JUBILEUSZOWY MARATON

Świętowanie daru kapłaństwa którym posługuje od 25 lat o. Zachariasz, zaczęliśmy 20 czerwca z grupą młodzieży (grupa liderów i chór). O. Zachariasz był przejęty prawie do łez: modlitwa, taniec, poezja…to co lubi. W sobotę 27 czerwca ofiarowaliśmy Msze św. z wiernymi w naszej kaplicy a dnia następnego z Mniszkami Karmelitankami Bosymi, Siostrami Beneterezija oraz Karmelitankami Dzieciaka Jezus i sąsiadami. Dzień 29 czerwiec był zarezerwowany dla braci postulantów i nas karmelitów bosych z Gitega. Jest za co Bogu dziękować, gdy dar kapłaństwa Jezusa Chrystusa przynosi owoce dobre i szlachetne. Polecamy o. Zachariasza także waszej modlitwie.
o. Paweł Porwit