O. Zachariasz Igirukwayo Wikariusz Karmelitów Bosych w Burundi i Rwanda w Polsce 23-30 maja 2018

O. Zachariasz Igirukwayo, Wikariusz Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda przybył do Polski na zaproszenie o. Prowincjała Tadeusza Florka we środę 23 maja (Balice, Kraków). Po krótkim odpoczynku miało miejsce spotkanie robocze z o. Prowincjałem, O. Łukaszem Kasperkiem i o. Janem Ewangelistą Sekretarzem misji, dotyczące zasad funkcjonowania Wikariatu, finansowania i współdziałania z Biurem misyjnym.


We czwartek dnia 24 maja o. Zachariasz udzielił wywiadu o. Mariuszowi Wójtowiczowi z okazji 450 lecia Karmelu. Następnie odwiedził Siostry Karmelitanki Bose w Tarnowie (które od wielu lat wraz ze swymi dobrodziejami wspierają modlitwą i ofiarą finansową naszych misjonarzy), aby im serdecznie podziękować i ofiarować skromne upominki z Afryki.

Po południu spotkał się z P. Mieczysławem Dopartem z Rzeszowa który jest fundatorem kościoła w Gakoro (Rwanda) i od wielu lat wspiera czynnie dzieła misyjne w Burundi i Rwanda oraz finansuje wiele publikacji misyjnych. Jak słusznie zauważył P. Mieczysław „trzeba nie tylko modlić się i wspierać ubogich, cierpiących, grzeszników w ich drodze do Boga ale również modlić się za ludzi bogatych na całym świecie aby byli zbawieni i doszli do świętości przez nawrócenie, uspołecznienie, dzielenie się dobrami i miłosierdzie. Nie można jedynie od bogatych oczekiwać wsparcia materialnego, potrzeba aby stawali się współpracownikami Boga, uczestnikami wiary i dali duszę Bogu. Oni sami oczekują nie tylko wdzięczności lecz przede wszystkim pomocy w odzyskaniu wiary i wytrwaniu w łasce”.

W piątek 25 maja o. Zachariasz wziął udział w obradach Rady Prowincjalnej (Kuria Prowincjalna). Zdał relacje z aktualnej sytuacji Wikariatu. Przedstawił dotychczasowe osiągnięcia i ukazał wyzwania na przyszłość. Nakreślił szczegóły przyszłej współpracy pomiędzy Wikariatem a Prowincją krakowską. Po południu miało miejsce spotkanie o. Zachariasza z Zelatorami Misji przy naszych klasztorach i parafiach. Wśród nich znaleźli się nasi misjonarze: o. Sylwan Zieliński, br. Ryszard Żak, o. Eliasz Trybała, o. Paweł Urbańczyk oraz były Sekretarz misji o. Bazyli Mosionek. Po wprowadzeniu o. Łukasza i o. Jana – Sekretarza misji, o. Zachariasz podkreślił ważność animacji misyjnej i pomocy jaką świadczą Zelatorzy misyjni wspierający misjonarzy duchowo i materialnie, organizujący ogniska misyjne, przekazujący intencje mszalne dla misjonarzy od Przyjaciół misji i prowadzący animację misyjną w parafiach. Wszyscy otrzymali na pamiątkę przywiezioną przez o. Zachariasza kawę z Burundi.

W sobotę 26 maja 2018 r. O. Zachariasz wziął udział w Dniu Prowincji, który w tym roku miał miejsce w Sanktuarium Maryjno-Pasyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej k/Krakowa. Przybyło około 70 ojców i braci z klasztorów Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, by razem celebrować Eucharystię, pomodlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz przejść Dróżki Męki Pańskiej i Matki Bożej. Oczywiście nie zabrakło także wątków typowo rekreacyjnych jak wspólne rozmowy oraz grill. Po południu odwiedził Dom św. Jana Pawła II w Wadowicach, Bazylikę i kaplicę M.B. Nieustającej Pomocy, Sanktuarium św. Józefa i celę św. Rafała Kalinowskiego na Górce oraz spotkał się w klasztorze karmelitów bosych z misjonarzem pierwszej grupy misyjnej o. Klaudiuszem Spyrką.

W niedzielę 27 maja  odwiedził Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, zwiedził Muzeum czerneńskie i misyjne oraz Dom Pielgrzyma. O godz. 13.00 współkoncelebrował Mszę św. pod przewodnictwem o. Prowincjała i o. Przeora z Czernej w oprawie muzycznej chórów pieśni maryjnych i patriotycznych oraz orkiestr dętych.

 

Po obiedzie spotkał się z nowicjuszami a wieczorem ze studentami teologii w Krakowie.

W poniedziałek 28 maja udał się z wizytą do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie aby osobiście podziękować za dotychczas udzielaną naszym misjom pomoc finansową:

ks. Bp Jerzemu Mazurowi,

ks. dr Kazimierzowi Szymczysze Sekretarzowi Komisji misyjnej Episkopatu Polski,

ks. prał dr Zbigniewowi Sobolewskiemu przewodniczącemu Dzieł Pomocy “Ad gentes”

oraz ks. Jerzemu Kraśnickiemu dyrektorowi MIVA Polska.

Zwiedził Centrum Formacji Misyjnej a następnego dnia o godz. 9. 00 uczestniczył we Mszy św. koncelebrowanej na zakończenie roku formacji misyjnej pod przewodnictwem ks. bpa Jerzego Mazura.

 

 

Po południu spotkał się z misjonarzem a obecnie Prowincjałem warszawskim o. Janem Malickim oraz P. Lilią Danilecką z wydawnictwa PROMIC w Warszawie.

W drodze powrotnej do Krakowa nawiedził Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i wziął udział w Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00.

 

 

We środę rano 30 maja odwiedził Biuro Misyjne spotykając się z P. Mariolą Michaldo, o. Janem Ewangelistą Sekretarzem misji oraz naszym misjonarzem pierwszej grupy misyjnej o. Sylwanem Zielińskim. Powrócił do Rymu we środę w godzinach popołudniowych.

Tłumaczem i przewodnikiem podczas wizyty o. Zachariasza był o. Łukasz Kasperek, któremu pragniemy z całego serca podziękować za podjęty trud i poświecenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej roboczej wizyty Wikariusza Regionalnego.

[Osobiste refleksje o. Zachariasza z wizyty w Polsce ukażą się wkrótce na naszej stronie misyjnej misjekarmel.pl]