Życzenia na Boże Narodzenie 2016r.

«Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan» (Łk 2,10-11).

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich!

Radość wielką z narodzenia Jezusa Chrystusa, przeżywamy często w ubóstwie i cierpieniu! „Żłób, siano, zimno, odrzucenie, brak miejsca, tułaczka, wygnanie…” – to może zrozumieć tylko człowiek, który sam tego doświadczył lub doświadcza! Właśnie tak doświadcza się PRAWDY O BOŻYM NARODZENIU! Dopiero w tej PRAWDZIE dostrzega się ŚWIATŁO I SIŁĘ – które niesie PRZYCHODZĄCY DO NAS JEZUS CHRYSTUS! Boże Narodzenie jest właśnie prawdziwe przez cierpienie, nędzę i ubóstwo! Jak bardzo doświadczają tej PRAWDY nasi chrześcijanie w Burundi i Rwandzie! JEZUS JEST DOTYKIEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA! Ten kto poznał GO nie tylko intelektualnie, lecz bardziej przez naśladowanie i przez współcierpienie, IDZIE I GŁOSI TĘ WIELKĄ RADOŚĆ KTÓRA STAŁA SIĘ JEGO UDZIAŁEM!

Życzymy każdemu z Was w ten dzień Bożego Narodzenia, pełnego udziału w zbawieniu Jezusa, doświadczenia Jego mocy uzdrawiającej i pokrzepiającej! Dziękując za wszelką okazaną naszym misjom pomoc, łamiemy się z każdym z Was opłatkiem i życzymy Wam spełnienia tego o czym pisał Cyprian Kamil Norwid: „Gdy płyną łzy, chustką je ocierają; Gdy krew płynie, z gąbką pospieszają; Ale gdy duch wycieka pod uciskiem, nie nadbiegną pierwej z ręką szczerą, aż Bóg otrze sam, piorunów błyskiem: wtenczas dopiero!…”

Błogosławionych i radosnych świąt Bożego Narodzenia!

O. Jan Ewangelista OCD – Sekretarz misji karmelitańskich

P. Mariola Michaldo – Sekretarka Biura Misyjnego