Jubileusze i pierwsza profesja zakonna w Wikariacie Burundi i Rwanda

15 sierpnia 2019 r. był dniem, w którym przypadały różne święta. Było to przede wszystkim uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To święto od dłuższego czasu w Wikariacie Regionalnym w Burundi-Rwandy naznaczone jest ślubami zakonnymi naszych młodych braci, którzy w tym dniu kończą nowicjat.
Ponadto na ten rok dodano do tego obchody złotych i srebrnych jubileuszy dla naszych współbraci: O. Kamil Ratajczak, jeden z pierwszych misjonarzy, którzy założyli Karmel w Burundi w 1971 roku. On był Delegatem Prowincjalnym przez wiele lat, a obecnie jest przełożony wspólnoty w Butare. Świętował 50 lat kapłaństwa;
O. Bartłomiej Kurzyniec, misjonarz, który pracuje od wielu lat w parafii Gahunga. Parafia ta jest powierzona Karmelitom i leży na Północy Rwandy. On świętował 50 lat życia konsekrowanego;
a Ojcowie: Libère Marie Saruye, z parafii Mpinga (Burundi), gdzie założenie Karmelitów Bosych w Burundi-Rwandzie rozpoczęło się, posługuje w Butare;
Jean François Nkunzimana, który jako pierwszy Rwandyjczyk wstąpił do zakonu Karmelu, jest obecnie proboszczem w parafii Musongati , położonej w południowo-wschodniej Burundi i dowodzonej przez Karmelitów; Maciej Jaworski, jeden z młodszych misjonarzy, posługuje w Bujumburze i jest członkiem Rady Wikariatu. Ci trzej ojcowie dziękowali Bogu za 25. rocznicę konsekracji zakonnej.
W międzyczasie uczestniczyliśmy w innych nie mniej znaczących ceremoniach: w przeddzień Wniebowzięcia, czyli 14 sierpnia, podczas nieszporów uczestniczyliśmy w obłóczynach pięciu nowych nowicjuszy. Tym samym weszli w okres przygotowujący ich bezpośrednio do złożenia ślubów po roku. A potem, następnego dnia, podczas jutrzni nasi bracia, którzy jeszcze nie złożyli ślubów wieczystych, odnowili swoje śluby zakonne. Było to czterech braci studiujących filozofię w Bujumburze i pięciu braci studiujących w Tanzanii.


Uroczystości tego dnia były naznaczone obecnością wielu wiernych, którzy masowo przybyli, aby wesprzeć naszych współbraci. Wśród tych osób możemy szczególnie wspomnieć udział braci z Afryki francuskojęzycznej, którzy przez trzy miesiące przygotowują się do ślubów wieczystych w Bujumburze, w tak zwanym „drugim nowicjacie”, ich Magistra i dwóch formatorów. Istotna była także obecność naszych współbraci z naszych wspólnot z Musongati i Bujumbury w Burundi i Gahungi w Rwandzie.

‘Przyjaciele Karmelu’ również nie przegapili tej okazji. Byli reprezentowani przez delegację siedmiu osób. Ponieważ miasto Butare jest zamieszkane przez wiele osób konsekrowanych, ich obecność również była znacząca. Widzieliśmy także udział duchowieństwa diecezjalnego, nie zapominając o członkach rodziny naszych braci, którzy również byli na miejscu, aby ich wspierać. Wspomnę na przykład o tacie ojca Jana Franciszka, który jest już w podeszłym wieku.
Nie możemy również przemilczeć obecności wolontariuszy polskiego pochodzenia z Niemiec. Było to dwaj młodzi mężczyźni, siostrzeńcy ojca Jana Kantego, który był częścią pierwszej grupy misjonarzy, którzy założyli Karmel w Burundi w 1971 r., oraz cztery dziewczyny i matka jednej z nich.

Uroczystość rozpoczęła się precesją prowadzącą do ogrodu klasztoru, gdzie przygotowano piękne miejsce, które mogło ułatwić dobre celebrowanie tych uroczystości. Mszy św. przewodniczył O. Kamil Ratajczak, przełożony klasztoru w Butare i jednocześnie obchodzący złoty jubileusz. O. Antoine Marie Zacharie Igirukwayo, Wikariusz Regionalny, głosił kazanie i przyjął śluby pięciu młodych braci. Po Mszy św. kontynuowaliśmy świętować te Boże dary wokół braterskiego i świątecznego posiłku.

Uroczystości były przerywane pieśniami religijnymi, tradycyjnymi tańcami i przemówieniami okolicznościowymi, które zasadniczo obracały się wokół tematów dziękczynienia, prośby lub obietnicy modlitwy. Ojciec Wikariusz skorzystał z okazji, by ogłosić zbliżające się obchody Złotego Jubileuszu istnienia misji karmelitańskiej, która odbędzie się w 2021 r. w naszej parafii w Musongati. Zakończyliśmy ten dzień pełen łaski i radości końcowym błogosławieństwem Wikariusza Regionalnego.

O. Antoni Marie Zachariasz Igirukwayo OCD Wikariusz,

o. Dieudonné RUHANYURA OCD Sekretarz Wikariatu,