Jubileusz życia zakonnego misjonarzy…

Dnia 27 września 2019r. świętowaliśmy jubileusz 50 lecia życia w zakonie karmelitańskim dwóch naszych misjonarzy o. Bartłomieja Kurzyńca i o. Emiliana Bojko oraz o. Oktawiana Stokłosy. Wśród jubilatów nieco młodszych obchodzących jubileusz 25 lecia byli o. Maciej Jaworski i o. Paweł Bęben. Na uroczystą Mszę św. celebrowaną przez o. Prowincjała Tadeusza Florka przybyli nie tylko bracia z różnych klasztorów, proboszczowie i reprezentanci zgromadzeń zakonnych lecz także grupa 151 pielgrzymów z Targanic (parafia o. Bartłomieja) i 13 pielgrzymów z Lipinek koło Brodnicy (od o. Macieja) oraz 30 osobowa grupa przyjaciół misji uczestniczących w rekolekcjach misyjnych w Czernej. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Benedykt Belgrau. Dziękując Bogu za powołanie do życia zakonnego każdego z naszych Jubilatów – uwielbialiśmy Go szczególnie za powołanie do życia misyjnego czterech naszych współbraci których Bóg posłał do Rwandy, Burundi, Litwy i Łotwy. Polecamy ich Waszej modlitwie i hojności serca. A oto krótkie biogramy każdego z nich:


o. Bartłomiej od Trójcy Przenajświętszej (Jan, Kazimierz Kurzyniec) urodził się 1 sierpnia 1950r. w Wadowicach. Syn Franciszka i Heleny z domu Mrzygłód. Ochrzczony 6 sierpnia 1950 r. w kościele Ofiarowani NMP w Wadowicach. Bierzmowany w Targanicach w roku 1959. Ukończył szkołę podstawową w Targanicach. Ukończył WSD OCD w Wadowicach. Wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych w Czernej 15 lipca 1968r. Pierwszą profesję złożył 5 sierpnia 1969r. Studia filozoficzne odbył w Poznaniu a teologiczne w Krakowie. Profesję uroczystą złożył w Krakowie dnia 2 października 1975r. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1976r. w Krakowie. Poprosił o wyjazd na misje i został posłany na kurs języka francuskiego (5 lipca 1976-15 września 1976). Wyjechał na misje w 1976r. wraz z o. Nazariuszem Kwiatkowskim, i był w Mpinga wikariuszem parafii od 30 września 1976 do 1982. Wikariuszem parafii w Musongati od 1982 do 15 lipca 1984r. Przebywał w Krakowie na leczeniu od 16 lipca 1984 do grudnia 1987. Powrócił do Afryki i w Butare był wychowawcą postulantów, przełożonym klasztoru w Butare, dyrektorem domu rekolekcyjnego od grudnia 1987 do września 1992r. Przebywał w Czernej na leczeniu od września 1992 do 1993. Powrócił na początku roku 1993 do Butare i był odpowiedzialnym za dom rekolekcyjny od 1992-1997. Od 1997 do 2017 pracuje w Gahunga jako wikariusz parafii i ekonom klasztoru.

 

O. EMILIAN OD ŚW. JÓZEFA (WŁADYSŁAW BOJKO) urodził się 05 maja 1950 w Drozdowicach koło Przemyśla. Wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych i rozpoczął nowicjat 4 sierpnia 1968. Pierwszą profesję zakonną złożył 5 sierpnia 1969 w Czernej. Profesję uroczystą 2 października 1975 w Krakowie. Święcenia diakonatu: 03 października 1975 w Krakowie. Święcenia prezbiteratu 22 maja 1976 w Krakowie. Przez kilka lat pełnił funkcję socjusza magistra nowicjatu w Czernej (1976-1981). Wyraził pragnienie wyjazdu na misje do Burundi i został tam posłany wraz z br. Ryszardem Żakiem w roku 1981. Posługiwał na misjach jako duszpasterz w Musongati (1981 – 1982), w Mpinga (1982 – 1984), w Rugango (1984 – 1985), Butare (1985 – 1987), Gahunga (1987 – 1990), Musongati (1990 – 1992). Powrócił z misji w roku 1992 i studiował teologię duchowosci w Avila (Hiszpania) na CiTES (1992-1993). Wyjechał do pracy misyjnej w Delegaturze Argentyna (Tandil) i pracował tam od 1993 – do 2005. Powrócił do Polski na dwa lata i przebywał we Wrocławiu (2005-2007). Powrócił do Argentyny i był proboszczem w Cordobie przez 10 lat (2007-2017). Od marca 2017 do czerwca 2017 – był konwentualnym w Rzymie (San Pancrazio). Od lipca 2017 – jest członkiem ekipy fundacyjnej (nowa placówka w Kownie na Litwie – par. Św. Krzyża).

O. Maciej od Męki Pańskiej (Maciej Stanisław Jaworski) ur. 20 stycznia 1973 w Łąkorzu (diecezja toruńska) syn Józefa i Kazimiery z domu Grabowska. Ochrzczony 11 lutego 1973r. w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła w Lipinkach. Bierzmowany 25 maja 1983r w Lipinkach. Ukończył szkołę podstawową w Lipinkach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście Lubawskim. Wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych w Czernej 7 lipca 1993r. Pierwszą profesję złożył w Czernej dnia 11 września 1994r. Studia filozoficzne odbył w Lublinie a teologiczne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w Wadowicach dnia 6 maja 2000r. Po święceniach był duszpasterzem w Wadowicach (6 czerwca 2000 do 31października 2000), socjuszem magistra studentatu, duszpasterzem akademickim, kronikarzem klasztoru i asystentem kilku wspólnot OCDS, w Krakowie Śródmieściu (31 października 2000-2002), Prowincjalnym Sekretarzem misji (2002-2005). Wyraził pragnienie wyjazdu na misje i został posłany w roku 2005. Po rocznym kursie języka francuskiego udał się do Butare gdzie od 10 sierpnia 2006r. był duszpasterzem, rekolekcjonistą, spowiednikiem, II radnym Delegatury misji w Afryce. Od 9 kwietnia 2008r. pełnił funkcje magistra postulatu. Był magistrem nowicjatu i II radnym Delegatury i dyrektorem domu rekolekcyjnego w Butare w latach 2011-2013. Ukończył kurs języka angielskiego w USA Milweadei w roku 2013 i podjął studia specjalistyczne z dziedziny duchowości na Catholic University of Eastern Africa w Nairobi (Kenia) od 2013-2016. Magister nowicjatu w roku 2016 w Butare. Po ustanowieniu Wikariatu Regionalnego Burundi i Rwanda został wybrany w roku 2017 na I radnego Wikariatu, socjusza magistra kleryków filozofii w Bujumbura i Sekretarza misji Wikariatu.

o. Paweł Maria od Wszystkich Świętych (Paweł Bęben) urodził się 14 grudnia 1971r. w Krakowie. Syn Tadeusza i Marii z domu Puła. Ochrzczony w kościele parafialnym św. Wincentego w Krakowie Nowej Hucie Pleszewie. Ukończył Szkołę podstawową nr 84 w Krakowie, Liceum X Ogólnokształcące w Krakowie. Ukończył pierwszy rok medycyny na Akademii Medycznej w Krakowie. Wstąpił do Zakonu karmelitańskiego 6 lipca 1993r. w Czernej. Pierwszą profesję złożył w Czernej 11 września 1994r. Studia filozoficzne odbył w Lublinie a teologiczne w Krakowie. Włada językiem angielskim, rosyjskim, włoskim, francuskim i niemieckim. Uroczystą profesję złożył 11 września 1999r. w Krakowie jednocześnie pełniąc obowiązki Prowincjalnego Sekretarza Misji (od 1 września 1999). Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 2000 w Wadowicach. Mianowany Sekretarzem Prowincjalnym Misji w Krakowie, pełnił posługę od 6 czerwca 2000 do 5 maja 2002. Przeniesiony do Czernej pełnił posługę przewodnika pielgrzymkowego, zelatora misyjnego i asystenta OCDS (5 maja 2002 do 2005). Z początkiem roku 2005 przebywał już w Delegaturze Afryki w Bujumbura (12 listopada 2005). W tym konwencie służył jako przełożony domu, duszpasterz, spowiednik, ekonom konwentu i formator studentów filozofii (2005-2014). Powrócił do Polski w 2014 i został posłany do klasztoru w Koszycach (Słowacja 2014-2016) a od 2016 r posłany do klasztoru w Reisach Niemcy. Po jego zlikwidowaniu w 2019r. został skierowany do pracy na Słowacji.