Słowo ks. bp Jana Piotrowskiego na Dzień Objawienia Pańskiego

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2022r.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

  1. Misterium uroczystości Objawienia Pańskiego

W dzisiejszej uroczystości Chrystus objawia się jako „centrum wszechświata i historii” (Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”), jako potężny „magnes” pociągający do siebie wszystkie narody. W Nim bowiem „ukryte są [duchowe] skarby” (Kol 3,2), których ludzkość poszukuje od zawsze. Biblia nazywa je „mądrością i wiedzą” (Kol 3,2), „łaską i prawdą” (J 1,14), czy też „światłem oświecającym każdego człowieka” (J 1,9). W nowonarodzonym Chrystusie spełniają się zapowiedzi proroków wieszczących, że w czasach ostatecznych cały rodzaj ludzki podąży do Jeruzalem, aby doświadczyć zbawienia i ogłosić chwałę jedynego Pana (pierwsze czytanie). Mędrcy obecni przy żłóbku reprezentują powrót całego świata do Boga.

Ta historia zbawienia trwa nadal. Dzisiaj to Kościół jest nowym Jeruzalem, do którego podążają wszystkie narody. To Kościół promienieje światłem obecnego w Nim Chrystusa i chwałą Boga. Dzisiaj świętujemy ponieważ nam dano już to, czego szuka cały świat. Jednocześnie jesteśmy wezwani, aby dzielić się z innymi odkupieńczą obecnością Boga. Naśladujemy więc Maryję, która ukazując Chrystusa Mędrcom symbolicznie „głosi” Go całemu światu. W tej ewangelicznej scenie Maryja jawi się jako wzór ewangelizującego Kościoła. Dlatego właśnie dziś przeżywamy Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.

  1. Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

Dzień ten obchodzimy pod hasłem: „Z Wieczernika aż na krańce świata”. Nasza troska o misje polega najpierw na tym, że sami zgadzamy zostać zjednoczonymi przez Pana. Na Eucharystii stajemy się wspólnotą „jednego ducha i jednego serca” (Dz 4,32). Wewnętrznie pojednani jesteśmy świadkami i głosicielami Ewangelii, aż po krańce ziemi.

Eucharystia jest źródłem pociechy i zadatkiem ostatecznego zwycięstwa człowieka walczącego ze złem i grzechem; jest ona «chlebem życia» pokrzepiającym tych, którzy z kolei stają się «chlebem łamanym» dla braci i sióstr na terytoriach misyjnych, niekiedy płacąc nawet męczeństwem za wierność Ewangelii. Ten bowiem, kto spotyka Chrystusa w Eucharystii, nie może nie głosić swym życiem miłosiernej miłości Odkupiciela. Dlatego na zakończenie każdej Mszy Świętej celebrans posyła zgromadzonych słowami: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Stajemy się wtedy „misjonarzami Eucharystii” posłanymi, aby dzielić się wielkim Darem, który sami otrzymaliśmy. Ów związek Eucharystii z działalnością misyjną Jan Paweł II wyraził następująco: „Uczestnicząc w Ofierze Eucharystycznej pojmujemy głębiej powszechność odkupienia i wynikającą z tego pilną misję Kościoła” (Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004).

Nasza odpowiedzialność za misje to także wspomaganie tych, którzy niosą orędzie Chrystusa aż po krańce świata. Wraz z całym Kościołem modlimy się także za ludy i narody, które jeszcze nie słyszały o Chrystusie i nie poznały Ewangelii. Cieszy nas, że 1800 misjonarzy i misjonarek z Polski posługuje w 99 krajach misyjnych. Są obecni w dalekiej Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, a nawet Oceanii i na zimnej Alasce. Misjonarze nie tylko zajmują się głoszeniem Ewangelii i formowaniem wspólnot wiary, ale także pełnią dzieła miłości miłosiernej. Udręczonym ubóstwem i chorobami społecznościom lokalnym niosą nadzieję i pociechę swą bezinteresowną pomocą. By mogli pomagać, potrzebują naszego wsparcia finansowego i materialnego. Wszyscy możemy pomagać misjom, nie tylko dzisiaj, gdy zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski zbierane są we wszystkich parafiach ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Z ofiar zebranych dzisiaj utrzymywane jest także Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące przyszłych misjonarzy do posłania misyjnego. W tym roku przygotowuje się 13 osób: 9 z nich to kapłani diecezjalni, 1 kapłan zakonny i 3 siostry zakonne.

O tym, że wszyscy odpowiadamy za misje przypomną na mam w tym roku jubileusze, którym będą patronowały Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Obchodzić będziemy: 400-lecie Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, 200-lecie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, 100-lecie Papieskiego Dzieła Misyjnego, 150-tą rocznicę urodzin założyciela Papieskiej Unii Misyjnej bł. Pawła Manny oraz beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot (czyt. Żariko), która odbędzie się w Lyonie 22 maja 2022 r. To z jej pomysłów zrodziły się Papieskie Dzieła Misyjne oraz Koła Żywego Różańca. Stworzyła ogólnoświatowy system globalnego wsparcia modlitewnego i materialnego misjom i dziełom miłosierdzia na terenach pierwszej ewangelizacji. Już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania, które wzmocni nasze misyjne powołanie.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest też patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Tego dnia w Polsce i na całym świecie dzieci należące do Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego łączą się w modlitwie. Przebrane w stroje symbolizujące 5 kontynentów stają się kolędnikami misyjnymi, a zebrane w czasie kolędowania ofiary przekazują swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. Dla nas jest to okazja, by przekazać dar serca Chrystusowi w ubogich dzieciach. W tym roku kolędnicy będą pomagać swoim rówieśnikom w Azji Środkowej (Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie).

  1. Mędrcy nauczycielami wiary

W dniu dzisiejszym jesteśmy również zapraszani, by przyłączyć się do Orszaku Trzech Króli organizowanego w wielu miastach naszej Ojczyzny. Zapewne, ze względu na pandemię, będzie się on odbywał w okrojonej formie. Orszak tworzą zwyczajni ludzie, którzy z entuzjazmem i radością chcą wspólnie z rodzinami oraz przyjaciółmi świętować narodziny Chrystusa. Niech udział w Orszaku uświadomi nam jeszcze dobitniej drogę wiary Trzech Mędrców. Przebyli oni duchową wędrówkę, którą Ewangelia oddaje wieloma terminami: „przybyli”, „pytali”, „ujrzeli”, „ruszyli w drogę”, „bardzo się uradowali”, „weszli”, „zobaczyli”, „upadli na twarz”, „oddali pokłon”, „ofiarowali Mu dary”, „otrzymali nakaz”, „inną drogą wrócili do swojej ojczyzny”. Niech przykład Mędrców nauczy nas zatem odwagi, pokory i wytrwałości w poszukiwaniu Boga. Niech zwróci nasze oczy na tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. Niech zainspiruje nas do duchowego i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek.

W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy wkrótce wyruszą na misyjne szlaki, składam serdeczne podziękowanie za Waszą modlitwę i ofiarność, za troskę o misje w świecie. Niech Chrystus, który objawił się narodom pogańskim, dzięki posłudze misyjnej Kościoła dotrze do serc i umysłów tych wszystkich, którzy Go jeszcze nie znają. Niech napełnia swym błogosławieństwem i radością Was wszystkich, abyście posłani jako „misjonarze Eucharystii” do wszystkich środowisk i to aż na krańce świata, mogli dzielić się tym wielkim darem wiary w Jezusa Eucharystycznego  i otrzymali od Niego potrzebne łaski.

Z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

                                Bp Jan Piotrowski   

     Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji  

Warszawa, 22 listopada 2021 r.