Zaproszenie na opłatek misyjny – 19 stycznia 2019 r.

Opłatek Przyjaciół misji!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Przyjaciół Misji na coroczne spotkanie opłatkowe w dniu 19 stycznia 2019r.

Rozpoczniemy je kolędowaniem chóru z parafii bł. Anieli Salawy pod dyrekcją P. Andrzeja. Następnie Msza św. o godzinie 14.30 (w Krakowie, kościół Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18) pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Tadeusza Florka.

Po Mszy św. zapraszamy wszystkich na wigilijny opłatek misyjny (w sali Karmelitańskiego Instytutu Duchowości), podczas którego będziemy wspólnie kolędować, następnie pomodlimy się za misjonarzy a wreszcie nastąpią życzenia i tradycyjne łamanie się opłatkiem.

Jak zawsze przed kawiarenką kiermasz misyjno-świąteczny: książek misyjnych, pamiątek przywiezionych z Afryki, kawy i herbaty z Burundi i Rwanda. Wszelkie ofiary zostaną przeznaczone na Adopcję kleryka karmelitańskiego. 

Podczas misyjnego opłatka spodziewamy się odwiedzin naszych misjonarzy o. Sylwana Zielińskiego, o. Sylwestra Potocznego, o. Pawła Urbańczyka i br. Ryszarda Żaka. Być może odwiedzą nas bracia klerycy z Lublina br. Omer i Jan Chrzciciel.

Nie udało się nam wydrukować zapowiadanych wspomnień br. Ryszarda Żaka i Marcelego Szlósarczyka, postaramy się je wydać na Wielkanoc.

Zapraszamy wszystkich którzy misje kochają i pragną je wspierać, do wspólnej modlitwy i kolędowania!

O. Jan Ewangelista i Biuro Misyjne