Opłatek misyjny…

W sobotę 18 stycznia 2020 roku, w gronie Przyjaciół Misji mieliśmy jak co roku okazję przełamać się opłatkiem. Misyjne spotkanie opłatkowe rozpoczęła Msza Święta w kościele Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18 pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Tadeusza Florka. Po wspólnej modlitwie w kościele przenieśliśmy się do sali Karmelitańskiego Instytutu Duchowości. Przy wejściu piękną kolędą przywitała nas KAPELA TUROBIŃSKA z Turobina (woj. lubelskie), która towarzyszyła nam przez całe spotkanie. Po wspólnej modlitwie i poświęceniu opłatków, zgodnie z tradycją, w rodzinnej atmosferze przełamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Następnie wspólnie z kapelą śpiewaliśmy i słuchaliśmy kolęd. W przerwach była okazja do wspólnej agapy i rozmów. Podczas spotkania o. Jan Ewangelista szczegółowo podsumował działalność Misjonarzy na przestrzeni ubiegłego roku oraz opowiedział o projektach misyjnych i potrzebach ludzi w Burundi i Rwandzie. Spotkanie było też dobrą okazją aby po prostu porozmawiać z misjonarzem o. Sylwanem Zielińskim i przyjaciółmi misji, którzy przybyli z różnych części Polski. Przy okazji spotkania, odbył się również kiermasz misyjno-świąteczny.
pozdrawiam
Tomasz Baryło