Spotkanie Młodzieży Karmelitańskiej w Czernej podczas ŚDM

Światowe Spotkanie Młodzieży Karmelitańskiej pod przewodnictwem o. Saverio Cannistra, przełożonego generalnego Zakonu Karmelitów Bosych, z udziałem ponad 700 uczestników ŚDM z duszpasterstw naszego zakonu z kilkunastu państw (m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Słowacja, Chorwacja, Hiszpania, Ekwador, Urugwaj, Peru, Kolumbia, Burundi, Rwanda, USA i Polska) odbyło się 27 lipca, w ogrodach klasztoru w Czernej. Mszy św. w asyście biskupa Bonawentury Nahimana z Burundi, obu prowincjałów polskich o. Tadeusza Florka OCD i o. Jana Malickiego OCD, kilkudziesięciu kapłanów karmelitańskich (w tym o. Bartłomieja Kurzyńca – misjonarza oraz o. Celestyna Muhire z Rwandy) przewodniczył O. Generał. W homilii przypomniał karmelitańskie rozumienie miłosierdzia Bożego, podkreślił, że nie tyle my szukamy Boga, ale to Bóg nas szuka i pragnie zatrzymać się i zamieszkać w naszym często nieuporządkowanym czy nieprzygotowanym domu, jak u Zacheusza. Potrzeba szczególnej łaski, aby zrozumieć miłosierdzie Boga: łaski, która schodzi w głąb i rani serce, tak jak doświadczyła tego św. Teresa od Jezusa, pisząc: „prędzej ja zmęczę się obrażaniem Boga, niż On ustanie w przebaczaniu mi”. Homilia została przygotowana w kilku językach i wydrukowana wraz z liturgią łacińską Mszy św., jak i wielojęzycznym śpiewnikiem, w specjalnie przygotowanej broszurze.

Przez to spotkanie została także przybliżona postać św. Rafała Kalinowskiego, karmelity bosego, który jest wspaniałym wzorem oddania Bogu. Spotkanie to pozwoliło bliżej wzajemnie poznać siebie, ludzi młodych, żyjących duchowością karmelitańską. Stronę muzyczną zapewnili zespół Twoje Niebo, pod kierunkiem o. Mariusza Wójtowicza OCD, i Ewa Uryga. Nie zabrakło wolontariuszy, przyjaciół i sponsorów. Poprzez Eucharystię, adorację, modlitwę, spowiedź, wspólne radosne śpiewy, zwiedzanie sanktuarium, klasztoru i multimedialnego muzeum, poprzez wspólne posiłki, prezentację grup, koncert i grę terenową młodzież przygotowywała się na spotkanie ŚDM.

WT