Koło misyjne w Sianowie i jubileusz koronacji obrazu

Koła misyjne w Sianowie na Kaszubach… Jubileusz 50-lecia koronacji…

Na terenie parafii Narodzenia NMP w Sianowie działają dwa Szkolne Koła Misyjne: w Koloni przy Szkole Podstawowej i w Staniszewie przy Gimnazjum. Koło Misyjne w Koloni prowadzone jest przez Panią Katechetkę Justynę Miotk i tworzy je 15 Uczniów klas III-VI. Koło Misyjne w Staniszewie prowadzone jest przez Księdza Katechetę Wojciecha Trapkowskiego i tworzy je 18 Uczniów klas I-III. Spotkania formacyjne dla Uczniów odbywają się dwa razy w miesiącu. Uczniowie z Koła Misyjnego jeżdżą dwa razy do roku na Rekolekcje Misyjne organizowane przez Kleryckie Koło Misyjne Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Na zbiórkach w szkole zapoznają się z tematyką misyjną w oparciu o czasopisma misyjne, a także o listy, które najczęściej są odpowiedziami na wcześniejszą korespondencję dzieci i młodzieży. Cała parafia w każdy pierwszy piątek miesiąca na Mszy Świętej o godz. 18:00 przeprowadza zbiórkę na tacę z przeznaczeniem na polskich misjonarzy, a po Mszy przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wszyscy modlą się za Misyjne Dzieło Kościoła. Również w czasie corocznego święcenia pojazdów w Święto Patronalne Kierowców, czyli w dzień Św. Krzysztofa przeprowadzana jest corocznie zbiórka pieniężna na zakup nowych pojazdów misyjnych przez MIVA Polska. Dodatkowo na rozpoczęcie lub zakończenie Tygodnia Misyjnego w październiku, z myślą o dzieciach i młodzieży w niedzielne popołudnie organizowane jest „Spotkanie z Misjami” gdzie Uczniowie z Kół Misyjnych przypominają swoim rówieśnikom oraz ich rodzinom w jakich krajach posługują Misjonarze z Polski, ile prowadzą sierocińców, szkół i szpitali, oraz jakie są aktualne potrzeby Misyjnego Dzieła Kościoła. Na koniec roku 2015 Gimnazjaliści z Koła Misyjnego byli współorganizatorami specjalnej akcji humanitarnej zainicjowanej przez swojego opiekuna – Ks. Wojciecha i jego przyjaciół: Huberta Pleskota (producenta muzycznego) i Michała Dudka (dawnego zawodnika Polonii Warszawa), którzy w swoich środowiskach pracy zbierali ubrania, przybory szkolne i plecaki na Święta Bożego Narodzenia dla kenijskich dzieciaków z Laare. Hubert i Michał zawieźli osobiście 100 kg darów a dodatkowe 80 kg przesłali pocztą. Przy tej okazji do Kenii trafiły wizerunki Matki Bożej Sianowskiej Królowej Kaszub. Siostra Alicja Kaszczuk PSMC opiekująca się sierocińcem w Laare cieszy się, że Królowa Kaszub jest od teraz także patronką dzieci afrykańskich.

Ks. Wojciech Trapkowski

Krótka historia cudownej figury Matki Bożej Sianowskiej…

Legenda mówi, że figurkę otoczoną niebiańskim blaskiem znaleziono w paprociowym krzaku. Zaniesiono ją do krzyżackiej kaplicy w Mirachowie, jednak 3-krotnie wracała do Sianowa, gdzie odczytano to jako znak Boży i wybudowano Jej świątynię. Sama figurka dwukrotnie cudem ocalała z pożarów sianowskiej świątyni. W 1966 roku na mocy dekretu papieża Pawła VI, Pani Sianowska została ukoronowana papieskimi koronami. W nocy z 23 na 24 kwietnia 2002 roku w Sianowie dokonano strasznego świętokradztwa. Nieznani sprawcy zdarli z Sianowskiej Pani i Dzieciątka Jezus insygnia władzy królewskiej oraz wota dziękczynne. Rekoronacja odbyła się 21 lipca 2002 roku podczas Szkaplerznego Odpustu Sianowskiego. W uroczystości uczestniczyło 15tys. wiernych. Z czego większość przybyła pieszo. Maryja Sianowska jest patronką szczególnie młodzieży. Co roku przybywają tu absolwenci szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich z całych Kaszub. Powiadają w tych stronach, że aby szczęśliwie zawrzeć związek małżeński, odbyć trzeba pielgrzymkę do Sianowskiej Pani.

Zaproszenie na jubileusz koronacji cudownej figury Matki Bożej Sianowskiej…

Na dwa odpusty Matki Bożej: Szkaplerznej (pierwsza niedziela po 16 lipca) i Siewnej (pierwsza niedziela po 8 września) przybywa wiele tysięcy wiernych. Sanktuarium w miesiącach letnich przyjmuje wiele grup oazowych i rekolekcyjnych. Piękno krajobrazu i dziewicza przyroda, pomagają w zbliżeniu do Boga i jego Najświętszej Matki. Sianowscy parafianie co środę przybywają na nowennę ku czci Matki Boskiej Sianowskiej. Pośród modlitw oraz śpiewów przed Najświętszym Sakramentem i odsłoniętym obliczem Najświętszej Matki, odczytywane są prośby składane przed jej Tronem.
W tym roku dnia 17 lipca odbędzie się uroczystość jubileuszowa 50 – lecia koronacji Matki Bożej Sianowskiej. Suma odpustowa o godz. 11.00 koncelebrowana przez 18 biskupów, której przewodniczył będzie nuncjusz apostolski Celestino Miliore. Zapraszamy wszystkich którzy mogą i chcą do nas przybyć!
Ks. Kustosz kanonik Eugeniusz Grzędzicki, wikariusz ks. Wojciech Trapkowski oraz o. Benedykt Belgrau OCD, przeor z Krakowa i krajan z Sianowa. 
http://www.sanktuarium-sianowo.pl/cudowna-figurka.html