowych obostrzeń sanitarnych oraz ze względów bezpieczeństwa. Będziemy się w tym czasie łączyć duchowo z naszym jubilatem we wspólnym dziękczynieniu za dar kapłaństwa i 25 lat poświęconych służbie Bogu i Kościołowi w Afryce.

O. Antoine Marie Zacharie Igirukwayo urodził się 3 sierpnia 1958 r. w Makebuko w Burundii. W 1988 r. wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1995 w Krakowie, jako pierwszy kapłan pochodzący z Delegatury Misyjnej w Burundi i Rwanda. W 1997 r. uzyskał licencjat teologii dogmatycznej Papieskiego Uniwersytetu w Salamance, a 2008 r. doktorat z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim – Akademii „Alfonsianum” w Rzymie. Był przełożonym wspólnoty karmelitów bosych „Teresianum” w Rzymie, wykładowcą teologii dogmatycznej i moralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego „Teresianum”; autor m.in. książki L’Eucaristia fondamento cristologico della vita morale (Libreria Editrice Vaticana, Cittŕ del Vaticano 2007).
O. Zachariasz Igirukwayo z Delegatury Misyjnej Burundi-Rwanda w roku 2017 podczas I Kongresu Wikariatu Regionalnego Burundi i Rwanda został wybrany pierwszym jego przełożonym.
O. Zachariasz Igirukwayo to doświadczony formator, profesor, rekolekcjonista i asystent karmelitanek w wielu krajach Afryki. Autor licznych książek i artykułów przybliżających duchowość Karmelu w Afryce. Warto wspomnieć o jego licznych rekolekcjach i sesjach dla sióstr karmelitanek i współbraci przygotowujących się do kapłaństwa. Wielokrotnie głosił konferencje w Kamerunie, Rwandzie i Burundi z okazji 60 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) pt. „Znaczenie osoby i duchowości Edyty Stein w kontekście afrykańskiej rzeczywistości”. Na uwagę zasługuje też jego umiejętność współpracy i dialogu z różnymi ośrodkami Zakonu i środowiskami intelektualnymi tak w Afryce jak i w Europie.