ZBIERAMY LISTY NASZYCH MISJONARZY

1965_1

Mój poprzednik w posłudze Sekretarza ds. misji karmelitańskich – o. Bazyli Mosionek, podjął dzieło zbierania, porządkowania i archiwizowania listów naszych misjonarzy, zdjęć, filmów, klisz, kaset video i pamiątek misyjnych. Przygotował także sprzęt do przegrywania filmów o początkach naszych misji z taśm VHS na nośniki DVD. Zgrał na dysk przenośny ponad 5000 zdjęć i około 50 krótkich filmów o naszych misjach. Ocalałe kroniki domów misyjnych, wspomnienia misjonarzy, listów, opracowań i wszelkich wartościowych dla historii misji rzeczy zostały przekazane do Archiwum naszej Prowincji w Krakowie (ul. Glogera 5).  Kontynuując to dzieło, we współpracy z Archiwistą Prowincji O. Jerzym Zielińskim pragnę zebrać pozostałe listy pisane przez naszych misjonarzy do rodzin, do osób prywatnych, do Przyjaciół misji, Braci i Sióstr w Zakonie. Interesują nas w listach te fragmenty które opisują historię naszych placówek misyjnych, prace misjonarzy i konkretne wydarzenia. Na tej podstawie będziemy mogli w przyszłości odtworzyć dzieje naszych misji, gdyż w okresie zamieszek wojennych poginęło wiele kronik naszych placówek misyjnych, ksiąg i archiwaliów.

Zwracam się więc z gorącą prośbą do wszystkich którzy są w posiadaniu listów naszych misjonarzy z lat 1971-2014 aby zechcieli przesłać przynajmniej kopie tych listów na adres Biura Misyjnego. Przysyłając listy uporządkowane według daty, należy podać dane adresata i nadawcy. Jeśli jest ktoś w posiadaniu zdjęć misyjnych to także prosimy o przesłanie ich na adres Biura. Szczególnie zależy nam na listach pisanych przez:

 1. o. Leonarda Kowalówkę,
 2. o. Teofila Kapustę,
 3. o. Jana Kantego Stasińskiego,
 4. o. Kasjana Dezora,
 5. o. Klaudiusza Spyrkę,
 6. o. Edmunda Wrzesińskiego,
 7. o. Sylwana Zielińskiego,
 8. o. Kamila Ratajczaka,
 9. o. Eliasza Trybałę,
 10. br. Marcelego Ślusarczyka,
 11. br. Sylwestra Szypowskiego,
 12. o. Józefa Trybałę, (1974)
 13. o. Jana Wołka, (1974)
 14. o. Nazariusza Kwiatkowskiego (1976),
 15. o. Bartłomieja Kurzyńca (1976),
 16. o. Emiliana Bojko (1981),
 17. br. Ryszarda Żaka (1981),
 18. o. Marcina Sałaciaka(1984)
 19. o. Juliana Ilwickiego(1985),
 20. o. Sylwestra Potocznego(1985),
 21. o. Zbigniewa Nobisa(1987),
 22. br. Marka Gromotko(1987),
 23. o. Damiana Fedora(1988)
 24. i o. Jana Malickiego(1993).

Wiele z tych listów zostało wydanych przez o. Honorata Gila (Listy Polskich Misjonarzy z Burundi 1979) oraz zamieszczane regularnie w Biuletynie misyjnym. Większość pozostaje jednak w rozproszeniu. Listy zostaną zdeponowane w Archiwum naszej Prowincji w Krakowie (w dziale misyjnym) a następnie opracowane.

Pragniemy także opracować historię Biur Misyjnych w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Wadowicach, Lublinie i Krakowie z pierwszych lat działalności misyjnej (1971-1986) oraz początki i rozwój Biura Misyjnego w Krakowie. Wszystkich którzy tworzyli te Biura, posługiwali w nich, pamiętają ich dzieje – prosimy o współpracę i przesłanie swoich wspomnień, dokumentów, fotografii wraz z opisem i wszelkich archiwaliów pomocnych w opracowaniu. Szczególnie zwracamy się z tą prośbą o pomoc do tych osób które tak ofiarnie służyły w Biurze Misyjnym w Krakowie. Szczególnie krewnych P. Zofii Proszak i Pań które jej pomagały przez ponad 20 lat posługi.

Bóg zapłać za wszelką okazaną pomoc w tym względzie!

o. Jan Ewangelista

Sekretarz ds. misji