1972.04.07 Rutana – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

JM+JT

Pax Christi!

Rutana, 7.04.1972

Czcigodny Ojcze!

Dziękuję za list z 27 III 72. Pisałem kilka dni temu. Jeszcze raz dziękuję za przesyłki.

Odnośnie 540 intencji mszalnych z USA – są to intencje już odprawione przez nas. O. Alfred naznacza nam intencje. (…)

Gdy chodzi o konkordancję, jedną mam, a dla drugiego domu kupimy później.

Teraz pragnę prosić Ojca o pomoc odnośnie posyłania pieniędzy. Na razie niech O. Aureliusz nie posyła przez Ojców Białych. Pisałem Ojcu dlaczego. Okazji w Rzymie nie brak. W czerwcu wyjeżdżają z Rzymu do Burundi jedna lub dwie Siostry Marystki. Gdyby Ojciec mógł przy sposobności udać się pod adres: Soeur Marie Yvette, Collegio SS. Trinita – Roma. Via Africa 33, tam poinformować się i poprosić o przewiezienie pieniędzy, tutaj na miejscu dałbym za to nagrodę. Chodzi mi o dolary. Postaram się, żeby inni też posłali na adres Ojca: i O. Alfred, i O. Rafał, i O. Andrzej z Grazu, itd.

Załatwiam tutaj również z Ojcami Ksawerianami, by zechcieli pośredniczyć. Jeśli nic z tego nie dojdzie do skutku i inna okazja się nie znajdzie, wtedy dopiero przekazać przez Ojców Białych.

Proszę bardzo o wiadomość czy O. Aureliusz przesłał jakieś pieniądze Ojcom Białym w tym roku, bo dwa razy mi o tym pisał. Dotychczas z Bururi nie mam o tym żadnej wiadomości.

I jeszcze jedna rzecz. Jeśli Br. Bolesław ma zamiar zgłosić się na misje, niech uczy się francuskiego. Ja ciągle muszę wysłuchiwać, że Ojcowie nie umieją francuskiego. Ojciec duchowny Małego Seminarium powiedział mi, że jak przyjdą tu następni, to będą chyba umieć po francusku, żeby mogli się porozumiewać z innymi konfratrami. Tyle!

Listy do Kanady i Ameryki do Sióstr Karmelitanek zaczynają przynosić owoce.

Serdecznie pozdrawiam i polecam się modlitwie.

O. Leonard od Męki Pańskiej

Adres następujący: Rutana – Mission Catholique – Burundi (Afrique)

Nie trzeba nic dodawać,bo list idzie o wiele dłużej. Tu na miejscu mamy pocztę – otrzymujemy listy 2 razy na tydzień.