PEŁNY PATRONAT MISYJNY

PEŁNY PATRONAT MISYJNY

Jezus Chrystus nakazał swoim uczniom: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Bożą wszelkiemu stworzeniu” (por. Mk 16,15). To dzieło misyjne podejmują uczniowie Jezusa w każdym pokoleniu. W każdej epoce Jezus wybiera i posyła na głoszenie Ewangelii MISJONARZY, WYBIERA tych których chce! Ojcowie Karmelici Bosi z Prowincji krakowskiej kontynuują rozpoczętą przez Apostołów misję w samym sercu Afryki, w Burundi i Rwandzie już od 45 lat. Pracują we wspólnotach już uformowanych oraz idą tam gdzie Jezus jeszcze nie jest znany i kochany. W wielu wypadkach są tam pierwszymi zwiastunami Dobrej Nowiny. Bardzo często w samotności, wśród najbiedniejszych z biednych, ludzi o innej kulturze i religii, z dala od najbliższych i przyjaciół – trwają wiernie głosząc słowem i życiem Jezusa Chrystusa. Po ukończonym trudzie misyjnym jedni przechodzą do wieczności, by dalej kontynuować współpracę z Bogiem w dziele zbawienia dusz, inni powracają do Polski i pracują dalej w wyznaczonym przez przełożonych klasztorze a jeszcze inni podejmują trud misyjny w innych krajach, w innym powołaniu lub stanie. Patronatem misyjnym otaczamy każdego z nich: tych którzy zmarli, tych którzy pracują nadal na misjach w Burundi i Rwandzie i tych którzy przez jakiś czas pracowali na misjach.

PATRONAT NAD MISJONARZAMI KTÓRZY JUŻ POWRÓCILI DO OJCZYZNY NIEBIESKIEJ

W pierwszej grupie założycielskiej, naszych misji Karmelitów Bosych w Burundi było 11 Karmelitów Bosych. Dziewięciu Ojców i dwóch Braci:  o. Leonard Kowalówka, o. Sylwan Zieliński, o. Jan Kanty Stasiński, o. Edmund Wrzesiński,  o. Teofil Kapusta, o. Kamil Ratajczak, o. Kasjan Dezor, o. Eliasz Trybała, o. Klaudiusz Spyrka, br. Marceli Ślusarczyk i br. Sylwester Szypowski.

Z tej pierwszej grupy misyjnej odeszli już do Boga: o. Leonard Kowalówka, o. Kasjan Dezor, br. Marceli Szlosarczyk i o. Teofil Kapusta. Dołączamy do nich także ks. Jana Wołka który jako ksiądz diecezjalny, otrzymał pozwolenie od ks. Bp Karola Wojtyły, wstąpił do naszego Zakonu i wyjechał na misje w 1974r. Powrócił jednak do Polski w roku 1980, został inkardynowany do diecezji krakowskiej, pracował jako kapłan diecezjalny przez jakiś czas w kraju a następnie aż do śmierci w roku 1991, na Ukrainie.

Patronat misyjny nad nimi wyraża się w ofiarowaniu za ich duszę poniższej modlitwy, Mszy św. o zbawienie ich duszy a także ofiarowanie codziennych trudów, cierpień i czynów miłosierdzia za ich dusze.

 1. o. Leonard Kowalówka (+zmarł 17 lutego 1990 roku w klasztorze poznańskim, przeżył 77 lat życia,  58 w zakonie karmelitańskim a 51 lat w kapłaństwie),
 2. o. Kasjan Dezor ( +zmarł w Poznaniu 14 czerwca 2013 roku, w 81 roku życia, w 62 roku życia zakonnego, w 53 roku kapłaństwa),
 3. br. Marceli Szlosarczyk (+zmarł 14 lipca 1996r w Krakowie, urodził się 8.XI.1936 r. w Brzączowicach k. Myślenic. Pierwsze śluby w Zakonie Karmelitów Bosych złożył 4 maja 1959 r. Profesję wieczystą złożył 6 maja 1962 r. w Poznaniu)
 4. o. Teofil Kapusta (+ zmarł 29 czerwca 2015 r., w Wadowicach, ukończył 83 rok życia, przeżył 64 lata w  Zakonie Karmelitów Bosych a 57 w kapłaństwie).
 5. Ks. Jan Wołek (wyjechała na misje do Burundi w 1974r., + zmarł na Ukrainie 1991)

MODLITWA ZA ZMARŁYCH OJCÓW I BRACI MISJONARZY

Psalm 130

Z głębokości wołam do ciebie Panie,

Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho

na głos mego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu,

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,

dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka,

niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,

u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela

ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Panie, niech nie będą zawstydzeni na wieki

Ci, którzy w Tobie pokładają nadzieję

Okaż im Panie Twoje miłosierdzie

I daj im Twoje zbawienie.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj swoim zmarłym sługom, misjonarzom – O. Leonardowi, o. Teofilowi, o. Kasjanowi, br. Marcelemu Karmelitom Bosym oraz ks. Janowi Wołkowi, którzy oddali swoje życie, realizując nakaz Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, wszystkich Aniołów i Świętych Twoich, dopuścił naszych zmarłych Braci i Siostry, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Modlitwy do Matki Bożej za dusze w czyśćcu cierpiące

Najświętsza Panno Maryjo, Gwiazdo Morza, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach miłości czyśćcowej. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż odeszły z tego świata w stanie Jego łaski, tęsknią za oglądaniem Jego oblicza i nie mogą same siebie oczyścić z wszelkich pozostałości po przebaczonych grzechach. Świętość Jego wymaga, aby całkowicie upodobniły się do Boga w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Okaż żeś jest im Matką, skoro przyjęłaś je za swoje dzieci. Bądź im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia swym potężnym wstawiennictwem i nie zwlekaj z ich wybawieniem. O łaskawa! O litościwa! O słodka Panno Maryjo. Amen.

PATRONAT NAD MISJONARZAMI AKTUALNIE PRACUJĄCYMI NA MISJACH

Obecnie pracuje na misjach w Burundi i Rwandzie 10 naszych misjonarzy Karmelitów Bosych z Polski. Są to:

 1. O. Eliasz Trybała karmelita bosy pracuje w Burundi, ur. 07.04.1942 r. święcenia kapłańskie 04.04.1971 r. wyjazd na misje 1971 r.
 2. O. Kamil Ratajczak karmelita bosy pracuje w Rwandzie ur. 30.10.1942 r. Święcenia kapłańskie 24.05.1969 r. wyjazd na misje 23.06.1971 r.
 3. O. Józef Trybała karmelita bosy pracuje w Rwandzie, ur. 07.04.1942 r. święcenia kapłańskie 21.06.1974 r. wyjazd na misje w 1974 r.
 4. O. Bartłomiej Kurzyniec  karmelita bosy pracuje w Rwandzie ur.01.08.950 r. święcenia kapłańskie 22.05.1976 r. wyjazd na misje 1976 r.
 5. O. Sylwester Potoczny karmelita bosy pracuje w Burundi, ur. 19.03.1958 r. święcenia kapłańskie 19.03.1984 r. wyjazd na misje w 1985 r.
 6. O. Zbigniew Nobis karmelita bosy  pracuje w Burundi ur. 02.07.1957 r. święcenia kapłańskie 01.06.1998 r. wyjazd na misje 1990 r.
 7. O. Fryderyk Jaworski  karmelita bosy pracuje w Burundi, ur. 09.05.1967 r.  święcenia kapłańskie 25.05.1993 r. wyjazd na misje 2003 r.
 8. O. Maciej Jaworski  karmelita bosy pracuje w Rwandzie, ur. 20.01.1973 r. święcenia kapłańskie 06.05.2000 r. wyjazd na misje w 2006 r.
 9. O. Paweł Urbańczyk karmelita bosy pracuje w Burundi, ur. 17.07.1974 r. święcenia kapłańskie 22.05.2000 r. wyjazd na misje w 2007 r.
 10. O. Paweł Porwit karmelita bosy pracuje w Rwandzie ur. 07.03.1982 r. święcenia kapłańskie 17.05.2008 r. wyjazd na misje 2015 r.

PATRONAT MISYJNY wobec jednego z tych misjonarzy to konkretna forma uczestnictwa w jego misji oraz pomoc w jego misyjnym trudzie. Dzięki PATRONATOWI okazujemy naszą życzliwość misjonarzowi oraz współodpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła. PATRONAT MISYJNY nad jednym z naszych misjonarzy jest czynem miłosierdzia i pokuty. PATRON rozciąga nad nim duchową opiekę poprzez codzienną modlitwę, częstą Komunię św., ofiarowanie cierpień i krzyży dnia codziennego w jego intencjach. Ten kto podejmuje PATRONAT toczy duchową walkę o łaskę Bożą w duszach ludzkich razem ze swoim misjonarzem. PATRON rozciąga nad misjonarzem także opiekę materialną. Wspiera jego misyjne inicjatywy materialnie, stosownie do swoich możliwości finansowych. Wsparcie na rzecz konkretnego misjonarza można przesłać jednorazowo lub w inny dogodny sposób (miesięcznie, kwartalnie lub raz w roku). Im więcej dany misjonarz ma Patronów tym ciężary misyjne są dla niego lżejsze do uniesienia. Wypełnioną DEKLARACJĘ PATRONATU MISYJNEGO należy odesłać na adres Biura Misyjnego. Wszelkie informacje dotyczące wybranego misjonarza będzie można otrzymać w Biurze Misyjnym. Dane osobowe tych którzy podejmują PATRONAT, nie są i nie będą nigdy udostępniane przez Biuro misyjne komukolwiek innemu.

PATRONAT MISYJNY TO:

Dzielić się wiarą w Jezusa Chrystusa z każdym kogo Bóg postawi na naszej drodze. Dzielić się słowem, czynem, modlitwą i ofiarą swego życia.
Interesować się działalnością misyjną Kościoła i wybranego misjonarza z Zakonu Karmelitów Bosych.
Codziennie pamiętać o swoim misjonarzu w modlitwie, jak również ofiarować w jego intencji czyny miłosierdzia, dobroci i życzliwości względem bliźnich.
Ofiarować w intencji misjonarza i jego pracy apostolskiej własne cierpienie związane z chorobą, czy innymi trudnymi przeżyciami.
Szerzyć zainteresowanie misjami w swoim otoczeniu także przez prenumeratę i rozprowadzanie biuletynu misyjnego „Amahoro” (zamówienia w Biurze Misyjnym), prosić inne osoby o modlitwę w intencji misji i nowych powołań misyjnych.
Zachęcać bliźnich do czynnego uczestnictwa w patronacie misyjnym.
W miarę możliwości pomagać finansowo wybranemu misjonarzowi w jego pracy apostolskiej, przesyłając ofiary na konto naszego Biura Misyjnego.

Modlitwa w intencji misjonarza

Panie Jezu Chryste, wejrzyj na swego misjonarza (N.), który wszystko opuścił i poszedł za Tobą, aby głosić Ewangelię Bożą wszelkiemu stworzeniu. Prowadź i podtrzymuj go na duchu, oświecaj w przeciwnościach, broń w niebezpieczeństwach, wspieraj w słabościach, pocieszaj w smutku i niedoli. Spraw, by przyjął Twój Krzyż i by on stał się dla niego przewodnikiem na apostolskich drogach, pomocą w każdym niebezpieczeństwie, pociechą w życiu i przy śmierci. Niech z wiernym ludem wysławia Ciebie, a w końcu dojdzie do wiecznej ojczyzny zbawionych, gdzie Ty z Ojcem, w jedności Ducha Świętego, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

DEKLARACJA PATRONATU MISYJNEGO

Zdając sobie sprawę z wielkich potrzeb dzieła misyjnego, pragnę dołączyć do grona osób które w szczególny sposób chcą wspierać polskich misjonarzy Karmelitów Bosych w Burundi i Rwanda. Postanawiam codziennie ofiarować w intencji wybranego przeze mnie misjonarza MODLITWĘ PATRONATU MISYJNEGO, często przyjmować Komunię św. w intencji jego oraz ludzi do których został posłany a także gorąco prosić Boga o łaskę nowych i dobrych powołań misyjnych. Zobowiązuję się także do pomocy materialnej wybranemu misjonarzowi Karmelicie Bosemu i w miarę moich możliwości będę przesyłać, dobrowolną ofiarę przeznaczoną na wsparcie prowadzonego przez niego apostolstwa misyjnego :

Misjonarz którego wybrałem (łam) to:…………………………………………………………………………..

(podaj imię i nazwisko misjonarza)

Oto moje dane:

Imię i Nazwisko……………………………..

Ulica ……………………………… nr. domu/mieszkania………………………

Miejscowość…………………………………….. kod pocztowy ………………………

Poczta……………………… nt. tel……………………………..

e-mail………………………………

dnia………………….2…….. r.                     podpis Patrona ……………………………………

Proszę wypełnić formularz czytelnie i wysłać na poniższy adres Biura Misyjnego:

Biuro Misyjne Karmelitów Bosych

ul. Rakowicka 18

31-510 Kraków

PATRONAT WOBEC OJCÓW I BRACI KTÓRZY PRZEZ JAKIŚ CZAS PRACOWALI NA MISJACH

Od początku istnienia naszych misji w Burundi i Rwandzie (1971r), krócej lub dłużej pracowało wielu Ojców i Braci Karmelitów Bosych z Polski. Po zakończeniu misyjnego etapu w Afryce, powrócili do Polski i aktualnie pracują w którymś z naszych klasztorów prowincji warszawskiej lub krakowskiej, chyba że ich losy potoczyły się inaczej. Są wśród nich ci którzy pracują duszpastersko także w innych państwach (USA, Ukraina, Francja itd.). Do grupy misjonarzy którzy przez jakiś czas pracowali na misjach należą:

 1. O. Edmund Wrzesiński (wyjazd na misje 1971 r., obecnie pracuje w Warszawie)
 2. o. Klaudiusz Spyrka (wyjazd na misje 1971r., obecnie pracuje w Munster, USA)
 3. o. Sylwan Zieliński (wyjazd na misje 1971r., obecnie pracuje w Krakowie)
 4. o. Jan Kanty Stasiński (wyjazd na misje 1971r., obecnie pracuje w Poznaniu)
 5. br. Sylwester Szypowski (wyjazd na misje 1971, po powrocie do Polski po kilku latach opuścił Zakon, dalsze jego losy są nam nieznane)
 6. o. Nazariusz Kwiatkowski (wyjazd na misje 1976, obecnie pracuje jako kapłan diecezjalny w Szwajcarii)
 7. o. Emilian Bojko (wyjazd na misje 1981, obecnie pracuje w Argentynie)
 8. br. Ryszard Żak (wyjazd na misje 1981, obecnie pracuje w Kluszkowcach)
 9. o. Marcin Sałaciak (wyjazd na misje 1983, obecnie pracuje w Krakowie, obecnie ciężko chory)
 10. o. Julian Ilwicki (wyjazd na misje 1985, obecnie pracuje jako kapłan diecezjalny we Francji)
 11. o. Damian Fedor (wyjazd na misje 1987, obecnie pracuje jako kapłan diecezjalny we Francji)
 12. o. Marek Gromotko (wyjazd na misje 1990, obecnie pracuje na Ukrainie)
 13. o. Jan Malicki (wyjazd na misje 1992, obecnie pracuje w Warszawie, Prowincjał warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych)
 14. o. Jan Ewangelista (wyjazd na misje 2001, obecnie pracuje w Krakowie)
 15. o. Paweł Bęben (wyjazd na misje 2005, obecnie pracuje w Niemczech)
 16. Br. Bogdan Król (wyjazd na misje 2005, obecnie przebywa na eksklaustracji)
 17. o. Tomasz Gajewski (wyjazd na misje 2007, obecnie pracuje w Lublinie)

Patronat misyjny nad nimi wyraża się w ofiarowaniu za ich dusze poniższej modlitwy, zamawianiu Mszy św. o potrzebne łaski na ich drodze powołania i opiekę Matki Bożej, a także ofiarowanie codziennych trudów, cierpień i czynów miłosierdzia na uproszenie dla nich łaski Bożej.

Modlitwa za misjonarzy którzy przez jakiś czas pracowali na misjach w Burundi i Rwanda

O Maryjo, Królowo Apostołów i kapłanów, otocz płaszczem swojej opieki Ojca (Brata) …… , broń go od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała oraz ratuj go od zasadzek szatańskich. Przytul go do Twego Serca i okaż mu się Matką, zwłaszcza wtedy gdy upada, chwieje się pod ciężarem utrapień i duchowych rozterek. Wspomóż go, by i on okazał się dla Ciebie godnym i dobrym synem. Wybawiaj go od ludzi przewrotnych i złych, którym brak wiary! Uproś mu taką moc Ducha Świętego aby pociągał wielu do miłości Jezusa Chrystusa, sam miłując Go ponad wszystko i we wszystkich. Niepokalana Dziewico, spraw, by z czystym i pokornym sercem przystępował do Najświętszej Eucharystii, by składał siebie Bogu w ofierze, w zjednoczeniu z Tobą i Twoim Boskim Synem. Błogosław jego dłonie kapłańskie, które dotykają Ciała Pańskiego by czyniły tylko dobro! Błogosław jego usta kapłańskie, by mówiły tylko słowa dobre i szlachetne, boże i życiodajne! Módl się za nim teraz a zwłaszcza w godzinę jego śmierci by wiara jego nie ustała, miłość do Jezusa płonęła a nadzieja nie zgasła; by w modlitwie był wytrwały, w ucisku cierpliwy a w godzinie śmierci ufny w Boże miłosierdzie. Z Synem Twoim go pojednaj! Synowi Twojemu go polecaj! Synowi Twojemu go oddawaj! O Łaskawa! O Litościwa! O słodka Panno Maryjo! Amen