O. Bartłomiej prosi o modlitwę…

Drodzy Przyjaciele misji,

Trzy tygodnie temu zachorował o. Bartłomiej Kurzyniec. Z powodu obostrzeń sanitarnych i zamknięcia przestrzeni powietrznej w Rwandzie nie mógł on przybyć na leczenie do Polski. Zdecydował się na leczenie w szpitalu w Kigali. Jest już po zakończonej diagnostyce i pierwszym etapie leczenia farmakologicznego. Czuje się coraz lepiej a nawet przybrał na wadze. Odwiedzają go bracia z Gahunga (100 km od Kigali) o. przeor Jan Uwamungu i o. Józef. Czas rekonwalescencji i powrotu do pełni sił zajmie jeszcze trzy tygodnie. Wszystkich serdecznie prosimy o modlitwę za o. Bartka, aby jak najszybciej powrócił do zdrowia i nabrał sił do pełnienia swoich obowiązków. 

O. Zachariasz – wikariusz regionalnego wikariatu Burundi i Rwanda