ZAPRASZAMY NA IV KONGRES MISYJNY DO WARSZAWY

1967_1

W tym roku pragniemy wraz ze wszystkimi naszymi misjonarzami odnowić i ożywić w sobie ducha misyjnego. Pragniemy to uczynić przez twórczy udział w IV Krajowym Kongresie Misyjnym w dniach 12-14 czerwca w Warszawie. Jego hasłem jest: RADOŚĆ EWANGELII ŹRÓDŁEM MISYJNEGO ZAPAŁU! Organizatorami są: Komisja misyjna Episkopatu Polski oraz Papieskie Dzieła Misyjne. Patronem Kongresu będzie największy misjonarz XXI wieku – św. Jan Paweł II. Celem Kongresu jest odzyskanie radości tkwiącej w wierze ewangelicznej, ożywienie jej i umocnienie. Wiara prawdziwa pobudza do podjęcia misyjnego trudu, ze względu na miłość Chrystusa, która nas przynagla!

Pragnę więc zaprosić Was wszystkich (dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny) do uczestnictwa w Kongresie misyjnym. Tych którzy nie mogą przybyć osobiście do Warszawy – do uczestnictwa w sposób duchowy. Tych którzy mogą i mają ku temu środki do zorganizowania pielgrzymki i przeżywania wraz z nami tych dni w Warszawie. Podajemy program Kongresu wraz z adresem miejsca spotkań dla łatwiejszego dotarcia.

Zapraszam Was – przybywajcie razem z nami do Warszawy!

o. Jan Ewangelista ocd

Prowincjalny Sekretarz misji

12 VI 2015 – KONFERENCJA NAUKOWA NA Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Dewajtis 5) ORAZ MSZA ŚW. W KATEDRZE WARSZAWSKO-PRASKIEJ (ul. Floriańska 3)

UKSW

Godz.  9.30 – Powitanie i wprowadzenie w tematykę obrad, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Godz. 10.00 – Aktualność misji „Ad Gentes”, kard. Fernando Filoni, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, Rzym

Godz. 10.50 – Odpowiedzialni za misje, abp Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski

Godz. 11.15 –  Animacja i współpraca misyjna, bp Jan Piotrowski, biskup kielecki

Godz. 11.45 – dyskusja

Godz. 12.30 –  obiad

Godz. 13.30 – 15.00 Panel dyskusyjny „Odnowić zapał misyjny”

 

– Grupa I:  Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce?, moderator ks. dr Franciszek Jabłoński, Gniezno

– Grupa II: Nowe spojrzenie na misje „ad Gentes”, moderator o. prof. dr hab. Jarosław Różański UKSW, Warszawa

– Grupa III: Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych, moderator o. dr Konrad Keler SVD

– Grupa IV: Rola i miejsce Papieskich Dzieł Misyjnych w posłudze misyjnej Kościoła w Polsce, moderator ks. prał. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM

– Grupa V: Problematyka misyjna w przygotowaniu do kapłaństwa. Czy w Seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy? moderator ks. mgr Stanisław Wojdak, WSD Tarnów

– Grupa VI: Osoby konsekrowane w służbie misjom, moderatorka s. Elżbieta Sołtysik SSPC

– Grupa VII: Misjonarze świeccy, rodzina, wolontariusze, moderatorka p. Barbara Uszko-Dudzińska

– Grupa VIII: Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej, moderator ks. mgr Jerzy Limanówka SAC, prezes Fundacji Salvatti

– Grupa IX: Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej katechizowanych. Co katecheta może uczynić dla animacji misyjnej? moderator p. Aneta Rayzacher- Majewska, Adiunkt w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy w UKSW, Warszawa

– Grupa X: Zaplecze finansowe i materialne misji, moderator ks. dr Krzysztof Czermak, Tarnów

Msza św. w katedrze św. Floriana

Godz. 18.00 – Msza św. w katedrze św. Floriana pod przewodnictwem abp Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce; homilia abp Wojciech Polak, Prymas Polski

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski z Częstochowy pod przewodnictwem bp Adama Szala, biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej

 

13 VI 2015 r. – DZIECIĘCA STACJA KONGRESOWA, WARSZAWA, „TORWAR” (Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a),

Godz. 10.00 – przywitanie i Msza św.

Godz. 11.00 – katecheza w formie spektaklu misyjnego

Godz. 12.00 – koncert zespołu z kraju misyjnego i świadectwa misjonarzy

Godz. 13.30 – różaniec i most internetowy z misjonarzami z krajów misyjnych

Godz. 14.00-15.00 – posiłek

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Adoracja eucharystyczna oraz spotkanie kard. Fernando Filoniego z dziećmi w czasie stacji kongresowej.

 

13 VI 2015 r. – .MŁODZIEŻOWA STACJA KONGRESOWA, BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO, WARSZAWA, UL. KAWĘCZYŃSKA 53,

10.00-10.15 –Bazylika na Kawęczyńskiej – zawiązanie wspólnoty

10.15-11.15 – Program ewangelizacyjny – Koncert Darka Malejonka

11.15-11.30 – Konferencja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ks. Adam Parszywka SDB

11.30-12.15 – Świadectwa Misjonarzy (fideidonum, misjonarz, misjonarka)

12.15-13.15 – Występ zespołów Misyjnych (1 lub 2 zespoły z Afryki lub Ameryki Południowej) – Wizyta kardynała Fernando Filoniego

13.15-14.15– Obiad

14.15–15.45 – Młodzi dla Misji (prowadzi ks. Maciej Makuła SDB + wolontariuszka)

15.45-16.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.00 – Przejazd na Plac Grzybowski

18.00 – Msza Święta na placu Grzybowskim (kościół Wszystkich Świętych)

19.30 – Procesja z Krzyżem ŚDM do Bazyliki Świętego Krzyża

20.00 – Po dojściu do Bazyliki  Świętego Krzyża  – „Wieczór Chwały”

21.00 – Apel Jasnogórski

 

13 VI 2015 r. – STACJA KONGRESOWA DOROSŁYCH, PLAC GRZYBOWSKI 3/5,  KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, WARSZAWA,

Godz. 8.30-10.00 – rejestracja uczestników

Godz. 10.00-10.30 – zawiązanie wspólnoty

Godz. 10.30-11.00 – Konferencja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Aktualność misji «ad gentes» w III tysiącleciu, O. Jan Jacek Stefanów SVD

Godz. 11.00-11.30 – świadectwa misjonarzy (3 x 10 min)

Godz. 11.30-12.00 – przerwa

Godz. 12.00-12.30 – „Misyjne mosty” – świadectwa misjonarzy przez internet (3 x 10 min)

Godz. 12.30-13.00 – Konferencja: Misje odnawiają Kościół. Odnówmy zapał misyjny, ks. dr Grzegorz Wita, wikariusz biskupi ds. misji, Katowice

Godz. 13.00-13.30 – 3 krótkie filmy misyjne

Godz. 13.30-15.00 – przerwa obiadowa

Godz. 15.00-15.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w różnych językach

Godz. 15.15-15.30 – Śpiewy misyjne

Godz. 15.30-16.30 – Wkład polskich misjonarzy w miejscowy Kościół i kultury oczami podróżnika

Godz. 16.30-17.00 – przerwa

Godz. 17.00-17.30 – Nabożeństwo misyjne z Litanią do Serca Jezusowego

Godz. 18.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Fernando Filoniego; homilię wygłosi kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Po Mszy Św. procesja z krzyżem i ikoną Światowych Dni Młodzieży do Bazyliki Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3. Następnie adoracja i Apel Jasnogórski.

 

14 VI 2015 r. – NIEDZIELA KONGRESOWA W ARCHIDIECEZJACH I DIECEZJACH,

Godz. 7.00 – Msza św. telewizyjna z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Jeża, biskupa tarnowskiego

Godz. 9.00 – Msza św. radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 3) pod przewodnictwem ks. bp Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Godz. 13.00 – Msza św. transmitowana przez „Telewizję Polonia” z archidiecezji poznańskiej pod przewodnictwem ks. abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i metropolitę poznańskiego

 We wszystkich archidiecezjach i diecezjach w Polsce Msza św. kongresowa pod przewodnictwem pasterzy archidiecezji i diecezji. W parafiach Msze św. kongresowe i festyny Misyjne.

Biskup Jerzy Mazur
Biskup Jerzy Mazur