O. Bartłomiej Kurzyniec jeszcze w Polsce…

Drodzy Przyjaciele misji,

Pragnę poinformować, że o. Bartłomiej Kurzyniec, dla podreperowania zdrowia i odpoczynku, pozostanie w Polsce do końca grudnia 2019 r. a wyruszy w drogę powrotną do Afryki 31 XII (z lotniska w Balicach). Kontakt z o. Bartłomiejem przez pośrednictwo Biura misyjnego.

o. Jan ewangelista