Życzenia Wielkanoc 2016r.

Alleluja !!! Wychwalajmy razem Miłosierdzie Pana !
Drodz
y Misjonarze! Przyjaciele Misji i współpracownicy!
Jezus nie zawiedzie tego, kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w Jego kierunku! Przekona się wówczas, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami. Czas Wielkiej Nocy to sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: «Panie, pozwoliłem się oszukać, znalazłem tysiąc sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze z Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw mnie ponownie, Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona». Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie…Za każdym razem bierze nas na nowo w swoje ramiona. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważajmy się za zwyciężonych, niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód! Uświęcająca siła tej nocy paschalnej oddala przecież zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.

Niech Chrystus Zmartwychwstały przez swoje święte Rany, jaśniejące Chwałą, strzeże Was i zachowuje od wszelkiego zła! Niech Jego światło rozproszy ciemności Waszych serc i umysłów oraz rozpali w Was tak wielkie pragnienie nieba, abyście z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości!
Proszę przyjmijcie nasze życzenia i z serca płynącą modlitwę!

O. Jan Ewangelista OCD oraz współpracownicy Biura misyjnego

(por. Evangelii Gaudium, Adhortacja Apostolska Papieża Franciszka)