Życzenia wielkanocne kleryków karmelitańskich z Burundi i Rwanda 2018

Drodzy Dobrodzieje i Dobrodziejki naszych karmelitańskich misji! Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki naszych współbraci kleryków!

Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie zawsze z Wami! Zawsze składamy dzięki Bogu, który nas zjednoczył w tym dziele formacji kandydatów powołanych do życia zakonnego. Nie możecie sobie wyobrazić, jak bardzo wspieracie misję Chrystusa, przyciągającego do Siebie wszystkich ludzi. Chciałbym, w imieniu wszystkich braci zaangażowanych w formację początkową, wyrazić Wam naszą wdzięczność. To dzięki Waszej hojności możemy dzisiaj wypełnić naszą misję towarzyszenia przyszłym braciom karmelitom bosym.

W Wikariacie Regionalnym Burundi – Rwanda mamy trzy domy formacyjne: postulat w Gitega (Burundi), gdzie jest siedmiu postulantów, nowicjat W Butare (Rwanda), gdzie jest pięciu nowicjuszy i studia filozoficzne w Bujumbura (Burundi), gdzie mamy dziewięciu braci. Po filozofii nasi bracia kontynuują formację teologiczną w Morogoro. Na razie mamy tam trzech braci: dwóch studiuje teologię i jeden filozofię.
Dziękujemy Bogu za powołania do Karmelu i dla Kościoła w Burundi i Rwanda. Pomoc, której nam udzielacie pokrywa wydatki na życie codzienne braci (wyżywienie, mieszkanie i inne potrzeby), opłaty za studia w Wyższym Seminarium oraz opiekę zdrowotną. Niech Pan stokrotnie Wam wynagrodzi. Poprzez Wasz wspaniałomyślny gest Karmel terezjański zakorzenia się coraz bardziej w Burundi i Rwandzie. [Niech Chrystus Zmartwychwstały daje Wam nowe życie, udziela przebaczenia grzechów, błogosławi i umacnia w codziennym dźwiganiu swojego krzyża i niech rozraduje Wasze serca! A poniżej przekazuję listy do Was od naszych braci kleryków z filozofii i teologii. Zostańmy zjednoczeni w modlitwie.]

o. Galican Nduwimana magister kleryków filozofii w Bujumbura

Chers amis collaborateurs, chères amies collaboratrices !
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ soient toujours avec vous ! Chaque fois nous rendons grâce à Dieu qui nous a unis dans l’œuvre formatrice des candidats qui aspirent à la vie religieuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien vous contribuez à la mission du Christ d’attirer à Lui tous les hommes. J’aimerais, au nom de tous les frères engagés dans la formation initiale, vous exprimer notre gratitude. C’est grâce à votre générosité que nous pouvons aujourd’hui accomplir notre mission d’accompagner les futures frères Carmes Déchaux. Dans le Vicariat Régional du Burundi et Rwanda nous avons trois maisons de formation : le postulat à Gitega (au Burundi) où il y a 7 postulants, le noviciat à Butare (au Rwanda) où il y a 5 novices et le philosophât à Bujumbura (au Burundi) où nous avons 9 frères. Après la philosophie, nos frères poursuivent la formation théologique à Morogora. Pour le moment nous avons trois frères à Morogoro : 2 frères en théologies et 1 frère en philosophie. Nous rendons grâce à Dieu pour les vocations au Carmel et dans l’Eglise du Burundi et Rwanda. L’aide que vous nous donnez couvre les dépenses relatives à la vie ordinaire des frères (restauration, logement et autres besoins), le minerval au grand séminaire et les soins de santé. Puisse le Seigneur vous récompenser au centuple. A travers votre geste de générosité, le Carmel thérésien s’enracine davantage au Burundi et Rwanda.

P. Galican

 

 

1. Brat Jan Maria NGEZAHAYO od Miłosierdzia Bożego

Bujumbura, 09. 03. 2018

Drodzy Dobrodzieje, jestem szczęśliwy, że mam okazję pozdrowić Was i życzyć Wam dobrych Świąt Paschalnych, które nadchodzą.
Drodzy Przyjaciele w Chrystusie, w tym czasie przygotowań do Świąt Paschalnych medytowałem miłość Boga, którą jesteśmy wypełnieni. Bóg w Swojej niezmierzonej dobroci nie oszczędził Swego własnego Syna, aby zbawić świat. Chce nas wyzwolić z więzów grzechu, który nas zniewala. Odpowiadając na tę nieskończoną miłość, jesteśmy wezwani do okazywania jej braciom potrzebującym pomocy. To zaproszenie kieruje do nas papież Franciszek, który wzywa nas do pełnienia aktów miłosierdzia, zwłaszcza w Wielkim Poście, abyśmy ten czas dobrze wykorzystali. Jeśli chodzi o moją formację, zdałem egzaminy na zakończenie I semestru i jestem w trakcie II. Jeśli Bóg udzieli mi Swej łaski, w czerwcu ukończę cykl filozofii. Z głębi serca życzę Wam jeszcze raz radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech Najświętsza Maryja Panna, Królowa Karmelu wstawia się za nami.
Brat Jean Marie NGEZAHAYO od Miłosierdzia Bożego

BUJUMBURA. LE 09/03/2018
Chers bienfaiteurs, je suis très heureux d’avoir cette occasion pour vous saluer et vous souhaiter la bonne fête pascale qui approche.

Chers amis dans le Christ, au cours de cette période préparatoire à la fête pascale j’ai eu l’opportunité de méditer sur l’amour de Dieu dont nous sommes comblés. Dieu dans son immense bonté, n’a pas épargné son propre fils afin de sauver le monde. Il veut nous délivrer des liens du péché qui nous oppriment. Pour répondre à cet amour infini, nous sommes appelés à le manifester parmi nous frères qui nécessitent un secours. Cette invitation nous vient de la part de notre Saint Père le Pape François qui nous interpelle à faire les actes de charité surtout dans le temps fort comme celui-ci pour que cette période nous soit profitable. Pour ce qui concerne mon cheminement je viens de terminer les examens du premier semestre et le second est en cours. Si Dieu m’accorde sa grâce, je termine le cycle de philosophie au mois de juin.
Cordialement dans le Christ je vous souhaite encore une fois Joyeuse Fête de Pâque. Que la Vierge Marie Reine de Carmel intercède pour nous.

Frère Jean Marie NGEZAHAYO de la Miséricorde divine

 

 

 

2. Brat Jan Chrzciciel MUTABARUKA

 

Bujumbura, 10. 03. 2018
„ Pokój Wam! Widzieliśmy Pana!” J.20, 24

Drodzy Przyjaciele w Chrystusie, staję przed Wami, by złożyć Wam serdeczne życzenia Wielkanocne.
Wesołych Świąt, drodzy Przyjaciele – Dobrodzieje!

Korzystam z tej okazji, by jeszcze raz podziękować Wam za życzliwość. Jestem zadowolony i wdzięczny, gdyż dzięki Waszej pomocy materialnej i duchowej moje powołanie wzrasta dniem i nocą. Ściskam Was mocno! Jeśli chodzi o mnie, to mam się dobrze. Jak Wam pisałem ostatnio, jestem na ostatnim roku i za około pięć miesięcy kończę cykl filozofii. Czeka mnie jeszcze dużo nauki i egzaminy końcowe. Pytanie z ciekawości: Czy zamierzacie któregoś dnia udać się do Afryki? Pragnąłbym bardzo zobaczyć osoby, mające serca tak otwarte, jak Wy! Jeśli nie mielibyście okazji udać się do Afryki, to byłoby mi miło otrzymać od Was wiadomości, które mógłbym powierzyć Bogu na modlitwie, prosząc, by dobry Bóg błogosławił Wam i Waszym bliskim! Kilka wiadomości o mojej rodzinie: na razie u nich w porządku. Życie powoli normalizuje się, ponieważ podczas sezonu uprawnego w dużej części kraju (Rwanda) brakowało deszczu, uprawiano więc pola z opóźnieniem. Z tego też powodu w minionych miesiącach brakowało pożywienia. Ale teraz sytuacja wraca do normy. Kończąc, życzę Wam błogosławieństwa Jezusa Zmartwychwstałego. Niech Was błogosławi, Wasze Rodziny i bliskich! Niech Was napełni Swymi dobrodziejstwami! Niech Was wzbogaci we wszystko, abyście także i Wy wzbogacali innych!
Wasz Jean Baptiste MUTARABUKA, który Was bardzo kocha!

BUJUMBURA, Le 10/03/2018

« PAIX A VOUS ! NOUS AVONS VU LE SEIGNEUR ! » Jn 20, 20,24

Chers Bienfaiteurs, avant tous je vous embrasse de tout cœur reconnaissant toujours votre présence au sein de l’Eglise ! Louez soit Jésus christ !  Chers amis en christ, dans la récente lettre, je vous souhaitais un joyeux Noël et toutes les bénédictions venant de l’Enfant Jésus ; maintenant je me tiens devant vous, vous présentant mes cordiaux vœux de pâque ! Joyeuse pâque chers amis bienfaiteurs ! Je profite de cette occasion pour saluer encore une fois votre gratuite qui se dirige droitement au cœur reconnaissant, j’en suis content et reconnaissant, c’est grâce à votre soutient matériel que spirituel qui fait que ma vocation s’arrose nuit et jour, je vous embrasse encore bien ! Ce qui est de ma vie habituelle, je me porte bien. Comme je vous l’ai dit dans la récente lettre, je suis dans l’année terminale, il ne me reste qu’à peu près cinq mois pour terminer le cycle de philosophie, il se voit que j’ai tant de choses à terminer y inclus les examens et la dissertation de la fin du cycle. Une question de curiosité : pensez- vous un jour de vous rendre en Afrique ? J’ai une grande nostalgie de voir les personnes qui ont un cœur vraiment humain comme vous ! S’il n’y a pas l’occasion de vous rendre en Afrique, j’aimerais avoir votre nouvelle comme ça je prierai toujours pour vous demandant au bon Dieu de vous bénir, vous et les vôtres ! Quelque chose de ma famille biologique : la famille se porte bien pour le moment, la vie s’améliore petit à petit car récemment pendant la saison culturale, la grande partie du pays(Rwanda) a manqué la pluie, ils ont cultivé les champs un peu en retard, la raison pour laquelle les vivres n’étaient pas assez dans les moins passés, mais maintenant c’est plus ou moins bon qu’avant. Je pense que je me suis bien exprimé dans la récente lettre pour ce qui est du statut familial. Je termine par ici vous souhaitant des bénédictions venant de jésus ressuscité, qu’il vous bénisse vous, toute la famille et les vôtres Qu’il vous comble de ses bienfaits ! Qu’il vous enrichisse en tout pour qu’ à votre tour vous enrichissez les autres !
Votre Jean Baptiste MUTABARUKA qui vous aime bien !

 

3. Brat Mariusz NSAVYIMANA od Eucharystii

Bujumbura, 10.03.2018

Drogi (a) Dobrodzieju (jko),
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Doświadczam wielkiej radości życząc Wam dobrych Świąt Wielkanocnych oraz całego okresu Wielkanocnego. Dobrodzieju (jko), Pan nas bardzo ukochał, gdyż dał nam swego Syna Jednorodzonego, by nas zbawić. Dla mnie czas Wielkiego Postu to czas rewizji mojego życia, tzn. czas spojrzenia na to, co wymaga poprawy i proszenia o przebaczenie. Uwielbiam Pana, który daje mi siłę do stawienia oporu w walce z nieprzyjacielem, którym jest szatan. W tym, co dotyczy mojego powołania, czuję się dobrze w życiu zakonnym. Dziękuję Panu, który obdarzył mnie życiem, i który mnie prowadzi każdego dnia. To On, który nas ukochał, abyśmy patrząc na Niego naśladowali Go i kochali naszych braci i siostry. Pouczył nas, byśmy zawsze czuwali na modlitwie. To w modlitwie wypraszamy potrzebne łaski dla siebie i innych. Pan mówi: “Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. Wielkością tej miłości jest kochać drugiego bez oczekiwania na nagrodę. Drodzy Dobrodzieje! Dziękuję Wam za to, kim jesteście dla mnie. Chciałbym jeszcze raz życzyć Wam dobrych Świąt paschalnych. Niech Pan Wam błogosławi i udzieli Wam niezbędnych łask, których potrzebujecie. Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.
Brat NSAVYIMANA Marius od Eucharystii

Bujumbura, le 10/3/2018
Cher Bienfaiteur(trice), Loué soit Jésus -Christ ! J’éprouve en moi une grande joie de vous écrire pour souhaiter la bonne fête de pâques et les autres fêtes qui vont suivre. Bienfaiteur (trice) le Seigneur nous a aimés beaucoup car il nous a donné son fils unique pour nous sauver. Pour moi le temps de carême c’est un temps de revoir ma vie c’est –à-dire de regarder là où je n’ai pas bien fait pour améliorer et demander pardon. Maintenant je loue le Seigneur qui me donne la force et la résistance pour combattre l’ennemi qui est Satan. En ce qui concerne ma vocation c’est que jusqu’à maintenant je me sens bien dans cette vie religieuse. Je remercie le Seigneur qui m’a donné d’abord la vie et qui me guide chaque jour. C’est lui qui nous a aimés pour que nous aussi, nous le regardions et en revanche pour que nous fassions ce qu’il nous a montré en aimant nos frères et sœurs. Il nous dit d’être toujours vigilants dans la prière. C’est dans la prière que nous demandons ceux dont nous avons besoin pour nous et pour les autres. Le seigneur dit : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». La grandeur de cet amour c’est d’aimer l’autre sans attendre la récompense. En effet, chez bienfaiteur (trice), je vous remercie pour tous ce que vous avez été pour moi. Encore je voudrais vous souhaiter la bonne fête de pâques .Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde les grâces nécessaires dont vous avez besoin. Une heureuse fête de pâques. Frère NSAVYIMANA Marius de l’Eucharistie

 

 

4. Brat Anatol NTAKIRUTIMANA od Miłosierdzia Bożego

Kola, 11.03.2018

Najdroższy Dobrodzieju (jko). Niech łaska Boga naszego Pana i jedność w Duchu Świętym będą z Wami. Jestem bardzo zadowolony pisząc do Was ten list, który zawiera moje pozdrowienia i życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych. W czasie Wielkiego Postu medytowaliśmy nad modlitwą, która daje rozeznanie, nad jałmużną, która wyzwala i nad postem, który rozbraja. Oto zbliżają się dni, kiedy Jezus nasz Zbawiciel przecierpiał Swoją mękę i zmartwychwstał w chwale, zgodnie z Jego zapowiedzią. To Jego rozpoznajemy w opisie Sługi Wybranego przez Boga dla odnowienia Przymierza z ludem. Paschał, który płonie przy ambonie i powtarzany śpiew Alleluja są podstawowymi symbolami czasu paschalnego. Alleluja! Ta aklamacja w języku hebrajskim, która znaczy :”wielbijcie Boga” i która rozbrzmiewa w Apokalipsie jako pieśń zwycięstwa odkupionych będzie rozbrzmiewać w naszych sercach wieczorem w Wielką Sobotę i podczas dni okresu Wielkanocnego. Celebracja Świąt Paschalnych jest celebracją zapowiadającą szczęście Nieba, czas radości, który nadejdzie wraz z życiem wiecznym. Dziś śpiewamy Alleluja w drodze, jutro będzie to Alleluja Ojczyzny niebieskiej. Czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu, święto Wniebowstąpienia Pana, nie przerywa radości paschalnej, ale kieruje nasze oczy z natężoną uwagą ku niebu i otwiera nasze serca na oczekiwanie Ducha Świętego. Drogi Dobrodzieju (jko), Pascha Chrystusa jest naszą Paschą. Zmartwychwstaliśmy z Chrystusem. Dając nam niezrównaną łaskę chrztu, odnawiając nasze siły w sakramencie Eucharystii, Bóg przeprowadził nas ze śmierci do życia i przygotował nas do szczęścia w niebie. Dlatego żyjąc na ziemi w uczciwości i prawdzie musimy szukać rzeczywistości niebieskich. To długa droga, którą musimy pokonać, ale nie poddawajmy się, nie będziemy zawiedzeni, ponieważ możemy oprzeć się na Chrystusie, który zwyciężył śmierć. Jeszcze raz Wam dziękuję i życzę szczęśliwych Świąt Paschalnych. Niech Dziewica Maryja, Matka i Opiekunka Zakonu Karmelitańskiego, która strzegła Słowa Bożego w Swoim Sercu i która dzieliła cierpienia Swojego Syna i teraz dzieli chwałę z Jezusem Chrystusem, okryje Was Swoim dziewiczym płaszczem.
Powierzam Waszą rodzinę pod opiekę Św. Józefa, Opiekuna Św. Rodziny.
Dziękuję bardzo. Brat Anatol NTAKIRUTIMANA od Miłosierdzia Bożego.

Kola, le 11/03/2018

Très Cher(e) Bienfaiteur (trice), Que la grâce de Dieu Notre Seigneur et la communion de l’Esprit Saint soit avec vous. Je suis très content de vous écrire cette lettre, Qui contient mes salutation et aussi je voudrais vous souhaitez une joyeuse fête de Pâques. Durant le temps de carême nous avons bien médité sur la prière qui donne le discernement, l’aumône qui libère et le jeûne qui désarme. Voici que s’approchent les jours où jésus notre sauveur souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire, dans l’évangile jésus annonce sa mort et sa résurrection au troisième jour. C’est déjà lui que nous reconnaissons sous les traits du serviteur choisi par Dieu pour renouveler son alliance avec les peuples. La présence du cierge pascale qui brille près de l’ambon et le chant répété de l’alléluia sont des caractéristiques principales du temps pascal. L’alléluia, cette acclamation en langue hébraïque qui veut dire louez Dieu, et qui retentit dans l’apocalypse comme le chant de victoire des rachetés, Va retentir dans nos cœur au soir du samedi saint et durant les jours du temps pascal. La célébration de la fête pascale est une célébration anticipée du bonheur du ciel, du temps de joie qui viendra ensuite du temps de la vie éternelle. Aujourd’hui nous chantons l’alléluia de la route, demain ce sera l’alléluia de la patrie céleste. Au quarantième jour après la résurrection, la fête de l’ascension du seigneur n’apporte pas une rupture dans la célébration de la paques mais Elle dirige les yeux avec une attention accrue vers le ciel et ouvre les cœurs a l’attente de l’esprit saint. Chère bienfaiteur la paques du christ est notre paques. Nous sommes ressuscités avec le Christ en nous donnant la grâce incomparable du baptême, en rénovant nos forces dans le sacrement de l’eucharistie, Dieu nous a fait passer de la mort à la vie, et il nous prépare au bonheur du ciel. Aussi devons-nous des ici-bas rechercher des réalités d’en haut dans la droiture et la vérité. C’est une longue route qui nous reste à faire mais nous ne fléchirons pas, nous ne serons pas déçue parce que nous pouvons nous appuyer sur le christ qui a vaincu la mort. Je vous remercie en vous souhaitant encore une heureuse fête de paques. Que la vierge marie Mère et protectrice d’ordre du carmel qui a bien garde la parole de Dieu dans son cœur et qui a bien partager les souffrances avec son fils et maintenant qui partage la gloire avec jésus christ vous place Dans son manteau virginale. Je place votre famille sous la protection de saint Joseph le protecteur de la sainte famille. Merci beaucoup. Frère NTAKIRUTIMANA Anathole de la miséricorde Divine

5. Brat Celestyn KAVAMAHANGA

Bujumbura, 10.03.2018

Drodzy Dobrodzieje,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Jestem zachwycony kierując ku Wam moje synowskie uczucia i dziękuję za Waszą przychylność dla mnie. Naprawdę czuję się pewien Waszej modlitwy i Waszej pomocy materialnej. Niech Bóg Was błogosławi i Wam wynagrodzi! Moi Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje! Uczę się na drugim roku filozofii, jak już o tym pisałem w poprzednim liście, ukończyłem pierwszy semestr. Nawet jeśli nie ogłoszono jeszcze wyników, nie mogę nie powiedzieć Wam, że jest mi trudno się uczyć ze względu na problemy w zapamiętywaniu i na bardzo gorący klimat, który nie sprzyja nauce. To dlatego też wyniki końcowych egzaminów nie były zbyt wysokie. Pomimo wszystko czuję się pewien Waszej modlitwy i Opatrzności Pana. Ta Boża Opatrzność czyni mnie nie mniej godnym w jednoczeniu się z miłością i cierpieniem Chrystusa w wędrówce mojego powołania w Karmelu. Z tej miłości Chrystusa czerpię łaski do życia z innymi we wspólnocie i miłości braterskiej. Proszę Pana, by udzielił mi łask niezbędnych do wierności w życiu konsekrowanym i do niesienia Jego krzyża do końca. Módlcie się za moją rodzinę, przytłoczoną przez choroby, sytuacje niepokojące, brak wiary itd., aby mogła korzystać z łaski Pana, która została mi dana. Módlcie się także za mnie, abym wszystko czynił dla chwały Bożej. Mam nadzieję, że Wy czujecie się dobrze i żyjecie w pokoju. Obiecuję Wam pamiętać o Was w codziennej modlitwie, abyście byli wierni Waszym zobowiązaniom. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie! Radosnych Świąt Wielkanocnych! Brat Célestin KAVAMAHANGA

Bujumbura le 10/03/2018

Chers bienfaiteurs/bienfaitrices, Loué soit Jésus Christ! Je suis ravi de vous adresser mes sentiments filiaux, et vous remercier de votre bienveillance en vers moi. Vraiment je me sens assuré de votre prière et de votre aide matérielle. Que Dieu vous bénisse et vous en récompense ! Mes chers amis et bienfaiteurs, j’étudie en deuxième année de philosophie comme je vous ai dit dans ma lettre précédente, je viens de terminer le premier semestre. Même si, on n’a pas encore proclamé les résultats, je ne peux pas ne pas vous dire que mes études me semble difficile, à cause de ma faiblesse intellectuelle, et de climat très chaud qui ne me suis pas favorable pour l’étude. C’est pour cela même que je n’ai pas bien réussi avec succès, les études de la première année. Malgré tout : je me sens assuré de votre prière, et de la providence du Seigneur. C’est cette providence même qui me rend moins indigne de communier à l’amour et à la souffrance du Christ dans mon cheminement vocationnel au Carmel. C’est dans cet amour du Christ que je puise les grâces de vivre avec les autres dans la communauté en amour fraternel. Je demande le Seigneur de me donner toutes les grâces nécessaires dont j’ai besoins afin de vivre fidèlement dans cette vie consacrée et de porter sa croix jusqu’à la fin. Priez pour ma famille, accablée par les maladies, les situations angoissantes, la manque de foi, etc. afin qu’elle puisse profiter la grâce du Seigneur qui m’a été donnée. Priez aussi pour moi afin que je fasse tout pour la gloire de Dieu. J’espère que vous, vous êtes biens, et en paix. Je vous promets de vous porter dans mes prières quotidiennes afin que vous soyez fidèle dans vos engagements. Union de prière ! Joyeuse fête de Pâques !  Fr. Célestin Kavamahanga
 

6. Brat Omer NSHIMIRIMANA od Matki Bożej.

Bujumbura, 09.03.2018

Drodzy Przyjaciele – Dobrodzieje, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najlepsze życzenia Wielkanocne. Jezus zmartwychwstał i jest z nami. Wasze ręce dotykały Go. Żyjcie Jego nowym życiem i spoglądacie naprzód w oczekiwaniu Jego przyjścia. Król Wszechświata jest obecny w Was i napełnia Waszych Bliskich. Ten, który jest Skarbem dóbr i Źródłem życia trwa w Was i odkupił Was przez swoją Krew. Niech Wam udzieli pokoju, radości i miłosierdzia. Drodzy Przyjaciele, jestem bardzo zadowolony, że mogę Wam przesłać moje szczere pozdrowienia. Jestem w dobrym zdrowiu i ufam, że Wy także. Przesyłam Wam najlepsze życzenia Wielkanocne: Oto dzień zbawienia, oto dzień upragniony, dzięki zwycięstwu Jezusa Zmartwychwstałego jesteście nowym stworzeniem. Kamień jest odsunięty. Kto mógłby zwyciężyć śmierć? Sam Bóg może znieść okrutny ciężar śmierci, który nas przygniata. Śpiewajmy razem: Alleluja. Radość dzielona wzrasta. Drodzy Przyjaciele, jestem szczęśliwy, przedstawiając Wam moje podziękowanie, które wypływa z głębi serca. Dziękuję Wam za to kim dla mnie jesteście i co robicie dla mojego wzrostu fizycznego i duchowego. Niech Zmartwychwstały napełni Was łaskami. Teraz jestem na trzecim roku filozofii. Dzięki Wam mogę korzystać z formacji zakonnej, by służyć ludowi Bożemu. Wiem, że cali angażujecie się we wspomożenie bliźniego. Dziękuję za Wasze wsparcie. Niech ta wielkoduszność w dostrzeganiu bliźniego w potrzebie, uwidacznia się zawsze i wszędzie. I niech Bóg, który widzi wszystko, co robicie dla mnie, pozwoli Wam uczestniczyć w radości wiecznej. Panie, kto będzie przebywał w Twoim namiocie? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? To Wy, moi Drodzy Przyjaciele, którzy dajecie bez liczenia, bez oczekiwania na zwrot, Wy, którzy przychodzicie innym z pomocą. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie i z Dziewicą Maryją, Matką Boga śpiewajmy razem hymn zwycięstwa odniesionego przez naszego Odkupiciela. Drodzy Przyjaciele, Jezus tam gdzie przechodził, czynił dobro. On uzdrawiał chorych, karmił głodnych, i my także jesteśmy zaproszeni do kontynuacji tego, co Jezus rozpoczął. Niech Dziewica Maryja z Góry Karmel wstawia się za Wami, abyście pewnego dnia śpiewali bez żalu: Panie Jezu, oddałem wszystko w prostocie i radości serca. Niech pokój Chrystusa Zmartwychwstałego zagości w Waszych rodzinach. Radosnych Świąt Wielkanocnych! Radosnych Świąt Wielkanocnych! Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Brat Omer NSHIMIRIMANA od Matki Bożej

Bujumbura, le 09 Mars 2018
Chers amis bienfaiteurs, Loué soit Jésus Christ. Meilleurs vœux de Pâques. Jésus est ressuscité et il se retrouve avec vous. Vos mains se sont posées sur lui, vivez de sa vie nouvelle et regardez en avant dans l’attente de son retour. Le Roi de l’univers est présent en vous et il emplit les vôtres. Celui qui est trésor des biens et source de vie demeure en vous et vous a rachetés par son sang. Qu’il vous donne la paix, la joie et la charité. Chers amis, je suis très content de vous faire parvenir mes sincères salutations. Je suis en bonne santé et j’ai confiance que vous aussi, aille de la sorte. Je vous souhaite meilleurs vœux de Pâques : Voici le jour du salut, voici le jour favorable, grâce à la victoire de Jésus ressuscité, vous êtes une nouvelle création, un monde nouveau. La pierre est roulée. Qui pourrait enlever cet obstacle de mort ? Seul Dieu qui peut supprimer le poids terrible de la mort qui pesé sur nous. Chantons ensemble Alléluia. Une joie partagée augmente. Chers amis je suis heureux de vous présenter mes sincères remerciements qui viennent au fond de mon être. Chers amis merci pour tout ce que vous êtes pour moi, pour tout ce que vous faites pour ma croissance humaine ainsi que spirituelle. Que le ressuscité vous comble de grâce. Maintenant je suis en troisième année de philosophie. Grace à vous, je parviens à recevoir les valeurs de la formation religieuse en vue de servir le peuple de Dieu. Je sais que vous vous donnez corps et âme pour la survie du prochain. Merci pour votre soutient. Que cette générosité de voir l’autre qui est dans le besoin vous manifeste toujours et partout ; et que Dieu qui voit tout ce que vous faites pour moi, vous fasse participer à la joie éternelle. Seigneur qui séjournera sous ta tente ? Qui habitera ta montagne sainte ? C’est vous mes chers amis, qui donnez sans compter, sans attendre retour ; vous qui venez au secours de vos semblables. En union de prière et avec la Vierge Marie Mère de Dieu, chantons ensemble avec joie l’hymne de la victoire Remportée par notre Rédempteur. Chers amis, là où Jésus passait, il faisait du bien : Il guérissait les malades, il rassasiait les affamés et à notre tour nous sommes invités à continuer ce que Jésus a commencé. Que la vierge Marie du Mont Carmel intercède pour vous pour qu’un jour vous chanterez sans regret : Seigneur Jésus d’un cœur simple et joyeux, j’ai tout donné. Ayons la paix du Christ Ressuscité dans vos familles. Joyeuse pâques ! Joyeuse Pâques ! Joyeuse Pâques ! Frere NSHIMIRIMANA Omer de la Mère de Dieu.

7. Brat Nicaise KARERWA od Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

“Dlaczego szukacie Żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu , bo zmartwychwstał…” (Łk. 24,6)
Do moich Dobrodziejów.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mam okazję nie tylko podzielić się z Wami wiadomościami o moim życiu, lecz także przekazać Wam najlepsze życzenia Wielkanocne. Niech Imię Pańskie będzie błogosławione, Pan, który mi udzielił tej pięknej okazji. Więc życzę Wam dobrych Świąt Wielkanocnych. Niech Pan zmartwychwstały spomiędzy umarłych Was błogosławi, niech udzieli Wam wszelkich łask, potrzebnych w Waszym życiu, w Waszych Rodzinach, ale przede wszystkim niech błogosławi i uwieńczy wszystkie Wasze najskrytsze zamiary. Zmartwychwstanie Chrystusa daje nam przedsmak lepszego życia, którego oczekujemy po życiu ziemskim, ono zapewnia nas, że śmierć nie ma nad nami władzy. Niech Pan podźwignie nas z naszych złych przyzwyczajeń, abyśmy żyli w pokoju i radości serca. Czuję się dobrze w Karmelu, kontynuuję moją wędrówkę duchową w Zakonie. Kończę cykl filozofii, jestem na trzecim roku i w tym momencie jesteśmy w połowie II semestru, który potrwa do połowy czerwca. Formacja, którą otrzymuję, czy to we wspólnocie, czy w Wyższym Seminarium przyczynia się do mojego rozwoju. Jeśli chodzi o moją rodzinę, to mój tata zmarł we wrześniu 2017 roku, a obecnie w moim rodzinnym regionie panuje malaria. Od początku roku już co najmniej 5 osób z mojej rodziny zachorowało na malarię, ale za łaską Bożą wszyscy wyzdrowieli. Kończąc mój list, chciałbym podziękować za hojność względem mnie i za wsparcie moralne i materialne. Niech Pan odda Wam stokrotnie wszystko, czym się ze mną dzielicie. Proszę Was o dalszą modlitwę za mnie, tak jak to zawsze czynicie. Ja także zapewniam Was o mojej modlitwie. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie. Z braterskim pozdrowieniem

Brat Nicaise KARERWA od Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

 

« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n’est pas ici, mais Il est ressuscité… » (Lc 24, 6)

A mes bienfaiteurs, Je suis très heureux de pouvoir recevoir cette belle occasion non seulement pour vous partager ma vie mais aussi de vous transmettre mes vœux de Pâques les plus meilleurs. Que le nom du Seigneur soit béni, Lui qui m’accorde cette belle occasion. Ainsi donc, je vous souhaite la bonne fête de Pâques, que le Seigneur ressuscité d’entre les morts vous bénisse, qu’il vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoins dans votre vie, dans vos familles mais surtout qu’il bénisse et couronne tous vos projets les plus intimes. La résurrection du Christ nous donne l’avant-goût de la vie meilleure dont nous attendions après la vie d’ici-bas, elle nous assure ensuite que la mort n’a pas de pouvoir sur nous. Que le Seigneur nous ressuscite de nos habitudes mauvaises afin que nous menions notre vie dans la paix et la joie du cœur. De ma part, je suis bien portant au Carmel, je continue mon cheminement vocationnel au Carmel. Je suis presque à la fin du cycle de philosophie, puisque je suis en Baccalauréat III et nous sommes au deuxième Semestre qui prendra fin à mi-juin. La formation que je suis entrain de recevoir qu’il soit en communauté ou au grand Séminaire m’aide particulièrement et me fait grandir humainement que spirituellement. Quant à la famille, en générale elle va plus ou moins bien après la mort de mon papa en Septembre 2017, sauf des cas du paludisme qui se manifestent dans ces ours dans ma région natale. Depuis le début de cette année au moins cinq membres de ma famille ont attrapés le Paludisme, mais par la grâce de Dieu, ils sont tous convalescent. Enfin, je ne peux pas terminer ma petite lettre sans saluer votre générosité envers moi et votre soutien tant moral que matériel. Que le Seigneur vous donne le centuple de ce que vous dépensez à mon égard. Du reste je vous demande de continuer à prier pour moi et pour mon cheminement comme vous le faites toujours. Et moi aussi je vous assure mes prières. Union de prière. Fraternellement,
Frère Nicaise KARERWA des Cœurs Sacrés de Jésus et de Marie.
 

8. Brat Rédemptor MBONIREMA

Bujumbura, 9.03.2018

“Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (J. 15,13)
Drodzy Dobrodzieje.
Z wielką radością mam zaszczyt zwrócić się do Was z pozdrowieniem, pisząc ten krótki list. Naprawdę bardzo mnie to cieszy, że mogę do Was napisać kolejny raz. Ostatnio pisałem na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Mam nadzieję, że od tamtej pory czujecie się dobrze. Ja także jestem zdrowy i moi rodzice także. Od Środy Popielcowej powoli przyśpieszamy kroku, by świętować Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydał się za nas, by nas odkupić przez swoją Krew. Jestem pewny, że Jego miłość natchnęła Was, gdyż angażujecie się ciałem i duszą, by nas wspierać tak materialnie, jak i duchowo. Co dotyczy mojego powołania, to jestem bratem zakonnym, ukończyłem filozofię i jestem na stażu. Jestem zadowolony, że jestem bratem karmelitą bosym i że poświęciłem moje życie w tym Zakonie, który czyni mnie bliskim Panu Jezusowi Zmartwychwstałemu, przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej. Kończąc, życzę Wam radosnych Świąt Wielkanocnych. Wielkanoc jest dniem świętym, dniem Zmartwychwstania Chrystusa. W Wielkanocy jest nadzieja, nadzieja, dla której nic nie jest niemożliwe. Jeszcze raz: dobrych Świąt Paschalnych. Dziękuję Wam. Zostańmy zjednoczeni w modlitwie.
Brat Redempteur MBONIREMA

BUJUMBURA, le 09 mars 2018
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). Chers(es) Bienfaiteurs/trices, j’ai l’honneur de m’adresser auprès de votre personnalité pour vous saluer et pour vous partager ma joie de vous contacter dans cette petite lettre. En effet, Bienfaiteurs/trices, vraiment j’ai une grande joie de vous écrire encore une fois. Après les vœux de Noël et du Nouvel an, j’espère que vous vous portiez bien. Moi aussi, je suis en bonne santé et mes parents se portent bien. Après avoir commencé, depuis le mercredi des cendres, cette période de carême, nous pressons petit à petit le pas à la montée vers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui s’est donné pour que nous puissions être rachetés par son sang. Moi, j’ai conscient que son amour vous a inspiré beaucoup puisque vous vous donnez corps et âme pour nous soutenir matériellement que spirituellement. Concernant ma vocation, je suis le frère qui, après avoir terminé la philosophie, est dans le stage. Egalement, je suis joyeux d’être frère carme déchaux, de consacrer ma vie dans cet Ordre qui me rend proche au Seigneur Jésus- Christ Ressuscite en passant par la Vierge Marie Notre Dame du Mont Carmel et du Scapulaire. Pour clore, je termine cette petite lettre en vous souhaitant « joyeuse Pâques », qu’elle se passe dans la joie et dans la convivialité ! Pâques est un jour saint, jour de la résurrection du Christ. Il y a de l’espoir dans la Pâques, l’espoir que rien n’est impossible. Encore une fois, bonne fête de Pâques. Je vous remercie, union de prière. Fr. Rédempteur MBONIREMA

9. Brat Oliwier NDUWIMANA od Niepokalanego Poczęcia

“Więc przybył inny uczeń, ten, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył.”

Drodzy Dobrodzieje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Doświadczam wielkiej radości, że znalazła się okazja, bym mógł Wam życzyć dobrych Świąt Paschalnych, które nadchodzą oraz by z Wami porozmawiać. Chciałbym się dowiedzieć, jak się czujecie, mam nadzieję, że dobrze, ponieważ posiadacie Jedynego Niezbędnego: Boga. Nasza Św. Matka Teresa od Jezusa nauczała nas o tym, gdy mówiła: “Kto posiada Boga, nic mu nie brakuje, Bóg sam wystarczy.” Jeśli o mnie chodzi, doświadczam zawsze Boskiej dobroci. Czuję się dobrze, Pan udziela mi wszystkiego, czego potrzebuję, żeby żyć i żebym na końcu stał się Uwielbieniem Jego Chwały. Moja rodzina także wielbi Boga. Tutaj mam okazję opowiedzieć Wam o mojej rodzinie. Moi rodzice mają siedmioro dzieci. Jestem najmłodszy, a rodzice jeszcze żyją. Oto więc zbliża się Wielkanoc. Życzę Wam radosnych Świąt Paschalnych. Niech Chrystus Zmartwychwstały udzieli nam swego pokoju i przymnoży nam wiary. Jeśli chodzi o naukę, jesteśmy na II semestrze roku akademickiego. Nauka, którą pobieramy przygotowuje nas do budowania Kościoła jutra. Jestem szczęśliwy, że wspieracie nas przez swoją modlitwę i pomoc materialną. Drodzy Dobrodzieje, życzę Wam wszelkiego błogosławieństwa. Niech Pan podtrzymuje w Was to żarliwe pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi. Jak mówił św. Rafał Kalinowski, świat może nas pozbawić wszystkiego za wyjątkiem modlitwy. Modlę się za Was, byście żyli w pokoju , radości i miłości Chrystusa Zmartwychwstałego. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie. Z braterskim pozdrowieniem
Brat Olivier NDUWIMANA od Niepokalanego Poczęcia

« Alors entre l’autre disciple, celui qui est arrivé à la tombe ; il voit et il croit. » Chers bienfaiteurs, Loue soit Jésus-Christ ! J’éprouve une grande joie de trouver une telle opportunité pour vous souhaiter les fêtes pascales qui approchent mais aussi pour dialoguer avec vous. J’aimerais savoir comment vous allez mais j’espère que vous allez bien puisque vous avez l’Unique nécessaire : Dieu. Notre sainte Mère Sainte Thérèse de Jésus nous l’a bien enseigné quand elle dit : « …Qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. » Pour moi, j’expérimente toujours la Bonté Divine. Je suis bien portant, le Seigneur m’accorde tout ce dont j’ai besoin pour vivre et qu’à la fin je sois la louange de sa gloire. Ma famille aussi fait les mêmes louanges. Ici, je trouve une occasion pour vous faire une idée de ma famille. Je suis d’une famille de 7enfants dont je suis le dernier, mes parents sont encore en vie. Voici donc que la Pâques approche. Je vous souhaite Joyeuse Pâques, que le Christ Ressuscité nous apporte la paix et qu’il augmente en nous la foi. Quant aux études, nous sommes au second semestre de l’Année Académique. L’enseignement que nous recevons nous prépare à construire l’Eglise de demain. Et je suis heureux que vous nous souteniez par votre prière et par votre aide matérielle. Enfin, chers bienfaiteurs, je vous souhaite toutes sortes de bénédictions. Que le Seigneur maintienne en vous ce désir ardent d’annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre. Comme le dit Saint Raphaël KALINOWSKI, le monde peut nous priver de tout sauf la prière. Je prie pour vous afin que vous viviez dans la paix, la joie et l’amour du Christ Ressuscité. Union de prière ! Fraternellement, Frère Olivier NDUWIMANA de l’Immaculée Conception

 

10. Brat Vedaste Maria MUNYANEZA od Dzieciątka Jezus

Kola, 12.03. 2018
Najdrożsi Dobrodzieje, Niech łaska Boga, naszego Pana i dar jedności w Duchu Świętym zawsze będzie z Wami. Jestem zadowolony, że mam okazję pozdrowić Was i życzyć radosnego podążania ku Świętom Zmartwychwstania. Jeszcze raz powtarzam: Radosnych Świąt Wielkanocnych! Przy tej okazji chciałbym podzielić się moją refleksją na temat Świąt Paschalnych. W życiu człowieka Jezus nieustannie zmartwychwstaje, wielkością człowieka jest bycie świadomym własnej śmiertelności, a wielkością Boga jest powtarzanie, że człowiek nie jest stworzony do śmierci ale do Życia. I przez te Święta Wielkanocne Bóg znowu przypomina nam, że Zmartwychwstanie Chrystusa rozpoczyna nowy świat, a śmierć staje się przejściem z życia ziemskiego do niewyobrażalnej światłości życia wiecznego. Musimy więc nieustannie wybierać pomiędzy tym, co jest wielkie w oczach świata, a w rzeczywistości jest iluzją, a pomiędzy tym, co w oczach świata jest małe, ale w oczach Bożych niesie nadzieję i moc. Jest wiele religii, z których każda inaczej przedstawia życie po śmierci. Tylko religia chrześcijańska ukazuje prawdę o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie Chrystusa jest sercem nadziei chrześcijańskiej i nadziei ludzkości. Życie ziemskie owocuje naszą wiecznością. Zmartwychwstały jest tym samym, który był Ukrzyżowany. Jest dla mnie wielką tajemnicą, dlaczego nie ma zmartwychwstania bez krzyża? Nie można tego inaczej zrozumieć, jak tylko spoglądając na drogę Chrystusa, którą przebył przez cierpienia, aż do śmierci z miłości, która otwarła nam drogę do zmartwychwstania. Stajemy więc na skrzyżowaniu tego co ludzkie i Boskie, tam, gdzie zmartwychwstanie Chrystusa oświeca naszą codzienność i nadaje jej sens. Wszystko staje się nasieniem wieczności. Pascha która jest drogą Chrystusa, staje się i naszą drogą. Jego Droga Krzyżowa staje się naszą drogą wiary i radości. Ale trzeba było śmierci Wielkiego Piątku, milczenia Wielkiej Soboty i zejścia aż do grobu, gdzie złożono Światłość świata. Miłość nadaje cenę życiu. Ta cena jest niezmierna, bo jak powiedział św. Bernard: „Miarą miłości jest miłość bez miary”. Zmartwychwstanie ukazało wylanie nadmiaru Życia i Miłości. Mamy do niego dostęp nie tylko w wieczności, ale już tutaj, w naszej codzienności. Pascha Chrystusa odnawia nasze życie. Przed pożegnaniem się z Wami, drodzy Dobrodzieje, jeszcze raz chciałbym życzyć Wam Radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstanie Chrystusa będzie naszą światłością w codziennym życiu. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie. Amen.
Brat Vedaste Maria MUNYANEZA od Dzieciątka Jezus

Kola, le 12/03/2018

Très Cher(e) Bienfaiteur (trice), Que la grâce de Dieu Notre Seigneur et la communion de l’Esprit Saint soit avec vous. Je suis très content de voir cette opportunité de vous saluer et de vous souhaiter une joyeuse montée vers la Pâques. Je dis encore joyeuse fête de Pâques et aussi j’aimerais vous partager ma réflexion sur le jour de fête de Pâques. Dans la vie de l’homme Jésus n’a cessé de ressusciter, et ce qui fait la grandeur de l’homme c’est de se savoir mortel et ce qui fait la grandeur de Dieu, c’est de redire que l’homme est fait pour la Vie et non pas pour la mort. Et cette fête de Pâques vient nous redire, de façon éclatante au plan de la foi et de façon discrète au plan humain, que la Résurrection du Christ inaugure un monde nouveau où la mort devient passage de notre vie s’éclaire d’un á venir insoupçonné, et qui rime avec éternité. Il nous faut donc choisir entre le Grand soir des illusions perdues et petit matin des Espérances les plus fortes. Elles sont nombreuses sur l’abondant marché spirituel de notre temps, les réflexions et propositions qui concernent l’au-delà. On peut même dire que cela fait partie du cahier des charges de toutes les religions. Alors, dans ce contexte, quelle est l’originalité chrétienne sinon la Résurrection du Christ que célèbre cette fête de Pâques ? La Résurrection c’est telle qui est aux fondements et au cœur de l’Espérance chrétienne mais aussi de l’Espérance humaine. L’expérience du Christ nous révèle que notre humanité devient le terreau de notre éternité : le Ressuscité est le même que le Crucifié. Et c’est ici pour moi, un très grand mystère : pourquoi faut-il que la fête de Pâques ne fasse pas l’économie de la douleur du vendredi Saint ? Pourquoi pas la Résurrection sans la Croix ? Personne n’a de réponse sinon de poser, une fois encore, notre regard vers le Christ et sur son chemin qui dû aller jusqu’à l’extrême de l’amour fut-ce au prix de la souffrance et de la mort pour que s’ouvre, enfin, la brèche de la Résurrection. Nous voici donc au carrefour de l’humain et du divin, là où la Résurrection du Christ vient éclairer notre quotidien et lui donner sens et saveur. Tout devient semence d’éternité. La Pâques qui est le chemin du Christ devient notre chemin. C’est son chemin de Croix qui devient un chemin de foi et un chemin de joie. Mais il a fallu la mort du vendredi saint et le silence du samedi saint pour que s’ouvre enfin et jusqu’au cœur même du tombeau où on l’avait déposée la lumière de la Résurrection. La vie n’a de prix que par que l’Amour a du prix. Et ce prix est inestimable car, comme le disait saint Bernard ; « La mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure ». La Résurrection, c’est quelque sorte le débordement de vie et le surcroit de l’amour ; á profusion Non pas seulement pour demain, dans l’au-delà, mais pour aujourd’hui dans tout ce qui fait notre quotidien. La Pâques Christ ressuscité c’est toute notre vie renouvelée. Avant de dire au revoir Cher (e) bienfaiteur ( trice), je vous souhaîte encore Joyeuse fête de Pâques, que la Pâques du Christ ressuscité soit la lumière notre vie quotidienne Union de prière Amen. Frère MUNYANEZA Védaste Marie de l’enfant Jésus

11. Brat Emmanuel NTIRAMPEBA od Trójcy Świętej

Bujumbura, 9.03.2018

Drodzy Dobrodzieje, raduję się pisząc do Was, jako do moich Przyjaciół w Chrystusie, pozdrawiając Was i życząc radosnych Świąt Wielkanocnych. Drodzy Przyjaciele w Chrystusie, Pan bardzo nas umiłował, zechciał stać się podobnym do nas i łączy nas jako przyjaciół i dzieci Boże. Drodzy Przyjaciele, w tych dniach, w których będziemy celebrować misterium paschalne pragnę życzyć Wam Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, dnia naszego Zbawienia. Chrystus Zmartwychwstał, alleluja, zwyciężył śmierć, nie umrze więcej, alleluja. Zechciał, byśmy mieli życie wieczne, byśmy byli współdziedzicami Chrystusa. Drodzy Dobrodzieje, wasze wsparcie duchowe i materialne bardzo mnie pokrzepia. Jeśli chodzi o mnie, jestem zdrowy i studia dobrze mi idą. Chcę się z Wami podzielić moją radością jaką jest wspomnienie pamiętnego dnia Wigilii Paschalnej, która wiąże się z moim powołaniem. Drodzy Przyjaciele, Chrystus dotknął mnie w szczególny sposób w Wigilię Paschalną 2014 roku. Od tamtego dnia moje życie uległo przemianie, dzięki Maryi, której zawdzięczam to wszystko, kim jestem. Drodzy Przyjaciele, nie chcę Was długo zatrzymywać, życzę tylko Radosnych Świąt Wielkanocnych i wielu dobrodziejstw od Pana. Niech Zmartwychwstały Pan udzieli swej łaski i radości Waszym rodzinom. Niech Chrystus będzie na zawsze uwielbiony! Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie. Z braterskim pozdrowieniem
Brat Emmanuel NTIRAMPEBA od Trójcy Świętej

Bujumbura, le 09/03/2018
Chers bienfaiteurs (trices), j’ai la joie de vous écrire comme mes amis en Christ, en vous saluant et en vous souhaitant la joyeuse pâque. Chers amis en Christ, le Seigneur nous a aimé beaucoup, il a voulu être notre ressemblance, notre union comme enfants et amis. Chers amis, dans ces jours que nous allons célébrer la pâque, j’ai la joie de vous souhaiter la joyeuse pâque, le jour de notre salut. Le Christ est ressuscité alléluia, il a vaincu la mort, il ne mourra plus alléluia. Il a voulu que nous ayons la vie éternelle, que nous sayons les cohéritiers du Christ. Je vous souhaite aussi que vous soyez ses héritiers dans son royaume. En effet chers bienfaiteurs, votre soutien matériel tant que spirituel me réconforte beaucoup. De ma part, je suis en bonne santé et les études continuent biens. Cette joie que je vous partage c’est ma propre joie, le souvenir de mon jour inoubliable, le jour de veillée pascale qui est lié à ma vocation. Chers amis j’aimerai vous partager que le Christ m’a touché d’une façon particulier dans la veillée pascale de 2014. C’est à partir de cette date que ma vie est devenu autre, c’est grâce à Marie que je dois tout ce je suis.  Chers amis, je ne veux pas vous retenir beaucoup mais c’était seulement pour vous souhaiter la joyeuse pâque et les bienfaits du seigneur. Que le seigneur ressuscité vous accorde sa grâce et sa joie dans votre famille. Que le Christ soit loué à jamais. Chers amis bienfaiteurs restons unis dans la prière. Très fraternellement, Frère Emmanuel NTIRAMPEBA de la Trinité

 

12. Brat Audace ISHIMWE od Eucharystii.

Kola, 12.03.2018
Do moich Dobrodziejów, Cieszę się, że mogę napisać do Was list, by życzyć dobrego przeżycia czasu Wielkiego Postu, który przygotowuje nas na Święta Wielkanocne. Drodzy Dobrodzieje, tutaj w Morogoro, czujemy się dobrze. Wraz z całym Kościołem przeżywamy Wielki Post. Staramy się w tym szczególnym czasie modlić intensywniej, w każdy piątkowy wieczór odprawiamy Drogę Krzyżową, rozważamy o miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, który oddał życie, by nas zbawić. W tym czasie Kościół, nasza Matka podaje nam za temat rozmyślań miłość Boga, który nie odmówił nam Swojego Jedynego Syna. Czytamy o tym w Ewangelii Św. Jana (J 3,16) „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.” Podczas naszej wędrówki do Ojczyzny niebieskiej kontemplujemy tę nieskończoną miłość Boga, kontemplujemy Jego Miłosierdzie. Nasze zbawienie pochodzi z łaski Boga, jest to Jego bezinteresowny dar dla nas. Jesteśmy więc zbawieni, nie przez nasze uczynki, jak mówi o tym św. Paweł w Liście do Rzymian, ale przez wiarę w naszego Pana, Jezusa Chrystusa. (Rz 4,21-24). Ale nie znaczy to, że nie musimy już praktykować żadnych uczynków miłosierdzia, gdyż, jak powiada św. Jakub: „Wiara bez uczynków jest martwa.” (Jk 2,26). Czas Wielkiego Postu powinien być okazją, by zbliżyć się bardziej do Pana, by słuchać i rozważać Jego Słowo, byśmy wiedzieli, czego od nas żąda. Niech Dziewica Maryja, która słuchała Słowa Bożego i wprowadzała je w czyn, wstawia się za nami, byśmy jak Ona słuchali Jej Syna i praktykowali to, czego nas naucza.
Jeszcze raz życzę Wam dobrej wędrówki ku Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech nas napełni radością i rozleje na nas dary Swego Ducha Świętego, byśmy stali się Jego prawdziwymi świadkami w całym naszym życiu.
Brat Audace ISHIMWE od Eucharystii

Kola le 12 Mars 2018. A mon Bienfaiteur (trice), Je suis content de vous écrire cette lettre pour vous souhaiter un bon temps de Carême qui nous prépare vers la Pacques du Seigneur. En effet, Cher (re) Bienfaiteur (trice), ici à Morogoro nous allons bien. Avec l’Eglise toute entière nous sommes en carême. Pendant ce temps fort, nous prions d’une manière intense, chaque vendredi nous faisons le chemin de la croix le soir. Pendant ce temps de carême nous méditons profondément sur l’amour de notre Seigneur Jésus Christ qui a donné sa vie pour notre salut. Durant ce temps, l’Eglise Notre Mère nous fait méditer sur l’amour de Dieu qui n’a pas refusé de nous donner son Fils Unique. C’est ce que nous lisons dans l’Evangile selon Saint Jean (Jn 3 :16) : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » Au cours de notre marche vers la patrie céleste nous contemplons cet amour infini de Dieu, nous contemplons sa miséricorde. Notre salut vient de la grâce de Dieu, c’est un don gratuit qui vient de lui. C’est lui qui le premier a pris l’initiative de nous sauver. Nous sommes donc sauvés non pas par nos actes comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains mais plutôt par la foi que nous avons en Jésus Christ (Rm4 : 21-24). Mais cela ne dit pas que nous ne devons pas pratiquer les œuvres charitables car comme le dit Saint Jacques dans sa lettre, la foi sans les œuvres est morte (Jc 2 :26). Ce temps de Carême doit être un moment opportun d’être plus proche du Seigneur pour l’écouter, pour méditer sur sa parole afin de savoir ce qu’il veut de nous. Que la Vierge Marie qui a écouté la Parole du Seigneur et l’a mise en pratique intercède pour nous, qu’elle nous enseigne comment écouter son Fils et mettre en pratique ce qu’il nous demande. Encore une fois je vous souhaite une bonne marche vers le jour de la Résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Qu’il nous inonde de sa joie et qu’il repende sur nous les dons du Saint Esprit pour être ses vrais témoins dans toute notre vie.
Frère ISHIMWE Audace de l’Eucharistie