19.04.1970 List O. Leonarda Kowalówki do O. Prowincjała Remigiusza Czecha

List O. Leonarda Kowalówki do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.1

JM+JT

Pax Christi.

19.04.1970

Przewielebny Nasz Ojcze!

Jeszcze nic konkretnego nie mogę Naszemu Ojcu napisać o misjach. Czekam na decyzję N. O. Generała w tej sprawie. Piszę krótko. Ustnie opowiem szerzej. Definitorium Nadzwyczajne zakończyło prace. Może teraz nasza sprawa weźmie szybszy bieg. Ja osobiście jestem trochę znudzony i przejęty tą zwłoką. Od ubiegłego listopada informowałem Sekretarza Misji o życzeniach Naszego Ojca, a potem w lutym oddałem mu upoważnienie. Trzeba się delikatnie przypominać. (…) Ufam, że ten tydzień przyniesie coś konkretnego.

Poza tym jeszcze poprawiam pracę i zabiegam o pomoc finansową na jej wydanie. Byłby to mały szczegół z naszej historii w języku włoskim. Może w tych dniach otrzymam odpowiedź w tej sprawie od pewnego Monsignora.

25 IV przyjedzie na pięć dni O. Jan Chrzciciel. Ma mieszkać także w Kolegium.

Może z końcem tygodnia będę mógł napisać Naszemu Ojcu coś nowego.

Całuję ręce i Szkaplerz święty.

fr. Leonardus a Passione Domini2

1Archiwum Krakowskiej Prowincji Ojców Karmelitów Bosych, Archiwum Misji Burundi Rwanda, Sygnatura 1/3, k.2 r [dalej skrót: AKP OCD, AMBR 1/3, k.2r.]

2O. Leonard od Męki Pańskiej

Pobierz w PDF 1970 04 19 – List O. Leonarda do O. Prowincjała