Wakacyjne spotkanie misjonarzy 19-22.06.2023

Po raz 30 – ty misjonarze będący na odpoczynku w Polsce, przybyli do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, aby „wspólnie się modlić, dzielić doświadczeniami ze swej pracy misyjnej oraz przeżyć misyjną jedność”. Otwierając zjazd 19 czerwca o. Kazimierz Szymczycha SVD w słowie powitania wyraził wielką radość i wdzięczność tym wszystkim misjonarkom i misjonarzom, którzy postanowili cząstkę swego czasu spędzić na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego oraz dzielenie się doświadczeniami z innymi.

Tegoroczne wakacyjne spotkanie misjonarzy (19-22 czerwca 2023), zgromadziło w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (ul. Byszewska 1) 58 misjonarzy z 21 krajów: Zambia, Kamerun, Namibia, RPA, Kenia, Czad, Burundi, Madagaskar, Sudan Południowy, Ekwador, Paragwaj, Jamajka, Kanada, Kuba, Togo, Tanzania, Brazylia, Papua Nowa Gwinea, Angola, Argentyna, Demokratyczna Republika Konga.

Zaproszono na to spotkanie 32 prelegentów, wśród których byli ks. prof. Robert Skrzypczak, o. prof. Tomasz Szyszka SVD (wykładowca misjologii na UKSW), ks. Tomasz Koprianiuk (dyrektor krajowego biura organizacyjnego światowych dni młodzieży w Lizbonie 2023), ks. dr Leszek Gęsiak (rzecznik prasowy konferencji Episkopatu Polski), ks. Wojciech Stasiewicz (dyrektor Caritas Charków Ukraina), o. Andrzej Danielewicz SVD (Sekretarz ds. misji przy KWPZM w Polsce), ks. dr Maciej Będziński (dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych), ks. Eugeniusz Szyszka (Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej), ks. prał. Dr Zbigniew Sobolewski (Dyrektor Ad Gentes), ks. mgr. Lic. Jerzy Kraśnicki (Dyrektor MIVA Polska), P. Justyna – Palczewska (Prezes Fundacji Redemptoris Missio) oraz wolontariuszki z Poznania, P. Wojciech Zięba (reprezentujący ruch wspierający projekty misyjne MAITRI), funkcjonariusze GROM-u.

Codzienne Msze święte koncelebrowane sprawowali kolejno: ks. bp Jan Piotrowski (przewodniczący komisji misyjnej Episkopatu Polski, ordynariusz diecezji kieleckiej), Ks. bp Romuald Kujawski (biskup senior diecezji Porto Nacional w Brazylii), ks. Grzegorz Suchodolski (biskup pomocniczy diecezji siedleckiej).

Nabożeństwa wieczorne, adoracje połączone z konferencją ascetyczną prowadził o. Stanisław Wojdak (ojciec duchowny misjonarzy tarnowskich).

Całość spotkań koordynował i animował ks. Kazimierz Szymczycha SVD (sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji).

W pierwszym dniu zjazdu misjonarzy (20 czerwca), podczas mszy św., jej główny celebrans ks. bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, powiedział: „Moi drodzy, siostry i bracia, dziś zgromadzeni na Mszy świętej reprezentujecie te wszystkie kontynenty, gdzie towarzyszycie Kościołowi w jego różnych sytuacjach kulturowych, cywilizacyjnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Bez trudu dostrzegacie, że rządzą tam równe plany, poczynając od pierwszego przymierza, gdzie obowiązywało oko za oko, ząb za ząb, a więc wciąż potrzebne są wysiłki misyjne, aby wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boże, jak woła Psalmista. Obecnie w tym niekończącym się trudzie misyjnym ma udział około 1743 polskich misjonarek i misjonarzy (w roku 2020 pracowało na misjach 1883 misjonarzy). Ale odważę się powiedzieć, że trzeba to pomnożyć przez dwa, bowiem tyle samo naszych sióstr i braci trudzi się w Dziele Nowej Ewangelizacji i reewangelizacji na Wschodzie i Zachodzie. Czas, który ofiarowujecie Kościołowi, który z natury swej jest misyjny, staje się czasem kairos, czasem nawrócenia. W Waszych osobach można dostrzec Jezusa, który rozmawia z Samarytanką o porze tak trudnej, jakim był zenit dnia, kiedy przyszła po wodę do studni. Ojciec Święty uczy, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Natomiast, świat biega na prawo i lewo, aby zagospodarować jak najwięcej przestrzeni, żeby człowiek był znany, żeby o nim mówiono. Co z tego wynika? Niewiele. Często rozczarowanie, samotność, brak akceptacji. A Jezus nieustannie nam mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”. Moi Drodzy, stąd też rodzi się piękno jubileuszu, który ma swoje korzenie biblijne. Warto zauważyć, że Rok Jubileuszowy to czas łaski. „Będziecie święcić pięćdziesiąty rok. To będzie dla was jubileusz; to będzie dla was czas święty”. Ten czas łaski i wdzięczności Bogu przenosimy zwyczajowo na mniejsze jubileusze, rocznice święceń, lat posługi misyjnej oraz inne, wpisane w ducha czy dzieła misyjne Kościoła. Z wielkim szacunkiem chylę głowę przed Wami, drogie siostry i bracia kapłani za to, że tak ofiarnie mogliście zagospodarować dany Wam dar czasu przez Boga. Niech nasza modlitwa i modlitwa całej naszej misjonarskiej wspólnoty tu obecnej, będzie duchowym bukietem wdzięczności, który razem z Wami, Drodzy Jubilaci, składamy Panu Bogu na chwałę. Niech Maryja, Matka Kościoła i Gwiazda Nowej Ewangelizacji, a także święci patronowie misji: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bł. Maria Teresa Ledóchowska, św. Franciszek Ksawery, święci Cyryl i Metody oraz nasi błogosławieni męczennicy Zbigniew i Michał, misjonarze z Peru, wypraszają Wam obfitość Bożych łask oraz wdzięczność tych, do których zostaliście posłani i wśród których jesteście na co dzień”.

22 maja 2023 r., w rocznicę beatyfikacji Pauliny Jaricot, w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie zgromadzili się członkowie Krajowej Rady Misyjnej. Rada wznowiła swą działalność po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Rozpoczynając obrady bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Misyjnej i Krajowej Rady zwrócił uwagę na historię miejsca, w którym się toczyły obrazy. Przypomniał również cele i zadania, dla jakich Krajowa Rada Misyjna została utworzona. Mówił o ewolucji pomocy misjom ze strony Kościoła w Polsce. Wyraził radość ze współpracy różnych środowisk misyjnych z Papieskimi Dziełami Misyjnymi i Komisją Misyjną.

Bp Jan Piotrowski przypomniał również, że współpraca misyjna jest wyrazem dojrzałości Kościoła i wspólnot w nim istniejących. Jest wyrazem otwarcia się na misje w aspekcie teologicznym. Misje, powtórzył za Janem Paweł II, są sprawą wiary. Przewodniczący Krajowej Rady Misyjnej zacytował fragmenty instrukcji Cooperatio missionalis (nr 12) mówiące o celach i zadaniach współpracy misyjnej. Przede wszystkim chodzi o jedność w działaniu na rzecz misji różnych podmiotów kościelnych.

Ks. dr Paweł Rytel-Adrianik zapoznał uczestników spotkania z możliwością współpracy z papieską Agencją Fides. Zachęcił do przekazywania informacji o wydarzeniach ważnych dla środowiska misyjnego w Polsce.

Następnie glos zabrakli przedstawiciele Komisji Misyjnej. O. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji mówił o wydarzeniach z dwóch ostatnich lat. Dziękował za zaangażowanie w różne formy pomocy polskim misjonarzom. Przedstawił także statystyki misyjne i zachęcił do modlitwy za misje w perspektywie zmniejszającej się liczby misjonarek i misjonarzy z Polski.

Ks. Eugeniusz Szyszka krótko zaprezentował 40-letnią działalność Centrum Formacji Misyjnej i zapowiedział wydarzenia jubileuszowe, które będą miały miejsce w przyszłym roku.

Ks. Zbigniew Sobolewski wyraził radość z tego, że dzieło Pomocy „Ad Gentes” pracuje już na pełnych obrotach i wspiera finansowo dzieła misyjne. Zapowiedział nowe pozycje wydawnicze, takie jak Modlitewnik dla chorych, Mały Katechizm Misyjny i książkę „Z polskimi misjonarzami w świecie” dla dzieci.

Ks. Jerzy Kraśnicki mówił o działalności MIVA Polska i zachęcał do współpracy i zaangażowania w najbliższe akcje w Polsce. Dzięki nim misjonarze otrzymują środki transportu, niezbędne w ich posłudze misyjnej.

Następnie głos zabrała przedstawicielka Papieskich Dzieł Misyjnych omawiając działalność za miniony rok. O roli Żywego Różańca i Paulinie Jaricot mówił ks. Jacek Gancarek. Opowiedział w skrócie historię Żywego Różańca, jego misję i podejmowane dzieła. O. Andrzej Danilewicz i siostra Irena karczewska mówili o pracach Konsulty i Komisji Misyjnej przy Męskich i Żeńskich zgromadzeniach zakonnych.

Po obiedzie miało miejsce wystąpienie s. Gizeli Tatoj, poświęcone wolontariatowi misyjnemu oraz dyskusja podsumowująca spotkanie.

Ze wszystkimi tymi instytucjami współpracuje biuro misyjne karmelitów bosych. W Centrum Formacji Misyjnej przygotowują się do wyjazdu na misje karmelici bosi i karmelitanki Dzieciatka Jezus. Z funduszy Miva Polska zostały sfinansowane zakupy rowerów, motocykli i samochodów dla misji w Burundi i Rwandzie. Z funduszy Ad gentes zostało sfinansowane wiele projektów jakie zrealizowali nasi misjonarze w Afryce. Także z funduszy Papieskich Dzieł Misyjnych nasi misjonarze otrzymują część funduszy na czas leczenia i odpoczynku w Polsce. Wspierając misje katolickie w jakikolwiek sposób (a zwłaszcza przez składane ofiary w ciągu miesiąca misyjnego w październiku) wspieramy także misje karmelitańskie. Pamiętajmy o tym. Misje są wspólnym dziełem całego katolickiego Kościoła.

W imieniu misjonarzy oraz biura misyjnego w wakacyjnym spotkaniu misjonarzy wziął udział o. Jan Ewangelista Krawczyk a na zaproszenie ks. prof. Jarosława Rózańskiego uczestniczył także w krajowej radzie misyjnej.

Redakcja o. Jan Ewangelista Krawczyk

Więcej na: misje.pl